Главная Обратная связь

Дисциплины:


Роль і місце учителя у суспільно- економічному розвитку Української держави. Функції вчителя, його соціально-педагогічні якостіОсобистість, яка організує і організує навчально-виховний процес в школі, це вчитель. Вчитель – це людина, яка має спеціальну підготовку і професійно займається педагогічною діяльністю. Учитель-вихователь продовжує справу батьків у напрямі духовного, інтелектуального розвитку та становлення особистості. Без праці вчителів зупинився б розвиток суспільства. В.О. Сухомлинський, звертаючись до вчителів, писав: «У наших руках найбільша з усіх цінностей світу – Людина. Ми творимо Людину, як скульптур творив свою статую з безформного шматка мармуру: десь у глибині цієї мертвої брили лежать прекрасні риси, які потрібно добути, очистити від усього зайвого».

Головна функція вчителя – управління процесами навчання, виховання, розвитку, формування. Управління, як основна педагогічна функція розпадається на конкретні педагогічні дії: постановка мети, діагностування, прогнозування (передбачення результатів своєї діяльності), проектування, планування.

Вимоги до вчителя – це система професійних якостей, які визначають успішність педагогічної діяльності і вимоги як до особистості. Вимоги як до професіонала: педагогічні здібності (організаторські, дидактичні, комунікативні, дослідницькі, науково-пізнавальні). Педагогічні здібності (талант, покликання, задатки) вважаються важливою передумовою успішного оволодіння педагогічною професією. Важливими професіональними якостями педагога є працездатність, дисциплінованість, відповідальність, організованість, наполегливість, підвищення свого професійного рівня.

Вимоги, як до особистості: любов до дітей, почуття національної самосвідомості, гідності, дисциплінованість, відповідальність, чесність, справедливість, доброта, повага, чуйність, емпатійність, гуманне ставлення до людей, тактовність та ін.

Структура педагогічної діяльності вчителя.

В структурі педагогічної діяльності вчителя виділяють: діагностичну, орієнтаційно-прогностичну, конструктивно-проектувальну, організаторську, інформаційно-пояснювальну, комунікативно-стимулюючу, аналітико-оцінну, творчо-дослідницьку види діяльності.

Діагностична діяльність спрямована на вивчення здібностей, виявлення рівнів моральної, розумової, фізичної, естетичної вихованості учнів.

Орієнтаційно-прогностична діяльність спрямована на забезпечення учнів знаннями, розвиток їхніх здібностей, можливостей, рівня засвоєння навчального матеріалу. Цей вид діяльності дає вчителю можливість вибору оптимальних форм і методів навчання і виховання учнів.

Конструктивно-проектувальна діяльність проводиться з огляду на наявні умови навчання і виховання учнів, їхні інтереси й потреби; власний досвід і майстерність. Учитель підбирає конкретні педагогічні завдання, планує індивідуальну роботу з учнями.Організаторська діяльність пов’язана із залученням учнів до наміченої роботи. Для цього вчитель повинен уміти визначати конкретні завдання, зацікавити учнів запланованою роботою.

В інформаційно-пояснювальній діяльності учитель виступає головним джерелом наукової, світоглядної й морально-естетичної інформації.

Комунікативно-стимулююча діяльність пов’язана з тим впливом, який педагог чинить на учнів як професіонал і як особистість.

Аналітико-оцінна діяльність пов’язана з аналізом завершеного навчально-виховного процесу.

Творчо-дослідницька діяльність відбувається у творчому використання загальновідомих педагогічних й методичних ідей і творчого використання маловідомих технологій та методик навчання.

 

 

Питання 10

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...