Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розрахунок площі шкільного відділення 

  Порода Термін вирощування, років Щорічний відпуск саджанців, тис.шт Відпад, тис. шт.. Потрібно посадити з врахуванням відпаду, шт Схема розміщення, м х м Площа, м2 Кількість полів сівозміни, шт Площа відділення, га
живлення одного саджанця одного поля сівозміни
Яблуня 1х0.4 0.4 4.80
Ялина 0.9х0.3 0.27 6.21

 

Дані для стовпчиків 1,2,3 переносяться з проектного завдання. Відпад саджанців (стовпчик 4) можна прийняти для плодових порід 20%, для деревних - 15% від за­гальної кількості щорічного відпуску. Кількість рослин для щорічного садіння ( стовпчик 5) визначається як сума даних стовпчиків З і 4. Схема розміщення сіянців (жив­ців) у шкільному відділенні (віддаль між рядами та в рядах) наводиться у стовпчику 6 ( 70 ... 100 X 30 ... 50 см). Згідно зі схемою розміщення визначається площа жи­влення саджанця (кол.7). Площа поля сівозміни визначається як добуток площі живлення одного саджанця на їх кількість (кол.5).

Рис. 2.1. Схеми стрічкових посівів: 1,2,5 – вузькоборозенкові; 3,4,6 – широкоборозенкові; 5, 6 – з рівномірно розміщеними борозенками. (Рисунок використано з підручника «Лісові культури», М.І.Гордієнка та ін..- Львів, 2005.).

Загальна площа (в гекта­рах) як плодової, так і та деревної школи (кол.10) розраховується за формулою:

S = ,

де N - кількість рослин, що висаджується щорічно, шт.; Р - площа жив­лення одного саджанця, м2; К - кількість полів у сівозміні, яких повинно бути на одне більше від строку вирощування деревних саджанців і на два - від стро­ку вирощування плодових.

Площа маточної плантації розраховується одночасно з заповненням табл. 2.3.

 

2.3. Розрахунок площі маточної плантації

Назва породи Віддаль між рос- линами, м Площа жив­лення рос­лини, м2 Кіль­кість рослин (кущів) на 1 га, шт Плановий вихід живців Планове завдан­ня на заготів­лю жи­вців, гис. шт. Площа, га  
плантації   змінного поля   усього    
один кущ, шт 1 га, тис. шт  
у ряд­ку між ряд­ками  
 
Тополя пірамі­дальна                      
Верба біла                      
Усього                      

 Розміщення рослин на площі (ст.2,3) залежить від особливостей виро­щування та наявних засобів механізації (можна 1* 1 м або 1,5 * 1,5 м). Кількість рослин на 1 га визначається залежно від площі живлення однієї рослини в мет­рах квадратних (N = 10000 : S). Вихід живців з одного куща (ст.6) можна при­йняти для тополі в межах 20 - 25 шт., для верб усіх видів 40 - 50 шт. Плано­вий вихід живців з 1 га (ст.7) розраховується як добуток кількості рослин на 1 га (кол.5) на вихід живців з одного куща (ст.6). Діленням планового завдання на заготівлю живців (ст.8) на плановий вихід живців з 1 га (ст.7) одержують площу плантації (ст 9). До площі плантації прирівнюють площу змінного поля (ст.10).

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...