Главная Обратная связь

Дисциплины:


Подвійний (шестиплечий) міст постійного струмуПри вимірюванні дуже малих опорів чотириплечим мостом навіть при чотирипровідному підключенні вимірюваного опору допускаються методичні похибки. В цих випадках застосовуються подвійні мости, нижня межа вимірювання яких 10‑8 Ом, а верхня – 100 Ом.

Схема подвійного моста наведена на рис.3.17 (без урахування R34, R4R та R3R).

 

 

Рисунок 3.17

 

Вимірюваний опір Rx та зразковий RN мають по чотири затискачі. R – опір короткого та товстого провідника, який з’єднує Rx та RN. Він включає в себе опори перехідних контактів. Значення цього опору дуже мале.

Для одержання рівняння рівноваги перетворимо трикутник опорів R3‑R‑R4 в еквівалентну зірку:

.

Після цього отримуємо чотириплечий міст, умова рівноваги для якого має вигляд:

(3.31)

(Rx + R3R)×R2 = R1×(R4R + RN),

Rx×R2 = R1×R4R + R1×RN – R2×R3R.

Підставимо в (3.31) формули для опорів еквівалентної зірки:

Rx×R2 = + R1×RN ,

звідки

Rx = RN× + . (3.32)

З (3.32) видно, що Rx залежить від R, який входить у другу складову і має дуже мале значення опору. Другу складову можна виключити (зробити її рівною нулю), якщо виконати умову: (R1×R4/R2)-R3 = 0. Але точно витримати цю умову на практиці не вдається через неточності виготовлення резисторів R1, R2, R3, R4. І для того, щоб друга складова була якомога меншою, потрібно, щоб опір R був як можна меншим. Тоді можна прийняти другу складову в рівнянні (3.32) рівною нулю і вважати що

Rx = ×RN. (3.33)

Для того, щоб (R1×R4/R2)–R3 = 0, намагаються забезпечити рівності R1 = R4 та R2 = R4. Для цього R1 та R3, а також R2 та R4 змінюють одночасно за допомогою однієї регулювальної рукоятки.

Як уже відмічалось, подвійний міст застосовується для вимірювання малих опорів. Але при малих Rx та RN і спади напруг на них малі (£1 мВ), тому потрібно враховувати дію термо-е.р.с., які виникають в потенціальних контактах Rx та RN. Для зменшення похибки від термо-е.р.с. виконують два вимірювання при двох напрямках струму, які встановлюють за допомогою перемикача SA. Результат вимірювання Rx визначають як середнє арифметичне двох вимірювань.

Промисловість випускає комбіновані мости, в яких за допомогою простих перемикань можна одержати одинарний та подвійний мости.

 

3.4.3 Вимірювальні мости змінного струму

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...