Главная Обратная связь

Дисциплины:


Загальні положення та методика виконанняПрогноз появи бур'янів є обов'язковим елементом побудови інтегрованого захисту посівів від них. У зв'язку з тим, що основним джерелом забур'яненій є ґрунтовий банк насіння, то найдоцільніше користуватися для прогнозу появи бур'янів величиною потенційної забур'яненості орного шару ґрунту. Через те, що частина насіння в ґрунті втрачає життєздатність, а з біологічних причин не все життєздатне насіння проростає, у формулу розрахунків кількості сходів бур'янів вводять коефіцієнт життєздатності і схожості, встановлені експериментально. Прогнозна кількість сходів бур'янів може з'явитися протягом періоду від збирання попередника до збирання культури, що пояснюється розтягнутим періодом проростання бур'янів. Розрахунок можливої кількості сходів бур'янів проводять для кожного поля за формулою:

,

де П – потенційна забур'яненість орного шару ґрунту насінням та органами вегетативного розмноження бур'янів, млн. шт./га;

Ж – життєздатність насіння (для розрахунків Ж =0,1);

Сн – схожість життєздатного насіння (для розрахунків Сн = 0,6).

Більш точний прогноз кількості сходів бур'янів можна одержати, якщо розрахунок вести за потенційною забур'яненістю верхнього 10-сантиметрового шару ґрунту, але в цьому випадку термін прогнозу обмежується весняно-літнім періодом і використати результати такого прогнозу для підбору найоптимальнішої системи основного обробітку ґрунту неможливо.

Дані потенційної забур'яненості кожного поля беруться із завдання згідно з індивідуальним шифром. Шифр індивідуального завдання (дод. 3) вказує на потенційну забур'яненість лише першого поля сівозміни. Для наступних полів сівозміни завдання беруться в цій же колонці слідом за завданням для першого поля. Наприклад, ваш шифр 65 - це шифр потенційної забур'яненості першого поля, другого поля - 75, третього - 85, четвертого - 95, п'ятого - 05, шостого - 15 і так далі, відповідно до кількості полів у вашій сівозміні.

Виписати потенційну забур'яненість кожного поля до таблиці 2. Згідно із запропонованою формулою провести розрахунок прогнозної кількості сходів і одержані результати записати в табл. 6.

Провести аналіз цих результатів, звернувши увагу на відмінність рівня забур'яненості по полях та культурах сівозміни, користуючись шкалою (табл. 5).

Рівень негативного впливу бур'янів на продуктивність сільськогосподарських корелює із ступенем забур'яненості, під яким розуміють рівень наявності бур'янів на одиниці площі виражений словами. Для оцінки ступеня забур'яненості слід користуватися поданою нижче шкалою.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...