Главная Обратная связь

Дисциплины:


Ефективність використання інформаційних технологійТема: Основні напрями застосування обчислювальної техніки.

Основні напрями застосування обчислювальної техніки.

Ядро інформатики.

Ефективність використання інформаційних технологій.

1.Основні напрями застосування обчислювальної техніки:

- створення принципово нових знарядь виробництва «оживленням» машин і механізмів, тобто вбудовуванням автоматичних інформаційно-переробних пристроїв у механічні системи (роботобудування, виробництво устаткування з числовим програмним керуванням, обробних центрів та ін..);

- автоматизація управління цілісними технологічними системами (автоматизація біотехнології, технології зв`язку, отримання та застосування ядерної енергії тощо);

- автоматизація різних соціально-комунікативних процесів (планування в суспільному виробництві та управління ним, конторські праці, наукових досліджень, освіти, торгівлі й інших видів послуг, криміналістики, охорони довкілля, дозвілля тощо).

Саме третій напрям застосування ОТ називають інформатикою. Він є найперспективнішими, тому що саме в соціальних відносинах використання комп`ютерів дає найбільший ефект. У Японії і США, наприклад, в інформатику спрямовується більше половини всіх комп`ютерів, що використовуються.

 

2.Ядро інформатики має три основні частини:

- алгоритми оброблення інформації (algorithm);

- обчислювальну техніку ( hardware);

- комп`ютерні програми ( software ).

 

Ефективність використання інформаційних технологій.

Інформатика як наука вивчає також комплекс впливів ІТ на середовище застосування. Завдяки цим дослідженням формується соціальне замовлення на комп`ютери ( їх види, потрібну кількість тощо).

Про ефективність переходу на ІТ свідчить хоча б те, що інтриговані автоматизовані виробництва, що використовуються у промислово розвинутих країнах, дали змогу знизити витрати на виробництво на 35 % і зменшити тривалість виробничих циклів на 60 %. А комп`ютеризація проектування виробів за допомогою систем автоматизації проектування (САПР) робить його у 3 – 6 разів коротшим і високо якіснішим. Використання ІТ у сфері управління на основі автоматизованих систем дає змогу на 10 – 30 % знизити та у 2 – 5 разів прискорити прийняття рішень.

У соціальній сфері інформатизація виробництва стимулює зміни структури та чисельності професійних груп, змісту й умов діяльності, вимог до кваліфікації працівників. Зокрема, інформатизація праці інженерно-технічних працівників потребує збільшення кількості фахівців нових професій – аналітиків систем, інженерів і техніків із обслуговування комп`ютерів, програмістів тощо. Впровадження ІТ дає змогу зменшити чисельність певних категорій управлінського персоналу на 25 – 30 %, сприяє інтеграції виробничих функцій. В основному виробництві ІТ скорочують до 75 % попит на робітників масових професій, збільшуючи потребу в робітниках-експлуатаційниках і наладчиках засобів та систем автоматизації, ремонтниках і монтажниках гнучких автоматизованих виробництв, роботів та комп`ютерів. 

 

Контрольні питання.

1. Які основні напрями застосування обчислювальної техніки?

2. Ядро інформатики.

3. Ефективність використання інформаційних технологій.

Список літератури.

І. Основної:

1. Зарецька І.Т. Інформатика 10-11 клас, Київ, 1999, 398 стр.

2. Хомоненко А.Д. Основи сучасних технологій, Санкт-Петербург, 1998.

3. Симонович С.В. Інформатика. Базовий курс. Харків, 2001, 638 стр.

4. Методичні вказівки та завдання для лабораторних робіт з програмування під редакцією Калоєрова С.А., Донецьк, 2001.

5. Фігурнов В.Є., IBM PC для користувачів. Скорочений курс. Москва, 1995, 432 стр.

6. Пушкар О.І., Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посібник. Вид. центр «Академія», 2001, 693 стр.

 

ІІ. Додаткової:

7. Руденко В.Д. та ін., Курс інформатики під редакцією Марзигона В.Н. , К.: Фенікс, 1998, 367 стр.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...