Главная Обратная связь

Дисциплины:


Показники ефективності використання оборотних коштів підприємстваОборотні кошти підприємства постійно перебувають в русі, здійснюючи кругообіг. Вони переходять із однієї стадії в іншу: із сфери обігу у сферу виробництва, із сфери виробництва у сферу обігу і т. д. Кругообіг коштів підприємства починається з моменту оплати ним сировинно-матеріальних та інших ресурсів і завершується поверненням цих коштів у виді виручки від реалізації готової продукції.

 

У загальному виді кругообіг оборотних коштів можна представити в ІІІ стадіях:

на І стадіїоборотні кошти змінюють грошову форму на товарну (виробничі запаси);

на II стадії йде процес споживання предметів праці у виробництві та їх перетворення на готову продукцію, вклю­чаючи стадію незавершеного виробництва;

на IIIстадії обігові кошти у формі готової продукції вступають у сферу обігу і знову перетворюються у грошову форму.

 

Час, протягом якого оборотні кошти здійснюють один кругообіг, називається періодом обороту оборотних коштів.

Оборотність оборотних коштів — тривалість повного кругообігу засобів з моменту придбання оборотних коштів (покупки сировини, матеріалів тощо) до виходу та реалізації готової продукції.

Економічне значення оборотностіполягає в тому, що від неї залежить величина не­обхідних підприємству коштів для здійснення процесу вироб­ництва та реалізації продукції.

 

Для оцінки оборотності оборотних коштів використовуються показники:

- коефіцієнт оборотності;

- коефіцієнт завантаження;

- тривалість одного обороту.

 

Коефіцієнт оборотностіоб) показує кількість оборотів, яку можуть зробити оборотні кошти за рік і визначається відношенням реалізованої за рік продукції (РП) до середньорічного залишку нормованих оборотних коштів (SНОЗ):

Середньорічний залишок нормованих оборотних коштів (SНОЗ) можна знайти із залежності:

де S1, S2... S12 - середньомісячні залишки нормованих оборотних коштів

Коефіцієнт завантаження зав) - величина, обернена коефіцієнту оборотності:

Цей показник свідчить про те, скільки оборотних коштів підприємства припадає на одну гривню реалізованої продукції.

Тривалість одного обороту об) показує протягом якого періоду (за скільки днів) обігові кошти здійснюють один оборот:

Чим меншою є тривалість обороту оборотних коштів або більшим число здійснюваних ними кругообігів за одного і того ж обсягу реалізованої продукції, тим менше потрібно оборотних коштів. Чим швидше оборотні кошти здійснюють кругообіг, тим ефективніше вони використовуються.

Економічна ефективність використання оборотних коштів підприємств характеризується прискоренням їх оборотності.Ефект прискорення оборотності виражається у вивільненні, зменшенні потреби в оборотних коштах у зв'язку з поліпшенням їх використання.Суму вивільнених у результаті прискорення оборотності обо­ротних засобів(∆SНОЗ) можна обчислити за формулою:

де РПЗВ - обсяг реалізації у звітному році, грн.;

Тоб.баз, Тоб.зв - середня тривалість одного обороту оборотних засобів, відповідно, у базовому і звітному роках, днів.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...