Главная Обратная связь

Дисциплины:


Поняття, класифікація і структура основних фондівТермін «фонди» походить з латині і дослівно означає «основа». Це дійсно основа продуктивної діяльності підприємства, так як виробниче підприємство не може діяти, не маючи засобів виробництва.

В процесі виробництва здійснюється поєднання робочої сили і засобів виробництва.

Засоби виробництва складаються з засобів праці та предметів праці.

У вартісному виразі вони становлять виробничі фонди підприємства, які поділяються на основні та оборотні.

Згідно Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» Основні фонди- це засоби праці, які використовуються в процесі виробництва тривалий час, впродовж періоду, який перевищує 365 календарних днів від дати їх введення в експлуатацію, зберігаючи при цьому свою натурально-речовинну форму, а їхня вартість переноситься на виготовлений продукт поступово по мірі використання.

Оборотні фонди – частина виробничих фондів у вигляді певної сукупності предметів праці, елементи яких цілком споживаються у кожному виробничому циклі і повністю переносять всю свою вартість на вартість виготовленої продукції.

Основні фонди поділяються на:

-основні виробничі – це засоби праці, які беруть участь в процесі виробництва протягом тривалого періоду у своїй незмінній споживній формі, а свою вартість переносять на вартість готової продукції поступово, в міру свого спрацювання.

-основні невиробничі – це засоби праці, які не беруть безпосередньої участі в процесі виробництва, а служать для задоволення культурно-побутових потреб працівників підприємства.

 

Класифікація основних фондів:

Гр.1 – будівлі – будівельно-архітектурні об’єкти виробничого призначення, в яких розміщені склади, адміністративні будинки, корпуси, гаражі, майстерні, цехи;

Гр.2 – споруди – інженерно-будівельні об’єкти, що виконують технічні функції, до яких належать: естакади, споруди для зберігання палива, водонапірні башти, мости, бензоколонки, свердловини, резервуари, автомобільні дороги;

Гр.3 – передавальні пристрої – об’єкти, призначені для вироблення, трансформування, передачі енергії, до яких належать: електромережі, лінії електропередач, водопроводи, газо-теплопроводи промислового призначення, об’єкти трансформації, перетворення і передачі енергії;

Гр.4 – машини та устаткування – безпосередньо беруть участь у технологічному процесі і включають:

> силові машини і обладнання (об'єкти, що виробляють теплову енергію та перетворюють її в механічну);

> робочі машини і обладнання (підйомні крани, транспортери різного призначення);

> вимірювальні прилади (водоміри, вольтметри);

> регулюючі прилади (пристрої диспетчерського контролю, пульти автоматичного управління);> лабораторне обладнання (мікроскопи);

> обчислювальна техніка;

> медичне обладнання;

> комп'ютерна техніка та комплектуючі (комп'ютери, монітори, принтери, тощо);

> інші машини і обладнання (телефони, факси, копіювальна техніка).

Гр.5 – транспортні засоби – це всі види засобів пересування, які призначені для переміщення людей та вантажів (автомобілі, локомотиви, вагони, всі види електротранспорту);

Гр.6 – виробничий інвентар і приладдя – це предмети, які служать для полегшення виконання виробничих операцій (робочі столи, верстати, стелажі);

Гр.7 – господарський інвентар – це предмети конторського та господарського облаштування (офісні меблі та господарська техніка, яка використовується для проведення облікових операцій та підготовка звітних матеріалів);

Гр.8 – інструмент – знаряддя праці;

Гр.9 – робоча і продуктивна худоба;

Гр.10 – бібліотечний фонд – наукова, художня, навчальна література, та інші видання;

Гр.11 – інші – багаторічні насадження, капітальні затрати на покращення земель, документація з проектування.

 

Структура основних фондів — це питома вага кожного виду основних фондів від їх загальної вартості.

Структура основних фондів залежить від різних факторів: складності, технологічних характеристик продукції, типу виробництва, розміщення підприємства.

Виробнича структура основних фондів – це співвідношення різних груп основних фондів в їх загальній вартості.

Фактори, що впливають на виробничу структуру основних фондів:

· виробничі та матеріально-технічні особливості галузі;

· форми суспільної організації виробництва;

· форми відтворення основних фондів;

· технічний рівень виробництва;

· рівень організації будівельних робіт;

· розміщення підприємства.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...