Главная Обратная связь

Дисциплины:






кі-Ме-Гі-Те мі-мі-на-пі-фем



Позначення та одиниці вимірювання ( в СІ).

Маса - Довжина (відстань) - Координата -

Початкова координата - Переміщення - Час -

Швидкість - Густина - Тиск -

Площа - Об’єм - Сила -

Вага - Прискорення вільного падіння - Прискорення Механічна робота - Потужність - Плече сили - Момент сили - ККД - Енергія -

Радіус орбіти - Коефіцієнт жорсткості - Коефіцієнт тертя - Імпульс тіла - Гравітаційна стала - Кутова швидкість - -

Маса - Довжина (відстань) - Координата -

Початкова координата - Переміщення - Час -

Швидкість - Густина - Тиск -

Площа - Об’єм - Сила -

Вага - Прискорення вільного падіння - Прискорення Механічна робота - Потужність - Плече сили - Момент сили - ККД - Енергія -

Радіус орбіти - Коефіцієнт жорсткості - Коефіцієнт тертя -

Імпульс тіла - Гравітаційна стала - Кутова швидкість - -

Маса - Довжина (відстань) - Час -

Кількість речовини - Сила струму - Температура -

Швидкість - Густина - Площа -

Об’єм - Сила - Вага -

Прискорення вільного падіння - Механічна робота - Потужність -

Енергія - Питома теплоємність речовини -

Питома теплота плавлення - Питома теплота пароутворення - Питома теплота згорання - Заряд - Напруга - Питомий опір - Тиск - Концентрація - Стала Больцмана - Число Авогадро - Опір -

Кількість атомів (молекул) - Молярна маса - Маса одного атома (молекули) - Коефіцієнт поверхневого натягу - Механічна напруга - Відносна вологість -

Поверхнева густина електричного заряду - Модуль Юнга -

Відносне видовження - Універсальна газова стала -

Перетворення в СІ

кі-Ме-Гі-Те мі-мі-на-пі-фем

 

1. 1мм = 2. 1 см = 3. 1 дм = 4. 1 км = 5. 1 хв = 6. 1 год =

7. 1т = 8. 1 км/год = 9. 1 м/хв = 10. 1км/хв = 11. 1 г/см³ = 12. 1 мм рт. ст. =

13. 1 мм² = 14. 1 см² = 15. 1 дм² = 16. 1 км² = 17. 1 мм³ = 18. 1 см³ =

19. 1 дм³ = 20. 1 км³ = 21. 1 л =

 





sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...