Главная Обратная связь

Дисциплины:


Оборотні фонди підприємства. Їх класифікація і структураДля забезпечення безперебійного процесу виробництва на підприємстві, крім основних виробничих фондів, потрібні предмети праці, які виступають у вигляді оборотних фондів.

Речовим змістом оборотних фондів є предмети праці, які в процесі виробництва зазнають змін своєї натуральної форми і фізико-хімічних властивостей. Вони втрачають свою споживчу вартість у виробничому споживанні, а нова споживча вартість виникає у виді виготовленої продукції.

Оборотними вони називаються тому, що вони перебувають в постійному обороті. Ці кошти рухаються за схемою: гроші → товар → гроші, тобто, за один оборот (виробничий цикл) гроші вкладаються в придбання сировини, під час виробництва сировина перетворюється в готову продукцію, а після продажу продукції кошти знову повертаються на підприємство у формі грошей.

Оборотні фонди підприємства – це частина його виробничих фондів, які повністю споживаються в кожному техно­логічному циклі виготовлення продукції і повністю перено­сять свою вартість на вартість цієї продукції.

Елементи оборотних фондів:

Виробничі запаси – це предмети праці, які ще не залучені у виробничий процес і знаходяться на складах підприємства. До їх складу входять:

• сировина і основні матеріали;

• допоміжні матеріали;

• паливо і електроенергія;

• куповані напівфабрикати і комплектуючі вироби;

• запасні частини для ремонту;

• тара і тарні матеріали;

• малоцінні та швидкозношувані предмети (господарський інвентар, малоцінні інструменти та ін.); вони хоч і є засобами праці, проте мають термін служби менше одного року і для спрощення обліку їх відносять до оборотних фондів.

Необхідність використання виробничих запасів зумовлена тим, що процес виробництва відбувається безперервно, а предмети праці надходять на під­приємство від постачальників періодично, через певні інтервали часу.

 

Незавершене виробництво - предмети праці, які вже вступили у виробничий процес і розміщуються безпосередньо на робочих місцях або перебувають у процесі транспортування від одного робочого місця до іншого.

У складі незавершеного виробництва виділяють напівфабрикати власного виробництва, тобто предмети праці, які повністю пройшли оброблення в одному цеху підприємства, але потребують подальшого оброблення в інших цехах цього ж підприємства.

Наявність незавершеного виробництва і напівфабрикатів в оптимальних розмірах на всіх стадіях технологічного процесу є важливою умовою ритмічної роботи підприємства.

 

Витрати майбутніх періодів –це грошові витрати, здійснені в даному періоді, але будуть погашені за рахунок собівартості продукції частинами в на­ступних періодах.До них відносять витрати на проектування, підготовку і освоєння нових видів продукції, підготовчі роботи в добувних галузях промисловості, організований набір працівників у сезонних галузях, підписка періодичної преси та ін.

Співвідношення окремих елементів оборотних фондів та їх за­гального обсягу, виражене у відсотках, відображає структуру оборотних фондів. У виробничих запасах перебуває близько 70% усіх оборотних фондів підприємства, у ви­робничому процесі (незавершеному виробництві і витратах майбутніх періодів) - близько 30%, проте спостерігається тенденція до зміни структури оборотних фондів підприємств на користь збільшення їх питомої ваги у виробничому процесі.

 

Структура оборотних фондів залежить від:

видів продукції, які випускаються підприємством;

• характеру виробництва;

• тривалості технологічного циклу;

• територіального розміщення виробництва

 

Поряд з оборотними фондами існують ще фонди обігу – це ті фонди, які функціонують в сфері обігу (реалізації продукції).

До них відносяться:

Ø готова продукція на складах підприємства;

Ø готова продукція, яка відвантажена і знаходиться в дорозі;

Ø грошові кошти на розрахунковому та інших рахунках;

Ø готівка в касі;

Ø дебіторська заборгованість (борги, які винні підприємству інші господарюючі суб'єкти).

Ø

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...