Главная Обратная связь

Дисциплины:


Загальні положення та методика виконання. На кожне поле складається свій набір бур'янів, а кожен гербіцид має свій видовий спектр фітотоксичної діїНа кожне поле складається свій набір бур'янів, а кожен гербіцид має свій видовий спектр фітотоксичної дії. Для отримання максимальної ефективності від застосування препарату необхідно дібрати серед дозволених на даній культурі гербіцидів той, спектр фітотоксичної дії якого найбільше співпадає з видовим спектром бур'янової синузії даного поля. Спектр фітотоксичної дії препарату в узагальненому вигляді представляється назвою класу бур'янів, проти яких він діє.

Співставляючи його з класом забур'яненості даного поля підібрати зі списку дозволених для застосування на даній культурі гербіцидів кілька, видовий спектр яких за класом фітотоксичної дії найбільше відповідає класу забур'яненості даного поля.

У зв'язку з тим, що жоден препарат не знищує всіх видів бур'янів, які входять у даний клас, необхідно встановити для відібраних гербіцидів ступінь знищення ними тих видів, які переважають на даному полі. Особливу увагу слід звернути на види-домінанти з високим коефіцієнтом постійності. На супутні види, що не становлять суттєвої загрози, можна не звертати увагу. Таким чином, з видового розмаїття виділяється 6-8 видів, які є першочерговими об'єктами впливу хімічних заходів.

Для спрощення розрахунків допустимо вважати, що виділені види в однаковій мірі наявні в бур'яновому угрупуванні, яке залишилося після застосування всіх прийомів обробітку ґрунту. З додатку 11 виписати чутливість кожного виду бур'янів до вибраних вами гербіцидів. Знищення чутливих (Ч) бур'янів за першим варіантом становить 80%, за другим – 90%. Середньочутливих (СЧ) – відповідно 50% і 60%, а стійких (С) – 10% і 20%. Запропоновані варіанти відображають ефективність гербіциду при різній якості виконання технологій його застосування.

За зібраними даними розрахувати технічну ефективність кожного гербіциду за формулою:

де ТЕГ – технічна ефективність гербіциду проти даного бур'янового угрупування, %; Е1, Е2, Е n -– відсоток знищення даним гербіцидом першого, другого, n -го виду даного рослинного угрупування; Н – загальна кількість видів.

Результати розрахунків занести в табл. 16.

Розрахувати кількість бур'янів, які можуть залишитись у посівах даної культури після застосування кожного з вибраних вами гербіцидів за формулою

де: Угчисельність бур'янів, які можуть залишитися після застосування гербіциду, шт./м2;

Уачисельність бур'янів, які можуть залишитися після застосування агротехнічних заходів, шт./м2;

ТЕГ – технічна ефективність даного гербіциду, %.

Зробити висновок через співставлення одержаних результатів з величиною економічного порогу забур'яненості названої культури про достатність даного препарату або про необхідність застосування ще одного препарату. Останнє може виникнути при перевищенні кількості бур'янів, які залишились, над економічним порогом забур'яненості.

Остаточно встановлену систему хімічного захисту культури для кожного поля записати в таблицю 23, вказавши клас забур'яненості та можливу чисельність бур'янів після їх застосування.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...