Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема: Визначення класу забур'яненостіМета. Встановити клас забур'яненості на кожному полі сівозміни.

Метод виконання - розрахунковий.

У зв'язку з тим, що гербіциди мають вибірковість дії на бур'яни за їх класом, для обґрунтування і вибору оптимальних гербіцидів необхідно встановити клас забур'яненості агротипу на кожному полі сівозміни, а в збірному полі – по кожній культурі. Під класомзабур'яненості розуміють співвідношення однодольних тадводольних бур'янів у складі бур'янового угрупування. Вихідною інформацією для визначення класу забур'яненості є дані таблиці 7 та конспект сегетальної рослинності. В польових агрофітоценозах виділяють такі класи забур'яненості: однодольний, дводольний, змішаний. Назва змішаного класу складаються з двох слів - однодольно-дводольний або дводольно-однодольний. На перше місце ставиться назва того класу, який переважає у складі бур'янової синузії. Мінімальною долею участі рослин даного класу для включення його в назву є 20%. Для визначення класу забур'яненості необхідно згрупувати бур'яни кожного агротипу (табл. 7) в біологічні групи, які наведені в таблиці 9. Підрахувавши їх загальну чисельність, записати до таблиці 9 одержані результати. В зв'язку з тим, що шкодочинність рослин різних класів неоднакова, слід привести фактичну чисельність бур'янів до порівняльної за рівнем впливу на культурні рослини. Визначення класу забур'яненості за порівняльною чисельністю бур'янів дозволяє точніше визначити по ньому необхідний класовий фітотоксичний спектр гербіцида.

Для перерахунку в порівняльні величини треба фактичну чисельність дводольних бур'янів помножити на 1,5. Чисельність однодольних бур'янів не змінюється. Коефіцієнт 1,5 відображає співвідношення шкодочинності дводольних та однодольних бур'янів. Підрахувати долю кожної групи бур'янів у відсотках до загальної величини. За порівняльною чисельністю, яка виражена у відсотках, визначити клас забур'яненості та дати його характеристику. В останній указати переважаючу в даному класі групу малорічних або багаторічних бур'янів. Дану характеристику необхідно враховувати при визначенні норми вибраного гербіцида, тому що для ефективного регулювання чисельності багаторічних бур'янів у силу їх біологічних особливостей, необхідна більша норма гербіцида, ніж для малорічних бур'янів. При наявності хвощових, вказати їх присутність у характеристиці, але у визначенні класу забур'яненості не враховувати.

Визначення класу забур'яненості

№ п/п Група бур'янів № поля та назва сільськогосподарської культури
Поле № 1 Поле № 2 Поле № .....
Конюшина Озима пшениця Назва культури
шт/м2 % шт/м2 % шт/м2 %
Однодольні, всього            
    В тому числі:            
    малорічні            
    багаторічні            
Дводольні, всього            
    В тому числі:            
    малорічні            
  багаторічні            
Хвощові            
Разом бур'янів            
Клас забур'яненості            
Характеристика класу            

 Лабораторно практичне заняття № 7

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...