Главная Обратная связь

Дисциплины:


Середньобагаторічні календарні строки вегетації сільськогосподарських культур у __ області 

№ п/п Сільськогосподарські культури Календарні строки проходження культурами основних фенофаз
сівба сходи початок весняного відростання початок виходу в трубку до 10 см проростка 2-4 пари справжніх листків 3-5 справжніх листків „ялинка” закручування вусиків висота 50 см змикання рядків збирання культури
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

 


Для визначення терміну цих періодів необхідно встановити такі дати:

1. Висів кожної культури;

2. Поява сходів культури;

3. Настання фази розвитку, коли неможливо проведення заходів захисту від бур'янів;

4. Збирання культури.

Необхідність цих показників зумовлена тим, що агротехнічні заходи впливу на рівень присутності бур'янів не можуть бути застосовані протягом усього періоду вегетації культури і мають різний рівень ефективності за відміченими вище періодами.

Дані третьої групи необхідно представити у формі фенологічної карти-схеми росту і розвитку культур вашої сівозміни. Вона являє собою систему розташованих по вертикалі полос. Кількість полос відповідає чисельності полів у сівозміні, а їх ширина - відсотку середнього розміру поля. Полоски - поля, які розміщуються в прямокутнику, сторони якого є векторами. По осі X (горизонталь) відмічається середній багаторічний час вегетаційного періоду в даній області (декади, місяці року), по вертикалі вісь У – процент участі кожної культури в структурі посівних площ. На відповідній полосі кожної культури відмічається час сівби та збирання відповідно до її вегетаційного періоду в даній природно-кліматичній зоні. Приклад карти-схеми польової сівозміни наводиться на рис. 8. Дані довільні.Представити дану карту-схему варто на міліметровому папері, обравши по горизонталі масштаб 1 мм – 1 день, а по вертикалі – 10 мм – одне поле. Досходовий і післясходовий період можливого застосування механічних прийомів регулювання рівня присутності бур'янів називають агротехнічно- активним.

Дату початку і кінця вегетаційного сезону визначають за переходом середньодобової температури повітря через + 5°С. По кожній області вони наведені в додатку 2.

Дати настання фаз розвитку конкретної культури можна взяти з агрокліматичного довідника даної області, або з монографії по цій культурі, або з додатку 1 як середні багаторічні.

Бур'яни можуть вегетувати протягом усього вегетаційного сезону, а польові культури займають поле лише частину цього періоду (за виключенням багаторічних трав кількарічного користування), тому доцільним є визначення часових інтервалів можливого регулювання чисельності бур'янів у сівозміні при даній структурі посівних площ.

                                           
                                         
  г о р о х                   озима пшениця
озима пшениця г              
          куку рудза             д      
        а б   в                        
дек.
міс. квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

4.04 25.10

Вегетаційний сезон

Рис. 8 Фрагмент фенологічної карти-схеми росту і розвитку культур польової сівозміни

Умовні позначення:

4.04. - початок вегетаційного сезону; 25.10 - кінець вегетаційного сезону; а - дата посіву кукурудзи; б - дата появи сходів кукурудзи; в - дата досягнення рослинами висоти 50-60 см; г - дата збирання попередника кукурудзи; д - дата збирання кукурудзи.

г – 25.10 – період проведення основного обробітку ґрунту під кукурудзу;

а – 4.04 – період проведення передпосівного обробітку ґрунту під кукурудзу;

а – б – досходовий період;

б - в – післясходовий період можливого застосування механічних прийомів впливу на рівень присутності бур'янів у кукурудзі;

в - д – період неконтрольованих конкурентних відносин між культурою і бур'янами.

Під часовим інтервалом можливого регулювання чисельності бур'янів розуміють дольову частину вегетаційного сезону, який суттєво відрізняється можливостями застосування агротехнічних винищувальних заходів регулювання чисельності бур'янового компоненту агрофітоценозу. Протягом вегетаційного періоду можна виділити три таких часових інтервали:

1. Вільний, коли поле вільне від вирощування сільськогосподарських культур і можливі будь-які винищувальні заходи проти бур'янів. У цей період проводять основний та передпосівний обробіток фунту. Час зяблевого обробітку ґрунту під ярі культури – від збирання попередника до кінця вегетаційного сезону; час передпосівного обробітку ґрунту під ярі культури – від початку вегетаційного сезону до висіву культури. Під озимі культури чіткої межі між основним і передпосівним обробітком ґрунту не існує. Проводять його в період від збирання попередника до сівби озимих культур.

2. Догляд за культурами – період можливого застосування механічних заходів знищення бур'янів після висіву культури. Він поділяється на два півперіоди – досходовий та післясходовий. Досходовий – від сівби до появи сходів, післясходовий – від початкусходів до фази розвитку, коли застосування винищувальних заходів стає неможливим. Використання останніх обмежене присутністю культурних рослин. Період догляду за культурами може співпадати з реальним гербокритичним періодом у розвитку культур, коли негативна дія бур'янів на культурні рослини максимальна.

3. Період неконтрольованих конкурентних відносин, коли застосування винищувальних заходів проти бур'янів неможливе. Рівень присутності бур'янового компоненту залежить лише від конкурентного впливу сільськогосподарської культури.

Визначаються періоди за фенологічною картою-схемою агрофітоценозу, що відображає розвиток агрофітоценозу кожної культури протягом вегетаційного сезону.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...