Главная Обратная связь

Дисциплины:


Система післяпосівного обробітку ґрунтуУ післяпосівний період, крім грунтово-кліматичних умов, на час появи сходів бур'янів впливає сільськогосподарська культура. В одних групах культур вони можуть з'являтися протягом вегетаційного сезону, а в інших - лише в початковий період вегетації культури. Це зумовлено різною едифікаторною роллю культури в агрофітоценозі.

Сільськогосподарські культури впливають на розвиток бур'янів під час їх вегетації. Рівень тиску сільськогосподарської культури на бур'яни визначається рівнем її конкурентноздатності, який залежить від багатьох біологічних властивостей культури (інтенсивності росту, ступеня проективного покриття тощо). При розробці інтегрованої системи регулювання чисельності бур'янів цей фактор відносять до біологічних або фітоценотичних заходів. Розроблено цілий ряд агротехнічних прийомів підсилення конкурентноздатності сільськогосподарських культур. Дію даного фактора необхідно враховувати.

У додатку 9 наведено ступінь біологічного пригнічення (знищення) бур'янів різними групами сільськогосподарських культур у відсотках до можливої кількості їх сходів при існуючих технологіях вирощування сільськогосподарських культур.

Розрахунок можливої кількості сходів бур'янів, які залишаються в посіві після конкурентного впливу сільськогосподарської культури на кожному полі сівозміни проводиться за формулою:

де Км - кількість сходів бур'янів, які залишаються після конкурентного впливу культури, шт./м2;

Ум - загальна чисельність бур'янів, які можуть з'явитися, шт/м2;

Ек - відсоток зниження чисельності бур'янів від конкурентного впливу культури.

Результати розрахунків занести в таблицю 13. Вони є основою для подальших розрахунків ефективності прийомів післяпосівного обробітку ґрунту.

Часовий інтервал проведення системи післяпосівного обробітку ґрунту слід розділити на два підперіоди: досходовий і післясходовий, тому спочатку записують прийоми досходового обробітку ґрунту, а потім післясходового. Відповідно до розрахованої вами (табл.10) кількості ефективних протибур'янових заходів підібрати прийоми післяпосівного обробітку ґрунту для кожного поля сівозміни і записати їх у таблицю 13. Указати знаряддя та час їх проведення (з урахуванням біологічних вимог культур). Звернути увагу, що в системі післясходового обробітку ґрунту доцільно застосовувати додаткові пристрої для підвищення ефективної дії прийому на бур'яни.

Розрахувати кількість сходів бур'янів, які можуть залишитись на даному полі після застосування кожного прийому обробітку за формулою, за якою розраховувати вплив прийомів основного та передпосівного обробітку ґрунту. Ефективність прийомів післяпосівного обробітку ґрунту взяти з додатку 8 згідно зі своїм варіантом.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...