Главная Обратная связь

Дисциплины:


Відносини між дисциплінарними органами мають ознаки конфліктностіОскарження рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності до Вищої ради юстиції переважно більш успішне (58%), ніж оскарження до Вищого адміністративного суду України (14%). Тобто більше половини скарг на Вищу кваліфікаційну комісію суддів України Вища рада юстиції задовольняє, тоді як Вищий адміністративний суд України задовольняє незначну кількість позовів суддів.

Вища рада юстиції відхиляє майже всі рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо звільнення судді з посади.

Така практика оскарження рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і перегляду їх Вищою радою юстиції підтверджує наявність ознак конфліктності у відносинах між цими дисциплінарними органами, на яку давно звертають увагу у ЗМІ.

 

 


 

Рекомендації

Парламенту:

шляхом внесення змін до законів:

- встановити конкретні підстави дисциплінарної відповідальності суддів (насамперед для звільнення судді з посади). Ці підстави мають відповідати принципу юридичної визначеності і уникати дублювань, що дозволятиме суддям наперед визначати свою поведінку і передбачати її наслідки

- встановити диференційований каталог дисциплінарних стягнень, який забезпечуватиме пропорційність покарання судді і включатиме як найтяжчу санкцію звільнення з посади судді

- уповноважити службу дисциплінарних інспекторів вирішувати питання про прийнятність скарг (за колегіальним рішенням), а також підтримувати обвинувачення під час дисциплінарного провадження

- визначити, що вирішення питання про звільнення з посади судді за порушення присяги повинно відбуватися у межах дисциплінарної процедури, у т.ч. стосовно строків давності

- передбачити створення суддівської комісії з етики, яка б у сумнівних (під кутом зору етики) випадках (наприклад, стосовно того, як діяти судді, який хоче взяти участь у виборах до парламенту чи місцевих виборах) давала консультації суддям; у такому випадку суддя зможе запобігти поведінці, яку дисциплінарний орган розцінить як дисциплінарний проступок

- повноваження щодо здійснення дисциплінарного провадження передати від Вищої кваліфікаційної комісії суддів України спеціальному дисциплінарному органу

шляхом внесення змін до Конституції:

- в перспективі створити окремий постійно діючий дисциплінарний орган щодо суддів, більшість у складі якого становили б судді, передусім ті, що вийшли у відставку

- встановити єдину процедуру притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, незалежно від рівня суду, де він працює, і дисциплінарного стягнення, яке загрожує судді. Така процедура має передбачати, зокрема, однаковий строк давності для притягнення до дисциплінарної відповідальності, рівні можливості для оскарження рішень у дисциплінарних справахДисциплінарним органам(незалежно від урахування парламентом вищезазначених рекомендацій):

- з метою посилення змагальності уникати суміщення в одному члені дисциплінарного органу функції обвинувачення і функції вирішення питання про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності (це можна досягнути шляхом обов’язкового самовідводу члена дисциплінарного органу, який проводив перевірку, під час ухвалення рішення щодо притягнення судді до відповідальності)

- уникати розгляду питання про звільнення судді з посади за порушення присяги, якщо на час ініціювання цього питання спливли строки притягнення до дисциплінарної відповідальності

- на підставі попередньої практики відмов у відкритті дисциплінарного провадження виробити певні критерії прийнятності заяв (скарг) щодо поведінки судді і оприлюднити їх для тих, хто подає заяву (скаргу)

- уніфікувати структуру рішень у дисциплінарній справі, зокрема обов’язково вказувати у рішенні ініціатора розгляду питання (заявника) і конкретну (визначену законом) підставу притягнення судді до дисциплінарної відповідальності

- більш ретельно мотивувати рішення у дисциплінарній справі, даючи оцінку кожному вагомому і доречному аргументу учасника дисциплінарного провадження, обґрунтовуючи застосування кожного критерію, який вказує на підставу притягнення судді до дисциплінарної відповідальності і звільнення його з посади

- формувати послідовну дисциплінарну практику (а у разі допущення відхилень від попередньої практики обґрунтовувати такі відхилення)

- з метою досягнення юридичної визначеності регулярно публікувати огляди дисциплінарної практики, які інформуватимуть про те, яка поведінка судді є дисциплінарним проступком, а яка ні, і яка поведінка мала наслідком звільнення судді з посади

- уникати покарання судді лише за те, що його судове рішення було скасоване вищою судовою інстанцією, адже для притягнення до відповідальності має бути доведено (а в рішенні дисциплінарного органу обґрунтовано), що суддя усвідомлено йшов на порушення норм права або допустив таке порушення внаслідок неналежного (халатного) ставлення до службових обов'язків

- уникати покарання суддів за колегіальні судові рішення

Суддям (зважаючи на вади існуючої дисциплінарної практики):

- писати окрему думку у кожному випадку незгоди з колегіальним рішенням, аби не нести відповідальності за зміст цього рішення

- у разі оскарження ними рішення у дисциплінарній справі звертати особливу увагу на:

а) можливу упередженість стосовно себе (висловлення оцінок членом дисциплінарного органу до вирішення справи по суті, ненадання можливостей для висловлення заперечень тощо),

б) можливу невмотивованість рішення, відсутність заперечення ним важливих аргументів, наданих суддею на своє виправдання,

в) можливу непослідовність практики дисциплінарного органу,

г) практику органу, до якого здійснюється оскарження,

ґ) судову практику та практику Європейського суду з прав людини, міжнародні стандарти з відповідних питань.

Довідково: предметом моніторингу стали рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради юстиції, Президента України, Верховної Ради України, Вищого адміністративного суду України, які стосувалися притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності та звільнення їх з посад і були прийняті впродовж 2011-2012 років. Зведений реєстр таких рішень можна знайти на сторінці: http://pravo.org.ua/2010-03-07-18-06-07/dystsyplinarna-vidpovidalnist-suddiv.html.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...