Главная Обратная связь

Дисциплины:


Орієнтовні теми курсових проектівНазва курсового проекту   Останні 2 цифри залікової книжки
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість кормами свиней великої білої породи 01, 66
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість кормами свиней української степової білої породи 02, 67
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість кормами свиней полтавської м'ясної породи 03, 68
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість кормами свиней породи ландрас 04, 69
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість кормами свиней миргородської породи 05,70
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість кормами свиней української степової рябої породи 06, 71
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість кормами свиней української м'ясної породи 07, 72
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість кормами свиней червонобілопоясної породи 08, 73
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість кормами свиней великої чорної породи 09, 74
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість кормами свиней породи уельс 10, 75
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість кормами свиней породи дюрок 11, 76
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами при промисловому схрещуванні 12, 77
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами із врахуванням типів конституції свиней і їх зв’язку з продуктивністю 13, 78
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами при традиційному відлученні поросят 14, 79
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами при ранньому відлученні поросят 15, 80
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами для власного ремонту стада та оцінкою їх за власною продуктивністю 16, 81
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами за різних методів їх розведення 17, 82
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами при чистопородному їх розведенні 18, 83
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами у племінному господарстві та селекційно-племінна робота з ними 19, 84
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами у фермерському господарстві 20, 85
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами у племінному господарстві та роль науково-дослідних установ у розвитку галузі свинарства. 21, 86
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами при контрольній відгодівлі 22, 87
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами за різних строків відлучення поросят 23, 88
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней при концентратному типі годівлі (комбікормами) 24, 89
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами при різній технології їх приготування 25, 90
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами за різними типами годівлі(сухий, вологий). 26, 91
Розрахунок руху поголів`я та забезпеченість свиней кормами за штучного осіменіння свиноматок 27, 92
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами при потоковому виробництві свинини 28, 93
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами в умовах промислового комплексу 29, 94
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами при літньо-табірному утриманні 30, 95
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами з використанням пасовищ при вирощуванні ремонтного молодняку 31, 96
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами при використанні свиней м'ясного напряму продуктивності в системі гібридизації 32, 97
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами при оптимальному використанні їх біологічних особливостей 33, 98
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами при відгодівлі їх до жирних кондицій 34, 99
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами з використанням харчових відходів 35, 100
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами з оптимальним використанням станкового обладнання для підсисних маток
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами з врахуванням факторів, що впливають на ефективність відгодівлі свиней
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами з врахуванням ветеринарно-санітарних заходів захисту свинарських ферм
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами за оптимального мікроклімату у приміщеннях
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами із врахуванням етології та продуктивності свиней
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами із використанням зарубіжних порід для поліпшення продуктивності вітчизняних порід
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами при використанні альтернативних технологій виробництва продукції свинарства
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами із врахуванням вплив факторів середовища на відтворювальну здатність кнурів
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами при використання сої в годівлі свиней.
Рух поголів'я та забезпеченість свиней кормами із врахуванням способу оцінки фенотипу тварин за допомогою селекційних індексів
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами із врахуванням особливостей росту і розвитку свиней і їх впливу на продуктивність.
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами при виробництві продукції свинарства з використанням факторів селекції
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами при виробництві продукції свинарства з використанням гібридизації
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами при виробництві екологічно чистої продукції
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами збалансованими за мікро- та мікроелементами.
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами в племінному господарстві та використання інбридингу в його селекційній роботі зі свинями
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами при відгодівлі свиней до м’ясної і беконної кондиції.
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами із врахуванням стресчутливості свиней.
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами та пошук шляхів підвищення інтенсивності використання і продуктивності свиноматок
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами при плануванні опоросів і структури стада свиней в товарних господарствах
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами в племінному господарстві та використання розведення свиней за лініями.
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами з урахуванням особливостей утримання, годівлі та експлуатації кнурів-плідників.
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами з урахуванням м’ясних якостей свиней різних напрямів продуктивності, їх успадкування та кореляційних зв’язків між ними.
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами в з урахуванням відтворювальних якостей свиней, їх успадкування, та кореляційних зв’язків
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами з урахуванням відгодівельних якостей свиней їх успадкування та кореляційні зв’язки між ними.
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами та оптимальне використанням сучасного обладнання для їх годівлі
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами та планування опоросів і структура стада свиней в племінних господарствах
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами і організація зеленого конвеєру.
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами та з урахуванням особливостей годівлі й утримання підсисних свиноматок і молодняку свиней у літній період
Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами з урахуванням залежності показників продуктивності і м’ясності від статі тварин.
   

2.2. Шифри індивідуальних завдань
(до розрахункової частини курсового проекту)

  Шифр залікової книжки Поголів'я основних свиноматок на 1.01. планового року, гол. Багатоплідність маток, гол.
  основних перевірюваних
  1 2 3 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Продовження таблиці 2.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

Продовження таблиці 2.2.

 

приклад

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...