Главная Обратная связь

Дисциплины:


Методичні рекомендації щодо складання річного обороту стадаОборот стада розраховують за прийнятою формою на основі документів первинного обліку. В ньому зазначають окремо по статево-вікових групах поголів'я та його живу масу на початок звітного місяця, рух поголів'я, залишок на кінець року.

У графі надходження записують приплід, надходження з інших груп, купівлю.

У витратній частині записують бракування, продаж, переведення в інші групи, падіж, забій та ін. Суми показників «Переведено в старші групи» і «Надходження з молодших груп» повинні бути однаковими. Переводять перевірюваних маток в основні після отримання від них опоросів. Вибракувані дорослі кнури-плідники, основні і перевірювані матки надходять на відгодівлю.

Поголів'я на кінець місяця має дорівнювати поголів'ю на початок місяця плюс поголів'я, яке надійшло, мінус вибуле. Фактична жива маса кожної статево-вікової групи проставляється на основі зважувань, або визначається плановими показниками.

Розробка річних оборотів стада - свиней починається із заповнення графи поголів’я на початок року по «матках основних», «матках перевірюваних», «кнурах-плідниках» Після цього визначають кількість кнурів-плідників, основних маток і тих, які підлягають вибракуванню і переведенню в групи відгодівлі в графі «Переведення в старшу групу» з відповідними рядками. Частина перевірюваних маток після отримання опоросу перейде в групу основних на заміну вибракуваних, а решта — на відгодівлю. Тому ці показники записують дробними числами наприклад, у чисельнику ті, які підуть на ремонт, а в знаменнику — на відгодівлю).Формою обороту стада передбачається купівля ремонтних кнурів.

Далі ведуться розрахунки кількості приплоду від основних та перевірюваних маток , які заносять у графу «Приплід» по рядку «Поросята до 2-х місяців».

Поросят до 2-х місяців за винятком падежу та реалізації населенню, які записують у відповідні графи, переводять у старші групи і записують в графу «Переведення у старші групи» теж саме поголів’я записують в графу «Переведення із молодших груп» по рядку «Поросята 2—4 місяців».

Подальший рух поросят записують двома показниками: ті, що переводяться в групу «Відгодівля» і в групу «Ремонт». У групу «Ремонт» слід переводити поросят з групи від 2-х до 4-х міс. приблизно вдвічі більше, ніж переведено в матки перевірювані, а показники графи «Переведено в старші групи» по цьому рядку записують дрібним числом, одне з яких для переводу в групу «Матки перевірювані», а друге — у групу «Відгодівля».

У групу «Відгодівля» переводять усіх вибракуваних кнурів-плідників, маток основних і перевірюваних, частину вибракуваного молодняку і основну частину — поросят в 4-місячному віці, що поставлена на відгодівлю.

Правильність обороту стада свиней по рядку «Разом» перевіряється: по поголів'ю — сумою та різницею показників за такою схемою: наявність поголів'я на початок року + приплід + надходження зпевної групи − вибуття з групи (постановка на відгодівлю + передача в іншу групу) − падіж – реалізація = наявність поголів'я на початок наступного року.


sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...