Главная Обратная связь

Дисциплины:


Мовні засоби для вираження негативного оцінюванняОднак не завжди рецензент погоджується з автором. Інформація «незгоди» вводиться в текст найчастіше за допомогою дієслів умовного способу як побажання (напр., хотілося б, доцільно було б, краще було б) або складнопідрядними реченнями із підрядними умови. Це надає науковому викладу меншої категоричності. Водночас – це вияв наукового такту. Особливо це стосується завершальної частини рецензії, у якій аналізують прорахунки автора.

Зауважимо, що інформація з «мінусовою» позначкою подається завжди в конкретній формі, без категоричних інтонацій, що свідчить про тактовність рецензентів. Приміром:

Суттєвий (серйозний) недолік наукової роботи полягає в непереконливості доведень.., у спрощеному підході до.., у відсутності чіткої характеристики.., критичної оцінки...

До прорахунків роботи належать...

На нашу думку, варто скоротити...

Поза розглядом дослідження залишилися питання...

Автор не розглянув питання, що безпосередньо стосуються теми дослідження.

Серед недоліків дослідження – надмірна (невиправдана) категоричність висновків автора.

Зазначені недоліки мають рекомендаційний характер і не впливають на остаточні результати дослідження.

Вказані зауваження не впливають суттєво на загальну позитивну оцінку роботи.

Науковим текстам (і усному мовленню) властиве вживання своєрідного граматичного засобу мовного етикету: авторського «ми» (напр.: на наш погляд, вважаємо, ми переконані, ми дотримуємось іншої класифікації). Правомірність функціонування таких конструкцій, що є наслідком еволюції авторського «я», залишається дискусійною, хоч і не суперечить нормам сучасної української мови.

Мовний етикет наукового мовлення, безперечно, узгоджується з нормами наукової етики. Скажімо, поява в тексті вислову «приклад взято з» і цитат загалом свідчить не лише про повагу до авторитету інших, а й про дотримання етичних норм, бо, образно кажучи, лапки є своєрідною «валютою» за духовний борг перед попередниками в науці.

Отже, особливість наукового мовного етикету на противагу текстам інших стилів, виявляється в тому, що етикетні вислови відображають специфічні правила мовної поведінки здебільшого одного з комунікантів. Вибір етикетної формули не залежить від віку, характеру взаємин науковців, місця й часу їх спілкування. Він повністю визначається формою наукової комунікації, її різновидом, жанром і узгоджується зі структурою наукового тексту.

У скарбницю мовного етикету:

· Слушною є думка ...

· Слушно вважати, що ...

· Справедливе твердження ...

· Справедливо стверджувати ...

· Без сумніву, ви маєте рацію ...

· Безперечно, ваші міркування є слушними ...

· Дякую за увагу!

· Дякую за прихильне ставлення до мене!

· Дякую за запитання!

· Автор складає щиру подяку за цінні зауваження й поради ...

· Ми ладні погодитись у цьому радше з ...

· Навряд чи можна погодитись із твердженням ...

· Краще було б ...

· Доцільно було б ...

· На наш погляд ...; на нашу думку ...

· Ми дотримуємось іншої класифікації ...

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...