Главная Обратная связь

Дисциплины:


В Україні дисциплінарне стягнення може бути застосоване чи не до кожного судді, але карають лише окремих суддівДисциплінарна відповідальність

Суддів в Україні

 

Висновки моніторингу

Практики притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності

Та звільнення їх з посади за порушення присяги

 

Загальна інформація

Протягом 2011-2012 р. притягнуто до дисциплінарної відповідальності і накладено догану на 287 суддів, внесено подання про звільнення за порушення присяги стосовно 23 суддів. Ці рішення стосувалися лише суддів місцевих судів, у незначній мірі – апеляційних судів.

99% суддів, що були притягнуті до дисциплінарної відповідальності, - судді місцевих судів.

Лише 2% суддів, притягнутих до дисциплінарної відповідальності, були суддями адміністративних чи господарських судів, усі інші – судді загальних судів.

У понад 80% випадків до дисциплінарної відповідальності притягнуті судді, обрані на посаду безстроково. У середньому на 1 тис. суддів до дисциплінарної відповідальності притягнули 10 суддів, призначених на посаду вперше, та 17 суддів, обраних на посаду безстроково.

12% суддів, притягнутих до дисциплінарної відповідальності у 2011-2012 роках, були «рецидивістами», тобто притягалися до відповідальності більше одного разу за цей часовий проміжок.

Порушення строків розгляду справ, а також істотні порушення норм процесуального права при здійсненні правосуддя, – основні підстави притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

Суддів звільняли з посади за: порушення правил підвідомчості при розгляді справи; не взяття до уваги рішення інших судів щодо обставин розглянутої справи; грубі порушення процесуального права при відкритті проваджень у справах; порушення строків розгляду справ та строків виготовлення копій судових рішень; вирішення справи за межами позовних вимог; безпідставне перебування у відпустці без погодження з керівництвом суду; відмову брати справи до свого провадження; засвідчення підписом підроблених копій судових рішень; прогули, систематичну появу на роботі в нетверезому стані; неповідомлення сторін про судове засідання; виключення особи як відповідача у цивільній справі; порушення законодавства при постановленні ухвали про забезпечення позову, порушення строків надсилання матеріалів справи до апеляційного суду; постановлення надто м'якого вироку.

 

В Україні дисциплінарне стягнення може бути застосоване чи не до кожного судді, але карають лише окремих суддів

Протягом 2011-2012 років до Вищої кваліфікаційної комісії суддів надійшло 28 839 скарг і заяв щодо поведінки суддів (без урахування тих, що надійшли повторно). Зважаючи на кількість суддів (8 214 суддів станом на 1 січня 2013 р.), в середньому на одного суддю припадало майже по 4 скарги (це навіть не беручи до уваги скарги, які було скеровано до Вищої ради юстиції).Прийнято рішень про накладення дисциплінарних стягнень – 287, а стосовно 18 суддів внесено рекомендацію до Вищої ради юстиції про звільнення з посади. Тобто у середньому лише одна скарга із 100 досягала мети.

У 66 відсотках накладених доган суддів притягнули до відповідальності за порушення строків розгляду справ (для довідки: середньомісячне надходження справ на одного суддю місцевого загального суду у 2011 р. становило 139,6 справ, в 2012 р. – 69,3 справи). Це означає: щоб не бути притягнутим до дисциплінарної відповідальності, суддя місцевого загального суду, працюючи без відпустки, повинен повністю вирішити за один день від 3 до 6 справ, що виглядає малоймовірним. Але дисциплінарними органами аргумент судді про велике навантаження не сприймається.

У 40 відсотках накладених доган суддів притягнули до відповідальності за «істотне порушення норм процесуального права», яке часто також трактується надто довільно.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...