Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема: Визначення стратегії регулювання рівня присутності бур’янів у польовій сівозмініДинамічність ґрунтово-кліматичних умов, видового складу, рівня присутності та пластичність біологічних властивостей як окремих видів, так і бур'янового угрупування в цілому, з одного боку, та обмежений термін і фітоценотичний спектр дії заходів регулювання, з другого, створюють ситуацію, при якій універсальної єдиної системи регулювання забур'яненості посівів у світі не існує й існувати не може.

Конкретна система заходів розробляється на основі визначеної стратегії і реалізується в межах обраної тактики. Стратегію визначають на підставі результатів аналізу реального рівня потенційної та фактичної забур'яненості, її видового складу. Одночасно впливати рівною мірою на всі види бур'янів в угрупуванні, на кожному полі неможливо.

Для визначення стратегії регулювання рівня присутності бур'янів у межах території конкретного землекористувача необхідно встановити:

1. Систему землеробства, прийнятну за грунтово-кліматичними умовами в даному господарстві.

Бур'яни є постійною проблемою, але її вирішення в кожній системі землеробства має свої особливості, які витікають із суті даної системи. Заходи впливу на сегетальну рослинність, що прийнятні в одних системах, можуть бути не допустимими в інших. Наприклад, випас домашніх тварин для знищення бур'янів це засіб, який прийнятний у перелоговому землеробстві, але неприйнятний у будь-якій інтенсивній системі землеробства.

2. Стратегія регулювання визначається на основі системного аналізу росту і розвитку культурного і бур'янового компонентів агрофітоценозу та кліматичних умов, які складаються протягом вегетаційного сезону. Для наглядності і полегшення проведення системного аналізу необхідно побудувати на тому ж листі міліметрового паперу, де вже побудована фенологічна карта-схема росту і розвитку культур в однаковому масштабі:

– графік середньодекадної температури повітря протягом вегетаційного сезону (приклад наведений на рис.9);

– календар появи сходів проблемних видів бур'янів (приклад наведений на рис.10);

В аналізі складених діаграм визначити:

– види бур'янів, які можуть з'явитися в різні періоди можливого застосування прийомів впливу (періоди основного, передпосівного, досходового і післясходового обробітку, а також періоду неконтрольованих конкурентних відносин між культурою і бур'янами);

– наскільки сприятливі кліматичні умови для появи сходів бур'янів (температура повітря та рівень зволоження);

На підставі проведеного аналізу визначити період найбільш інтенсивного проростання насіння бур'янів і встановити наскільки відрізняється можливість їх знищення механічними прийомами обробітку ґрунту в посівах різних культур у межах обраної вами системи землеробства та технологій вирощування даних культур.Температура повітря по декадах вегетаційного періоду

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...