Главная Обратная связь

Дисциплины:


Підбір перерізу надкранової частини колониЗнаходимо орієнтовно потрібну площу перерізу, приймаючи для попередніх розрахунків розрахунковий опір сталі МПа:

;

де висота перетину;

ексцентриситет поздовжньої сили.

Компонуємо перерізи колони. Щоб раціонально поділити між стінкою та поличками врахувавши при цьому їх місцеву стійкість, ширину перерізу рекомендується призначати:

,

Врахувавши співвідношення:

,

і конструктивні вимоги, приймаємо перетин стінки і товщину полички (сталь марки С245 за ГОСТ 27772-88; ). Тоді

.

Остаточно приймаємо перетин стінки ;

пояси , тоді площа перетину надкранової частини колони складе .

Знаходимо геометричні характеристики прийнятого перетину:

;

;

;

.

Визначаємо гнучкість і умовну гнучкість стержня колони в площині і з площини рами:

;

;

;

.

Для перевірки стійкості верхньої частини колони в площині дії моменту попередньо знайдемо зведений ексцентриситет:

де: коефіцієнт впливу форми перетину (табл. 73, СНіП ІІ-23-81). При і , при обчислимо за формулою:

;

відносний коефіцієнт:

Залежно від і ([1], табл.2, дод.8) знаходимо коефіцієнт позацентрового стиску . Перевіряємо стійкість колони:

.

 

Перевіряємо стійкість верхньої частини колони з площини дії моменту. Попередньо знаходимо коефіцієнти і :

де: Тут момент у перерізі СВ при тому ж поєднанні, що й момент у перерізі В.

При коефіцієнт обчислимо по:

де: .

При ; ; , згідно (табл.10, СНіП ІІ-23-81 ) ;

,

,

,

Перевіряємо стійкість стержня колони перпендикулярно до площини дії моменту :

.

Перевіряємо місцеву стійкість поличок і стінки колони прийнятого перетину. Стійкість поличок колони забезпечення згідно з формулою:

Стійкість поличок забезпечена.

Перевіряємо місцеву стійкість стінки, що залежить від ,(п.7.16,СНиП ІІ-23-81),

де: найбільше стискаюче напруження на розрахунковій границі стінки, що приймається зі знаком «+» і обчислене без врахування коефіцієнтів , або ;

відповідне напруження на протилежній розрахунковій границі стінки.

;

;

;

середнє дотичне напруження в розглядуваному перетину.

Величина , тому місцеву стійкість стінки перевіряємо за формулою:

;

де: ,

,

,

Оскільки , згідно з п. 5.24 СНиП ІІ-23-81 перевірка міцності не потрібна, тому що вона наперед забезпечена.

Рис.4.2 Поперечний перетин надкранової частини колони.

 

Таким чином, міцність, загальна стійкість верхньої частини колони і місцева стійкість її елементів забезпечені.

Поясні шви виконують двосторонніми і розраховуємо їх по табл.37, СНиП ІІ-23-81:

 по металу шва;

по металу елемента;

де: статичний момент.

Зварювання нижнє автоматичне, , , (табл.34, СниП ІІ-23-81), , коефіцієнти умов роботи шва, , , .

Електрод типу Е42,

;

.

Приймаємо .

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...