Главная Обратная связь

Дисциплины:


Алгоритм слідкувального зрівноваження полягає в постійному слідкуванні компенсувальної напруги за змінами вимірюваної (інформативного параметра)Цифрові вольтметри слідкувального зрівноважування працюють у режимі слідкування за змінами вимірюваної напруги. На рис.4.23 наведено структурну схему вольтметра слідкувального зрівноваження, а на рис.4.24 – часові діаграми його роботи.

 

 

Рисунок 4.23

 

 

Рисунок 4.24

Особливістю побудови структурної схеми цифрового вольтметра слідкувального зрівноважування є наявність реверсивного двійкового лічильника СТ2 і двох схем збігу SW1 і SW2, які керуються вихідними сигналами компаратора ПП. В залежності від співвідношення напруг ux і uk у такій структурі компаратор ПП може знаходитися в одному з трьох можливих станів, що визначаються різницею (ux - uk ):

1. Напруга на обох виходах (1 і 2) компаратора дорівнює нулю при виконанні умови (ux=uk ). У цьому стані обидві схеми збігу закриті і імпульси з виходу генератора G не надходять на входи лічильника (рис.4.25).

Рисунок 4.25

2. При виконанні умови ux>uk (рис.4.26) на першому виході компаратора формується одиничний рівень, який відкриває схему збігу SW1, і імпульси зразкової частоти надходять на інкрементувальний вхід реверсивного лічильника СТ2. Схема збігу SW2 закрита нульовим рівнем.

Рисунок 4.26

 

3. Схема SW2 відкрита одиничним рівнем з другого виходу компаратора при виконанні умови ux<uk. У цьому випадку (рис.4.27) працює декрементувальний вхід реверсивного лічильника, тому що схема SW1 закрита.

Рисунок 4.27

При роботі реверсивного лічильника в режимі підсумовування або віднімання напруга на виході цифроаналогового перетворювача ЦАП відповідно збільшується або зменшується так, що різниця напруг (ux - uk) прямує до деякого мінімального значення, яке характеризується похибкою квантування Dк. Крок квантування вибирається відповідно до ширини зони нечутливості компаратора.

 

Контрольні питання

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...