Главная Обратная связь

Дисциплины:


Рівноважні і нерівноважні процесиРаніше ми вивчали властивості газів або суміші газів, параметри яких з часом не змінюються. Перейдемо до розгляду систем, у яких параметри - тиск, об’єм, температура – будуть змінюватись з часом. В цьому випадку будемо казати, що відбувається процес:

- при зміні об’єму відбувається процес розширення системи,

- при зміні температури відбувається процес нагрівання.

Якщо параметри системи змінюються нескінченно мало, так що система в кожний момент часу залишається в стані термодинамічної рівноваги, то такий процес називають рівноважним або квазістатичним.

Як можна уявити собі такий процес. Розглянемо газ в циліндрі із поршнем. Нехай зверху на поршні знаходяться піщинки. Почнемо убирати по одній піщинці. Оскільки маса окремої частинки є нескінченно малою, в порівняні із масою поршня, то через дуже маленький проміжок часу система перейде в нове положення термодинамічної рівноваги, яке мало відрізняться своїми параметрами від вихідного стану. Коли не залишиться жодної піщинки, об’єм газу зміниться на конечну величину, але перехід відбудеться через ряд рівноважних станів.

В термодинаміці рівноважні процеси посідають особливе місце. По-перше, для описання рівноважного процесу в кожний момент часу необхідно стільки ж параметрів, скільки і для описання рівноважного стану. (Для нерівноважного процесу необхідна нескінчена кількість параметрів). По-друге, при цих процесах такі важливі величини, як наприклад робота або коефіцієнт корисної дії, мають свої граничні, максимально можливі значення.

На практиці рівноважні процеси не реалізуються ніколи. Але достатньо велика кількість процесів, які здійснюються із конечними швидкостями, розглядаються як рівноважні. Навіть поширення звукової хвилі наближено можна розглядати як квазістатичний процес.

Найчастіше будемо мати справи із наступними процесами

· – ізохорним,

· – ізобарним,

· – ізотермічним.

Кожний з них можна зобрази на діаграмах стану неперервною лінією.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...