Главная Обратная связь

Дисциплины:


Програма перекладач РRОМТПрограми автоматичного перекладy тексту на ЕОМ

Програма перекладач РRОМТ

 

1 .Програми автоматичного перекладy тексту на ЕОМ

До засобів автоматизації перекладу можна віднести два види програм: електронні словники і програми перекладу.

Електронні словники являють собою засоби для перекладу окремих слів, відображуваних на чи екрані наявних у документі. Зручність їхнього використання складається в можливості негайно одержати переклад невідомого слова без пошуку його в окремому товстому томі.

Електронні словники зручні для професійних перекладачів, що виконують велику частину роботи з перекладу вручну. Їх також можуть використовувати обличчя, у цілому знаючі іноземну мову, якщо треба не забезпечити переклад документа, а просто ознайомитися з його змістом.

Програми перекладуодержують на вході текст, виконаний на одній мові, і видають текст на іншій мові, тобто автоматизують переклад тексту.

Надійний і якісний автоматичний переклад документів з однієї мови на іншій поки залишається недосяжним ідеалом. Причин для цього безліч, і головна з них полягає в тому, що переклад тексту не зводиться до перекладу окремих лексичних одиниць. Перебороти цей бар'єр сучасні програми автоматичного перекладу поки не можуть.

Проте, сучасні засоби автоматизації перекладу досягли того рівня, що дозволяє ефективно використовувати їх на практиці. Справа в тім, що технічний текст, на відміну від художнього, використовує обмежене число мовних конструкцій і більш орієнтований на однозначну інтерпретацію. Серед використовуваних лексичних одиниць зустрічається велике число технічних термінів, що мають зовсім визначений зміст у рамках даної наукової чи технічної дисципліни. Це значно спрощує процес перекладу і дозволяє в окремих випадках автоматично одержувати текст, близький до результату ручного підрядкового перекладу.

Програми автоматичного перекладу має сенс використовувати для перекладу технічних текстів у наступних випадках:

· При абсолютному незнанні іноземної мови;

· При необхідності одержати переклад швидко, навіть ціною зниження його якості (наприклад, це відноситься до перекладу Web-документів);

· Для перекладу на іноземну мову (уміння читати іншомовні тексти недостатньо, щоб навчитися пояснюватися іноземною мовою);

· Для швидкого створення первісної чернетки («дослівника»), використовуваної в ході підготовки повноцінного перекладу.

 

2.Програма перекладач РRОМТ

Програма PROMT призначена для англо-російського й російсько-англійського перекладу текстів.

Завантаження PROMT виконується:1) Через головне меню (Пуск/Програми/PROMT/PROMT).

2) Ярлик на робочому столі.

Елементи вікна PROMT:

1. Рядок заголовка.

2. Рядок меню (Файл, Виправлення, Вид, Вставка, Формат, Переклад, Словники, Сервіс, Вікно, Довідка)

3. Панель інструментів (Основна, Переклад)

4. Робоча область: - область вихідного тексту

- область перекладу

- інформаційна панель (призначена для висновку інформації про перекладний документ і спеціальні настроювання)

5. Рядок стану.

 

 

Переклад документа:

1. У вікні програми PROMT відкрити документ для перекладу (Меню – Файл - Відкрити). У діалоговому вікні, що з'явилося, вибрати документ.

2. У вікні Конвертувати файл при необхідності уточнити формат документа.

3. Після виконаних дій в області вихідного тексту завантажується й відображається документ (надалі при необхідності можливо його збереження як документа PROMT з розширенням . STD).

3. Визначити напрямок перекладу (Меню Переклад-Змінити напрямок). Для перекладу всього тексту Переклад-Весь текст. При перекладі в діалоговому вікні Переклад тексту відображається індикатор ходу роботи.

Виділення кольорами: червоними кольорами - виділяються невідомі програмі слова

зеленим - зарезервовані, не потребуючого перекладу

4. Збереження: оригіналу тексту (Меню Файл - Зберегти - Вихідний текст).

перекладу тексту ( Меню Файл – Зберегти - Переклад)

білінгви (Меню – Файл – Зберегти – Білінгву)

Білінгва - двомовний текст у якому абзаци перекладу й оригіналу чергуються.

Причини не розпізнавання тексту:

1. Помилка в документі

2. Для отсканированных документів - помилки розпізнавання

3. Власні імена, що вимагають резервування

4. Слова відсутні в словниках

Резервування – використається для слів або абзаців не підметів перекладу. Виконується:

- виділити елемент тексту

- меню Переклад – Зарезервувати слово (тут же можна встановити прапорець Транслитерировать або Залишити без перекладу)

Транслітерація – це запис использующая інший алфавіт, але відповідній вимові вихідною мовою, не вважається перекладом (для передачі іноземних імен, прізвищ)

Якість перекладу визначається повнотою використовуваних словників і обліком

граматичних правил.

Види словників:

1. Генеральний словник - містить загальновживану лексику й побутові

слова.

2. Спеціалізовані словники – містять терміни з різних областей

знань (редагування спеціальних словників не допускається).

3. Користувальницький словник – формується вручну.

Черговість застосування словників: 1) Користувальницький.

2) Спеціалізований.

3) Генеральний.Зміна порядку або набору словників (Словник – Змінити список словника).

Підключення словника (Словник – Підключити).

Відключення словника (Словник – Відключити).

Створення словника (Словник – Створити).

Поповнення словника – це занесення в список словника незнайомих слів (тих слів, які програма перекладу не змогла знайти в жодному словнику).

Додавання слова в словник:

При автоматичному перекладі реальних документів часто доводиться стикатися ізсловами, які програма перекладу не змогла знайти ні в одному з доступних словників. ЦІ слова заносяться в список на вкладці не знайомі слова на інформаційній панелі і виділяється в тексті документа червоним кольором.

Слова можуть бути непізнані з різних причин. До числа їх можуть входити:

- опечатка у оригіналі документа;

- для документів, перетворених в електронну форму, помилки розпізнавання;

- собственні імена, що вимагають резервування;

-слова, відсутні в словниках.

По-перше двох випадках необхідно відредагувати початковий текст, в третьому-зарезервувати слово і лише в останньому випадку необхідно занести в призначений для користувача словник. При цьому окрім власного значення слова в перекладі необхідно задати граматичні правила зміни форм цього слова і його поєднання іншими словами. У найпростішому режимі роботі програма автоматично додає бракуючі форми слова по заданому зразку.

Для того, щоб слово внести в словник, треба виділити його і клацнути на кнопці Словарна стаття на панелі інструментів Переклад. У діалоговому вікні Відкрити словарну статтю потрібно вказати початкову форму слова і вибрати словник, в який буде внесено це слово. Після цього відкриється діалогове вікно Словарна стаття, використовуване для додавання слова. Виберіть вкладку, відповідну потрібній частині, встановіть перемикачі, що описують властивості даного слова, і клацніть на кнопці Додати. У діалоговому вікні Переклад вкажіть переклад слова, також в початковій формі. Якщо відкриється діалогове вікно Тип слово зміни, треба клацнути на кнопці, що і в ньому, і вказати, як виглядають запрошувані форми слова. В ув'язненні може бути поставлений питання про те, для яких форм початкового слова застосовний даний переклад і як вони виглядають.

Додаткові засоби перекладу.

Окрім основного додатку, до складу програми Promt входять додаткові засоби, призначені для швидкого автоматичного перекладу, виконуваного без активного контролю з боку користувача.

Так, засіб пакетного перекладу файлів (Пуск>Програми>PROMT>File Translator) призначений для автоматичного переклад) файлів у фоновому режимі. У лівій частині вікна цього додатку розташовується список файлів, чекаючих чергу перекладу. Додати файл в чергу можна за допомогою кнопки Додані на панелі інструментів. У правій частині вікна розташовуються елементи управління, що дозволяють задати всі настройки правил переклад), використовувані в основній програмі Promt. Втрачається лише діалоговий характер роботи. Коли черга перекладу сформована, слід вибрати пункт Переклад! У рядку меню. При наявність вільних ресурсів почнеться послідовний переклад файлів, включених в чергу. Після закінчення перекладу початковий файл покине чергу. Безпосередньо по ходу роботи можна додавати в чергу нові завдання, видаляти завдання, міняти порядок їх обробки. Найшвидший спосіб додавання файлу в чергу на переклад полягає у використовуванні пункту Отправить>Fі1е Translator в контекстному меню значка файлу. Щоб включити цю функцію, треба дати в програмі Fі1е Translator команду Настройки>Параметрьі>Разное і встановити прапорець Додати пункт в меню"Отправить".

Для швидкого перекладу неформатованого тексту можна використовувати додаток Qtrans (Пуск>Программьі>РRОМТ>Qtrans). Воно не містить ніяких засобів відкриття або збереження документів, оскільки передбачається, що текст, що переводиться, вводиться на верхню панель вікна програми вручну або переноситься туди через буфер обміну. Щоб перевести текст слід клацнути на кнопці Перевести. Переклад починається автоматично при виборі напряму перекладу за допомогою однойменної кнопки або при вставки даних і буфера обміну. Щоб зберегти одержаний переклад, його слід помістити в буфер обміну за допомогою кнопки Копіювати переклад, після чого виробити вставку в тій програмі, в якій цей текст буде використаний.

Найбільшу цінність функція оперативного перекладу представляє для документів Інтернету. Сьогодні більшість сторінок використовує англійську мову, тому шанси знайти потрібну інформацію саме на англомовній сторінці максимальні. Для "синхронного" перекладу Wеb-страниц призначений додаток Web View (Пуск>Программы>РRОМ1>Wеb view).

Додаюк WebView надає собою повноцінний броузер, еквівалентний по своїх можливостях програмі Internet Ехрlоrеr. Відмінність від звичних браузерів полягає у тому, що вікно профами розбите на дві частини. У верхній частині сторінка відображається в тому вигляді, в якому одержана з Інтернету. Одночасно із засади завантаження сторінки в нижній частині вікна починає формуватися її переклад. При цьому перекладу піддається тільки текст, що входить до складу сторінки, а адреси, на яких указують гіперпосилання, а також ілюстрації і інші вставні об'єкти відображаються без змін. Переходи по гіперпосиланнях можна здійснювати як верхньою, так і з нижньої частини сторінки.

 

 

Контрольні питання.

  1. Які програми автоматичного перекладy тексту на ЕОМ вам відомі?
  2. Що таке електронні словники?
  3. Коли використовують програми перекладу?
  4. Призначення та запуск програми Promt 98?
  5. Що таке білінгва?
  6. Що таке транслітерація?
  7. Як вибрати словник для перекладу?
  8. Складові вікна Promt?
  9. Додаткові засоби перекладу.

Список літератури.

І. Основної:

1. Зарецька І.Т. Інформатика 10-11 клас, Київ, 1999, 398 стр.

2. Хомоненко А.Д. Основи сучасних технологій, Санкт-Петербург, 1998.

3. Симонович С.В. Інформатика. Базовий курс. Харків, 2001, 638 стр.

4. Методичні вказівки та завдання для лабораторних робіт з програмування під редакцією Калоєрова С.А., Донецьк, 2001.

5. Фігурнов В.Є., IBM PC для користувачів. Скорочений курс. Москва, 1995, 432 стр.

6. Пушкар О.І., Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посібник. Вид. центр «Академія», 2001, 693 стр.

 

ІІ. Додаткової:

7. Руденко В.Д. та ін., Курс інформатики під редакцією Марзигона В.Н. , К.: Фенікс, 1998, 367 стр.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...