Главная Обратная связь

Дисциплины:


Антропологічний матеріалізм Л.ФейєрбахаВ середині XIX століття із гострою критикою ідеалізму виступив Людвіг Фейєрбах. З точки зору Фейєрбаха, ідеалізм є ніщо інше, як раціоналізована релігія, а філософія та релігія за суттю протилежні одне одному. В основі релігії лежить віра в догмати, в основі філософії - знання, прагнення відкрити дійсну природу речей. Тому первинне завдання філософії Фейєрбах бачив у критиці релігії, у відкритті тих ілюзій, які складають сутність релігійної свідомості. Релігія, та близька по духу ідеалістична філософія виникає із обмірковування людської сутності на основі божественних атрибутів, які в дійсності належать людині. Згідно Фейєрбаху, для звільнення від релігійних помилок необхідно зрозуміти, що людина - не творіння бога, а частина – та при цьому найбільш досконала довічної природи. Він характеризується, як антропологічний, так як у центрі уваги Фейєрбаха не відвернуте поняття матерії, а людина як психофізична єдність душі та тіла. Виходячи із цього розуміння людини, Фейєрбах відхиляє її ідеалістичну трактовку, при якій людина постає перш за все як духовна істота. Згідно Фейєрбаху, тіло у його цілісності складає сутність людського "Я". Дух і тіло - дві сторони тієї реальності, яка називається організмом. Людська природа тлумачиться Фейєрбахом переважно біологічно; окремий індивід для нього не історично духовна особа, як у Гегеля, а ланка у розвитку людського роду. Критикуючи ідеалістичну трактовку пізнання та будуючи незадоволеним абстрактним мисленням, Фейєрбах апелює до чуттєвого споглядання, вважаючи, що відчуття складає єдине джерело нашого пізнання. Антропологічний принцип Фейєрбаха в теорії пізнання виражається в тому, що він по новому інтерпретує саме поняття "об'єкт". За Фейєрбахом, поняття об'єкта початково формується у досвіді людського спілкування, і тому перший об'єкт для будь-якої людини - це інша людина. Із внутрішнього зв'язку людей, заснованого на почутті любові, виникає альтруїстична мораль, яка за переконанням Фейєрбаха. повинна стати на місце ілюзорного зв'язку із Богом. Антропологічний матеріалізм Фейєрбаха виник як реакція на ідеалізм та поперед усього на вчення Гегеля, а котрому панування всезагального над одиничним було доведено до крайньої степені.

30. Філософія життя (Шопенгауер, Ніцше)

У широкому розумінні філософія життя — це будь-яка концепція, що розглядає питання смислу, мети, цінності життя, особливо коли вона недооцінює чи й ігнорує теоретичне знання, звертаючись до непідробної повноти безпосереднього переживання, прагне “зрозуміти життя з нього самого”. Вона надає перевагу почуттям, інстинкту; виступає проти інтелекту; захищає ірраціоналізм і містику від раціоналізму, споглядання від поняття, “творче начало” від “механічного”. В такому розумінні до прибічників філософії життя зараховують деяких досократиків, стоїків, представників ірраціоналізму XVIII ст., романтиків та ін. Засновниками сучасної філософії життя вважаються А. Шопенгауер і Ф.-В. Ніцше.Філософія життя — підкреслено антираціональний напрям у філософії, в центрі уваги якого перебуває інстинктивно пізнавана цілісна реальність, не тотожна ні духу, ні матерії, яку було названо “життям”.

Представники цієї ірраціоналістичної концепції, що постала наприкінці XIX — у першій чверті XX ст. не дуже переймалися буттям об'єктивного світу: їх передусім цікавив внутрішній світ людини.

Філософія Ніцше. Серед філософів Ніцше - порушник спокою і шляхетний пірат. Він лякає сплячих, таранить міцності обивателів, змітає моральні постулати, убиває Бога, валить церковні підвалини. Ніцше, говорить Цвейг, прагне на своєму вітрильнику до усього незвіданого, весело і зухвало, з мечем у руці і бочкою пороху під ногами.

Філософські праці Ніцше, по більшій частині не пред'являють великих вимог до інтелекту чи освіченості читача. Їхня суть представляється ясною й однозначною, мета - великою й очевидною, а мова – зрозумілою. З погляду Ніцше, психологія лежить в основі усього, і тісно переплітається з іншими частинами його навчання.

Ніцше говорив про свою філософію як про «нігілізм» яке є центральним поняттям його філософії. У його ранніх роботах містяться ідеї, що як луна, відзиваються в його пізніх книгах. Нігілізм Ніцше зв'язаний з любов'ю до своєї власної долі.

“Несвоєчасні роздуми”, “Ранкові зорі”.

Основні поняття філософії Ф.Ніцше: надлюдина, воля до влади. Для Ніцше цінність не людина, а надлюдина. Людина – сором і біль, людина повинна бути подолана, прийти до того, що вона вища за людину – надлюдина.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...