Главная Обратная связь

Дисциплины:


Показники використання основних фондівДля характеристики використання основних фондів використовують показники, які можна поділити на 3 блоки:

1.показники ефективності використання основних фондів;

2.показники динаміки основних фондів;

3.показники технічного стану основних фондів.

 

Показники ефективності використання основних фондів включають:

Коефіцієнт фондовіддачі, який розраховують як відношення обсягу виготовленої продукції (Д) до середньорічної вартості основних фондів.

К ф.в. =

Коефіцієнт фондовіддачі відображає ту кількість продукції, яка виробляється з однієї грн. вартості основних фондів, він показує загальну віддачу від використання кожної гривні, витраченої на основні фонди, тобто ефективність вкладення грошей.

 

Коефіцієнт фондомісткості,який є оберненим до фондовіддачі і визначається відношенням середньорічної вартості основних фондів до обсягу виготовленої продукції

Кф.м. =

Цей показник дає можливість визначити вартість основних фондів на 1грн. виробленої продукції і характеризує забезпеченість підприємства основними фондами.

Приклад.Обсяг виготовленої продукції за рік становить 288940 грн., а вартість основних виробничих фондів - 34208 грн.

Отже, Кф.м. = 34208 / 288940 = 0,11 грн., тобто на кожну гривню виготовленої продукції припадає 0.11 грн. вартості основних фондів.

 

Показник фондоозброєності,що характеризує забезпеченість (озброєність) кожного працівника основними фондами, є який розраховують шляхом ділення середньорічної вартості основних фондів на середньооблікову чисельність персоналу:

К ф.о.= ;

Рентабельність основних фондів, який є відносним показником ефективності використання основних фондів і розраховується як відношення прибутку до середньорічної вартості основних фондів.

Р = ;

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...