Главная Обратная связь

Дисциплины:


Підп’ятники; 2 –вісь, що закінчується кернами; 3 – противаги; 4 – пружина, що створює протидійний момент; 5 – стрілка (вказівник); 6 – шкала 

Елементи конструкції 2, 3, 4 і 6 утворюють рухому частину, а 1 і 5 відносяться до нерухомої частини вимірювального механізму.

У вимірювальному механізмі, який наведено на рис.2.3, вхідна електрична величина перетворюється в кутове переміщення a його рухомої частини. В процесі кутових переміщень рухомої частини механізму в ньому відбуваються такі процеси.

Із теоретичної механіки відомо, що при обертанні твердого тіла навколо осі добуток моменту інерції на кутове прискорення дорівнює сумі моментів сил, що діють на тіло відносно тієї самої осі, тобто

. (2.1)

На рухому частину вимірювального механізму при її рухові діють такі моменти:

1.Електромагнітна енергія створює обертальний момент , який виникає від дії вимірюваної величини і повертає рухому частину в бік зростання показів

. (2.2)

2.Коли б повороту рухомої частини ніщо не заважало, то вона при будь-якому значенні вимірюваної величини, відмінному від нуля, поверталася б до упору. В результаті повороту рухомої частини одночасно закручується пружина, яка створює протидійний момент , пропорційний куту повороту

, (2.3)

де - питомий протидійний момент пружини, тобто момент, який виникає при закручуванні пружини на одиницю кута. Знак мінус тут поставлено тому, що протидійний момент направлений назустріч обертальному.

3.При обертанні рухомої частини механізму в результаті тертя його рухомих частин з повітрям, а також в результаті електромагнітних процесів в рухомій частині, виникає гальмування. Це гальмування характеризується моментом заспокоєння , який пропорційний кутовій швидкості:

, (2.4)

де - коефіцієнт заспокоєння, який залежить від конструкції рухомої частини.

4.При встановленні рухомої частини механізму на осі, що закінчується кернами, виникає момент тертя

, (2.5)

де - коефіцієнт пропорційності; - вага рухомої частини вимірювального механізму.

Підставимо в праву частину рівняння (2.1) значення моментів і отримаємо

, (2.6)

або

. (2.7)

Отримане рівняння (2.7) називають рівнянням руху рухомої частини вимірювального механізму.

Якщо розв’язати (2.7) для конкретного вимірювального механізму, то можна отримати залежності зміни кута повороту в часі: .

В статичному режимі роботи вимірювального перетворювача обертальний і протидійний моменти зрівноважені

. (2.8)

Рівність (2.8) використовується для отримання рівняння перетворення для конкретного типу вимірювального механізму.

За способом створення обертального моменту або, іншими словами, за способом перетворення електромагнітної енергії в механічну енергію переміщення рухомої частини електромеханічні вимірювальні перетворювачі поділяються на такі види:- магнітоелектричні;

- електродинамічні;

- феродинамічні;

- електростатичні;

- електромагнітні;

- індукційні.

 

2.2. Магнітоелектричні прилади

2.2.1. Магнітоелектричний вимірювальний перетворювач

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...