Главная Обратная связь

Дисциплины:


Вступне слово до студента-практикантаСхідноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Історичний факультет

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА:

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ

Луцьк - 2015

УДК 378.091.33-027.22 (075.8)

ББК 74.580.266. 5я73-д

П 24

Рекомендовано вченою радою

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

(Протокол № від 2015р.

наказ № від )

Педагогічна практика: організація та проведення (для студентів напрямків підготовки «Історія» та «Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури). – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2015. – 140 с.

Видання 2-ге. доповнене.

Розробник:Прокопчук Вікторія Євгенівна - кандидат педагогічних наук, доцент.

Рецензенти:Дем’янчук Олександр Никанорович,докторпедагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання мистецьких дисциплін Кременецької гуманітарно-педагогічної академії;

Томашевська Ірина Петрівна. Кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки СНУ імені Лесі Українки;

Недужко Юрій Вікторович. Доктор історичних наук, професор кафедри методики викладання шкільних дисциплін ВІППО.

Навчально-методичний посібник покликаний допомогти студентам напрямів підготовки «Історія» та «Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури» підготуватись та успішно пройти педагогічну практику в закладах освіти.

ББК 74.580.266.5я73-д

© Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.


Зміст

 

Вступне слово до студента-практиканта………………………………..4

Розділ І. Нормативно-правові документи……………………………...6

Розділ ІІ. Професія – вчитель…………………………………….........16

Розділ ІІІ. Зміст педагогічної практики……………………………….38

Розділ І. Оцінювання освітньо-професійної діяльності студентів….83

Розділ У. Вимоги до звіту……………………………………………..88

Зразки оформлення звітної документації……………………………...97

Термінологічний словник…………………………………………....132

Список використаних джерел………………………………………...140

Вступне слово до студента-практиканта

Отже, ви вирушаєте на педагогічну практику і плануєте з іншого боку відкрити для себе шляхетну професію вчителя.

За декілька тижнів до практики деканат оголошує перелік шкіл та інших закладів освіти, які можуть прийняти практикантів. Коли наказ про скерування студентів на педагогічну практику сформований, змінити його вже не можна — пам'ятайте про це.

Педагогічна практика починається з настановчої конференції (інструктажу) на факультеті, на якій присутні керівники практики від факультету та від кафедр. Законспектуйте основні організаційні вимоги щодо Вашого перебування у школі та інших закладах освіти, а також перелік звітних документів, які Ви повинні підготувати за підсумком практики.Наприкінці інструктажу керівник педпрактики від факультету зачитує наказ про скерування студентів. Уважно прослухайте його, переконайтеся що Ваше прізвище прозвучало. Також запишіть прізвища своїх керівників від факультету та кафедр. Їхні підписи будуть стояти на звітних документах за підсумком Вашої практики. Якщо Ваші керівники присутні на інструктажі, після його завершення підійдіть до них і обговоріть організаційні моменти.

У перший робочий день після інструктажу Ви разом з керівником від факультету вирушаєте до школи або іншого закладу освіти із витягом з наказу, що засвідчує скерування Вас на практику саме туди. На час педагогічної практики Ви стаєте членом учительського колективу, тож намагайтеся своєю поведінкою і сумлінним ставленням до виконання своїх обов’язків відповідати цьому високому статусу. До Ваших обов’язків входить також виконання навчальних доручень учителя, до якого Вас було прикріплено, керівника класу, у якому Ви проводите виховну роботу, та адміністрації закладу освіти. Зі свого боку вони зобов'язані всебічно сприяти Вам у проходженні педагогічної практики, допомагати навчально-методичним забезпеченням і корисними порадами.

Ваша педагогічна практика буде проходити у декілька етапів, а саме: ознайомлення із внутрішнім розпорядком закладу освіти й вивчення досвіду вчителів; проведення власних пробних та залікових навчальних занять і виховних заходів. Зверніть увагу на те, що про час і місце проведення своїх залікових занять Ви зобов’язані заздалегідь повідомити керівників.

На кожний пробний чи заліковий урок або виховний захід Ви готуєте план-конспект, без якого проведення занять не допускається. Погортайте свої конспекти з курсу педагогіки й методики викладанняісторії, і якщо Ви сумлінно працювали на парах, то знайдете там чимало корисної інформації, яка допоможе грамотно скласти згаданий план-конспект.

Спілкуючись зі школярами, пам'ятайте про те, що Ви відповідаєте за життя і здоров'я учнів. Не влаштовуйте масових екскурсій, як наприклад, поїздка до міста Львова тощо. Такі заходи важко проводити навіть педагогам із великим досвідом. Усі виховні акції варто узгоджувати з класним керівником або завучем із виховної роботи.

В останні дні педагогічної практики Ви готуєте звітні документи. Подбайте про їх належне оформлення і про те, щоб на передбачених місцях стояли підписи Ваших керівників практики (від закладу освіти, від факультету, від кафедр). Пам'ятайте, що своєчасна підготовка документів заощадить Ваші недоспані ночі й нервові клітини.

Офіційним завершенням педагогічної практики є підсумкова конференція за участю студентів та їхніх керівників. Під час її проведення Ви зможете поділитися своїми здобутками і труднощами, які виникали на Вашому шляху.

Бажаємо Вам задоволення від учительської праці й невичерпного творчого натхнення! Усміхайтеся й несіть учням свій гарний настрій — це перша запорука Вашого успіху.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...