Главная Обратная связь

Дисциплины:


Вимірювання реактивної потужності трьома ватметрамиАктивна потужність трифазного кола:

P = UA×IA×cosjA + UB×IB×cosjB + UC×IC×cosjC. (2.75)

У відповідності із цим виразом підключаються прилади для вимірювання активної потужності (рис.2.36). Для вимірювання реактивної потужності за схемою із заміненими напругами в виразі (2.75) замість UA повинна бути напруга UBC, яка відстає від UA на 90° (рис.2.36, а), замість UB – напруга UCA і замість UB – напруга UAB.

Рисунок 2.36

 

Сума показів ватметрів дорівнює:

PW1+PW2+PW3=UBC×IA×cos(90°–jA)+UCA×IB×cos(90°–jB)+

+ UAB×IC×cos(90°–jC). (2.76)

Напруги UBC, UCA та UAB – лінійні напруги. При симетрії лінійних та фазних напруг UAB = UBC = UCA = Uл; UA = UB = UC = Uф; Uл = Uф. З урахуванням цього рівняння (2.76) запишеться:

PW1+PW2+PW3 = (UA×IA×sinjA + UB×IB×sin jB + UC×IC×sinjC) = Q (2.77)

Звідки

Q = (PW1+PW2+PW3)/ . (2.78)

Таким чином, для одержання значення сумарної реактивної потужності трифазного кола необхідно суму показів трьох ватметрів розділити на . Система струмів може бути несиметричною. В дужках виразу (2.77) кожна складова пропорційна реактивній потужності відповідної фази приймача, тобто за показами кожного із ватметрів можна визначити реактивну потужність тієї фази приймача, струм якої протікає через даний ватметр.

Для правильного підключення ватметрів потрібно знати послідовність фаз. Напруги, що підключаються до паралельних обмоток ватметрів, мають індекси, які вибирають з ряду АВСАВС..., наступні після індексу струму, який протікає через даний ватметр. При використанні схеми з трьома ватметрами потрібно мати на увазі, що паралельні обмотки ватметрів підключаються на лінійну напругу. Розглянута схема придатна як для трипровідних, так і для чотирипровідних трифазних кіл – симетричних та з частковою асиметрією.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...