Главная Обратная связь

Дисциплины:


Обгрунтування техніко-організаційних показників проведення рубок доглядуОсвітлення, прочистки і перші прорідження в листяних насадженнях проводяться впродовж вегетаційного періоду, а у хвойних – протягом усього року. Прорідження та прохідні рубки практикують упродовж року, але найкращим періодом їх проведення є вересень-квітень.

Інтенсивність рубки догляду – це маса вирубаної деревини (в %) за прийнятий період даного виду рубки. Вона залежить від інтенсивності зріджування і числа повторних прийомів догляду. Чим вища ступінь зріджування деревостану за один прийом і більше число повторних рубань, тим вища інтенсивність даного виду рубки догляду. Визначається вона по відношенню до загальної середньої маси деревини у лісостані.

Інтенсивність зріджування деревостану визначається кількістю вирубаної деревної маси, вираженої у відсотках від її загальної кількості на 1 га насадження до рубки. Інтенсивність рубки догляду визначається серед-ньою кількістю вирубаної деревної маси з одиниці площі за всі прийоми зріджування деревостану впродовж віку проведення даного виду рубок догляду, вираженою у відсотках до середньої маси. Тобто, інтенсивність рубки того чи іншого виду рубок догляду в певному деревостані характеризується інтенсивністю кількох прийомів зріджування за період віку проведення даного виду рубки догляду.

Інтенсивність зріджування лісостану залежить від типу лісу, головної лісотвірної породи, його складу, віку, густоти, повноти, бонітету, експозиції та крутості схилу, стану і стійкості, глибини ґрунту, ступеню попереднього зрідження та лісівничих властивостей головної породи другого ярусу.

У мішаних молодняках з цільовими деревними породами в складі залежно від економічних умов користуються суцільним, коридорним і груповим способами зрідження деревостанів.

Застосовуючи суцільний спосіб освітлення усувають затінення дерев цільових порід другорядними, небажаними, порослевими, а також чагарниками і тим покращують умови їх живлення, виживання і росту на всій площі ділянки, відведеної під освітлення. Вирубують тільки ті дерева, які перегнали в рості за висотою дерева головних порід, або можуть перегнати їх в найближчі 2 роки. Всі інші залишають як підгін, для затінення поверхні ґрунту, заповнення молодняка в місцях, де цільові відсутні, якщо розміщення їх по площі нерівномірне.

Коридорний (смужний) спосіб освітлення застосовується у віддалених від доріг лісостанах, або з інших економічних, екологічних причин як виняток. За цим способом рубання проводиться тільки на частині ділянки лісу, яка може складати половину чи третину її площі розміщена у вигляді смуг-коридорів завширшки 2-4 м. На смугах вирубують всі другорядні породи, які затінюють головну. Чим вужчий коридор, тим сильніше заселяється він корінням дерев куліс, що посилює конкуренцію і сповільнює приріст молодняка на смузі. Догляд широкими коридорами може визвати задерніння ґрунту на смугах, що ще більше знижує ефективність коридорного освітлення.Групове освітлення застосовується рідко. Його застосовували у мішаних молодняках, де головна порода збереглася біогрупами, навколо яких розрослися другорядні породи. В процесі догляду вирубують небажані дерева тільки у біогрупах і навколо них.

Технологічні прийоми прочисток і проріджувань. В Україні застосовують в основному три прийоми зріджування деревостанів у процесі прочисток, проріджень і прохідних рубок – селекційний, лінійний та лінійно-селекційний. Найбільш ефективним є стародавній селекційний спосіб формування деревостанів, який дає змогу лісівникові відібрати найкращі дерева майбутнього на всій площі таксаційного виділу, вирубати всі дерева перешкоджаючі їх нормальному живленню і росту. З 50-х років минулого століття почали використовувати в штучних деревостанах сосни так званий лінійний і лінійно-селекційний прийоми. Це дало змогу більш ефективно використовувати механізми на рубках догляду, підвищило продуктивність праці, але негативно позначилось на продуктивності насаджень, їх якості.

Період часу, після якого в лісостані проводиться черговий прийом рубки догляду або її повторність, залежить від віку, складу і форми насадження, біоекологічних особливостей головної деревної породи, її бонітету, інтенсивності попереднього зрідження та стану деревостану.

Частота рубок догляду більша в лісостанах: молодих, високобонітетних, із світлолюбних і швидкоростучих головних порід, з меншою попередньою інтенсивністю рубки, в занедбаних, де рубки догляду раніше не проводились.

Повторність рубок догляду в конкретних лісостанах визначається лісничим. У залежності від лісівничих ознак лісостанів, типу лісу та інших показників період повторності догляду за насадженням може бути: для освітлень та прочисток – 2-5 років, проріджень – 5-10 років, прохідних рубок –10-20 років

Виходячи з цього ми приймаємо повторність рубки для освітлень 3 роки, прочисток – 4 років, проріджувань – 5років і прохідних рубок – 10 років.

Черговість рубок догляду визначається залежно від сучасної і майбутньої цінності ділянок лісу. При рівнозначних природних і економічних умовах рубки догляду назначаються перш за все:

1) за формою – у складних, а потім у простих лісостанах;

2) за складом – у змішаних деревостанах з участю світлолюбних порід: горіха, дуба, ясеня, модрини, дугласії а також явора; потім у тіневитривалих – бука, ялиці, ялини та інших цільових порід, а в чистих в останню чергу, але обов'язково;

3) за віком – у молодняках, середньовікових, пристигаючи, стиглих (якщо вони не включені в лісосічний фонд поточного ревізійного періоду і відносяться до категорії високоповнотних);

4) залежно від зімкнутості – у деревостанах з високою зімкнутістю;

5) залежно від густоти – у перегущених насадженнях;

6) за продуктивністю – у лісостанах найвищих бонітетів;

7) за станом – на ділянках з масовим природним відпадом, при наявності фаутних та пошкоджених дерев.

У першу чергу потребують догляду:

1) культури і природні молодняки цільових порід, які пригнічуються небажаними деревами і чагарниками;

2) змішані молодняки з головною і другорядними породами в одному ярусі;

3) змішані середньовікові менш цінні лісостани з високоцінною породою в другому ярусі;

4) чисті перегущені молодняки цільових порід, а також молодняки насіннєво-порослевого походження;

5) деревостани з куртинним розміщення дерев, якщо в окремих групах існує загроза заглушення головних порід другорядними, або у випадках перегущеності чистих куртин;

6) молодняки і середньовікові чисті насадження.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...