Главная Обратная связь

Дисциплины:


Для різних статево вікових групДля визначення річної потреби в кормах пропонується користуватись приведеною в таблицях зоотехнічною інформацією щодо нормативів витрат кормів на голову із врахуваннямрівня їх використання(табл. 2.10).

Розрахунки пропонується виконувати у такій послідовності:

1.Для визначення необхідної кількості кормових одиниць на рік кількість кормоднів окремої групи свиней множать на добовівитрати к. од на голову.

 

Нормативи витрат кормів на голову, одиницю продукції

Група тварин Рівень використання Витрати на голову за добу, к.од
Свиноматки: - основні   2 опороси   3,5
перевірювані 1 опорос 3,0
Кнури-плідники: - основні інтенсивне 3,6
-перевірювані помірне 3,0
Поросята - сисуни Приріст, г: 0,5 –без використання материнського молока
Поросята відлучені 1,0
Молодняк, вік: 3-4 2,0
4-5 2,2
5-6 2,5
6-7 2,9
7-8 3,2
8-9 3,4
9-10 3,7
10-11 4,0

 

2. Надалі, розрахунки затрат кормів пропонується виконувати у із врахуванням наступної структури раціонів для свиней різних статево-вікових груп (табл. 2.11). Для розрахунку кількості кормових одиниць, для годівлі окремої групи свиней, що припадає на кожний корм п.1, множать на відповідні показники структури річних раціонів і ділять на 100 (табл.2.12).

2.11. Орієнтовна структура раціонів для свиней, %

Група тварин Концентрати Соковиті корми Сінне борошно Молоко незбиране Молоко збиране
Свиноматки: основні -перевірювані - -
-перевірювані - -
Кнури-плідники: основні -
-перевірювані -
Поросята: сисуни
- відлучені -
Молодняк, вік: 3-4 -
4-5 -
5-6 - -
6-7 - -
7-8 - -
8-9 - -
9-10 - -
10-11 - -

 

3. Кількість кормових одиниць, що припадає на кожний з кормів, визначається як сума результатів, одержаних у п.2.

4. Масу окремих кормів визначають діленням величини в них (у к.од.), (п.3) на її питому поживність (ц, к.од.).

5. Фактичну потребу в кормах (ц) з урахуванням страхового фонду визначають сумарно по окремих групах кормів.
Розрахунок потреби у кормах, ц

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...