Главная Обратная связь

Дисциплины:


Методичні поради та приклади розрахунків руху поголів'я свиней і виробництва свининиПриклади розрахунку руху поголів’я свиней і виробництва свинини на плановий 20___ рік проведені на поголів’ї 100 основних свиноматок станом на 1.01.20____року.

Розрахунок розпочинають із занесення в табл. 2.4. (колонка 5 рядок) "Основні матки - наявність на початок місяця" (для студентів згідно завдання) поголів'я основних маток [для студентів згідно завдання із таблиці 2.2].

Поголів'я перевірюваних матоквизначають з урахуванням співвідношення основних до перевірюваних маток (в прикладі 1:0,7):

100x 0,7 = 70 голів

Поголів'я основних (дорослих) кнуріввизначають за річним навантаженням на кнура основних і перевірюваних маток:

Поголів'я перевірюваних кнуріввизначають за співвідношенням основних кнурів до перевірюваних (в прикладі 1:0,4):

9 х 0,4 = 4 голови

Планування парувань і опоросів. Плануючи парування і опороси потрібно виходити з того, що одна частина основних маток була спарована в кінці серпня (60 %), а інша (40%) у вересні минулого року. Відповідно через чотири місяці необхідно спланувати опорос основних маток. Парування основних маток у плановому році буде проведено після відлучення від них поросят зимового опоросу, тобто, основні матки будуть пороситися у січні і лютому, а перевірювані - у квітні планового року.

Рух поголів’я основного стада та перевірюваних кнурів і маток. За умови простого відтворення, поголів'я основних кнурів до листопада вважається постійною величиною, а в листопаді після першого парування основних маток (серпень – вересень) кнурів оцінюють за продуктивністю і 20% бракують, а поповнення відбувається за рахунок перевірюваних кнурів у листопаді місяці.

Вибракування основних свиноматок відбувається у вересні-жовтні після відлучення поросят другого опоросу при цьому за результатами оцінки частину маток 25%-40% бракують і ставлять на відгодівлю, а в основне стадо вводять таку ж кількість оцінених перевірюваних маток.

Іншу частину перевірюваних і вибракуваних маток ставлять на відгодівлю у червні – липні місяці.

Рух поросят до двох місяців. Поросята до одного місяця записують у рядок. "Наявність на початок місяця у віці до 1 міс." у січні (тих, що народилися у грудні) і лютому (тих, що народилися у січні). Їх кількість визначають множенням кількості опоросів основних маток на багатоплідність з поправкою на коефіцієнт збереженості 0,93: відповідно 60 х 10 х 0,93 = 558 і 40 х 10 х 0,93 = 372 гол. (табл. 2.3.). аналогічно розраховують поросят від перевірюваних маток. 70 х 9 х 0,93= 585 гол.)

Від основних свиноматок в поточному році необхідно отримати 2 опороси.

Рух ділових поросят та поросят на дорощуванні (2 +- 4 місяці).Діловими вважаються поросята після відлучення у 2-місячному віці, які призначені для вирощування і подальшої відгодівлі на м'ясо, їх записують окремими рядками від основних і перевірюваних маток, із врахуванням віднятих і реалізованих (5, 10%) поросят до 2 місяців.

На дорощуванні молодняк перебуває протягом 2 місяців. Записи кількості розрахованих поросят цієї групи здійснюється проведенням двох рядків, а у віці 4 місяців кращих свинок відбирають для ремонту, а інший молодняк ставлять на відгодівлю. У цей період коефіцієнт збереженості поросят планується на рівні 0,94 за два місяці дорощування.

Рух ремонтного молодняку. Ремонтний молодняк свиней – відбирають від кращих за продуктивністю і походженням племінних тварин, призначені для заміни у стаді вибракуваних перевірюваних кнурів та свиноматок. Протягом вирощування проводиться бракування відставших за ростом, розвитком, вадами екстер’єру та власною продуктивністю тварин. При досягненні ними парувального віку та маси проводять штучне осіменіння. Частину, свинок, що не запліднилась реалізують. В окремих господарствах ремонтний молодняк закуповують у віці 6 місяців і вирощують з невисокою інтенсивністю вибракування, інколи закуповують самих кнурців.

Планування річної відгодівлі свиней. Постановка молодняку на м'ясну відгодівлю проводиться в 3,5 - 4- місячному віці за живої маси 35 – 38 кг. Планується отримувати середньодобовий приріст на рівні 600-700 г протягом 4 місяців, до досягнення ними живої маси 100- 130 кг. з урахуванням коефіцієнту збереженості. На відгодівлю у поточному році ставиться молодняк після дорощування, вибракуванні дорослі тварини різних виробничих груп − на відгодівлю до жирних кондицій. Це поголів'я із таблиць 2.4. і 2.5. записують в таблицю 2.7. (відповідно кожному кварталу планового року).

Розрахунок валової живої маси відгодівельного поголів’я відбувається з урахуванням постановочної живої маси однієї тварини.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...