Главная Обратная связь

Дисциплины:


Класи, рахунки бухгалтерського обліку 1 страницаПлан рахунків бухгалтерського обліку банків України

<
Клас 1. Казначейські та міжбанківські операції
Готівкові кошти
100 Банкноти та монети
1001 А Банкноти та монети в касі банку
1002 А Банкноти та монети в касі відділень банку
1003 А Банкноти та монети в обмінних пунктах
1004 А Банкноти та монети в банкоматах
1005 А Банкноти та монети, інкасовані до перерахування
1007 А Банкноти та монети в дорозі
101 Дорожні чеки
1011 А Дорожні чеки в касі банку
1012 А Дорожні чеки в касі відділень банку
1013 А Дорожні чеки в обмінних пунктах
1017 А Дорожні чеки в дорозі
Банківські метали
110 Банківські метали
1101 А Банківські метали в банку
1102 А Банківські метали у відділенні банку
1107 А Банківські метали в дорозі
Кошти в НБУ
120 Кошти на вимогу в НБУ
1200 А Кореспондентський рахунок банку в НБУ
1203 А Кошти обов'язкових резервів банку в НБУ
1207 А Накопичувальний рахунок банку в НБУ
1208 А Нараховані доходи за коштами на вимогу в НБУ
121 Строкові вклади (депозити) у НБУ
1211 А Кошти, що надані НБУ за операціями репо
1212 А Короткострокові вклади (депозити) у НБУ
А Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) у НБУ
КА Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) у НБУ
1218 А Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами) у НБУ
Кошти НБУ
130 Кореспондентський рахунок НБУ в банку
1300 П Кореспондентський рахунок НБУ в банку
1308 П Нараховані витрати за кореспондентським рахунком НБУ в банку
131 Короткострокові кредити, що отримані від НБУ
1310 П Кредити овернайт, що отримані від НБУ шляхом рефінансування
1311 П Кошти, що отримані від НБУ за операціями репо
1312 П Короткострокові кредити, що отримані від НБУ шляхом рефінансування
1313 П Короткострокові стабілізаційні кредити, що отримані від НБУ
П Неамортизована премія за короткостроковими кредитами, що отримані від НБУ
1316 КП Неамортизований дисконт за короткостроковими кредитами, що отримані від НБУ
1317 П Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що отримані від НБУ
1318 П Нараховані витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від НБУ
132 Довгострокові кредити, що отримані від НБУ
1322 П Довгострокові кредити, що отримані від НБУ
1323 П Довгострокові стабілізаційні кредити, що отримані від НБУ
П Довгострокові кредити, що отримані від НБУ за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій
П Неамортизована премія за довгостроковими кредитами, що отримані від НБУ
1326 КП Неамортизований дисконт за довгостроковими кредитами, що отримані від НБУ
1327 П Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що отримані від НБУ
1328 П Нараховані витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від НБУ
133 Строкові вклади (депозити) НБУ
1332 П Короткострокові вклади (депозити) НБУ
П Довгострокові вклади (депозити) НБУ
П Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) НБУ
КП Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) НБУ
1338 П Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами)
Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ, та цінні папери, емітовані НБУ
140 Боргові цінні папери, що рефінансуються НБУ, у торговому портфелі банку
1400 А Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються НБУ, у торговому портфелі банку
1401 А Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються НБУ, у торговому портфелі банку
1402 А Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються НБУ, у торговому портфелі банку
1403 А Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються НБУ, у торговому портфелі банку
1404 А Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються НБУ, у торговому портфелі банку
1405 АП Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються НБУ, у торговому портфелі банку
1406 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються НБУ, у торговому портфелі банку
1407 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються НБУ, у торговому портфелі банку
1408 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються НБУ, у торговому портфелі банку
141 Боргові цінні папери, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку на продаж
1410 А Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку на продаж
1411 А Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку на продаж
1412 А Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку на продаж
1413 А Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку на продаж
1414 А Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку на продаж
1415 АП Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку на продаж
1416 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку на продаж
1417 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку на продаж
1418 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку на продаж
1419 А Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку на продаж
142 Боргові цінні папери, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку до погашення
1420 А Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку до погашення
1421 А Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку до погашення
1422 А Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку до погашення
1423 А Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку до погашення
1424 А Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку до погашення
1426 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку до погашення
1427 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку до погашення
1428 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку до погашення
1429 А Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку до погашення
143 Боргові цінні папери, емітовані НБУ, у портфелі банку на продаж
1430 А Боргові цінні папери, емітовані НБУ, у портфелі банку на продаж
1435 АП Переоцінка боргових цінних паперів, емітованих НБУ, у портфелі банку на продаж
1436 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, емітованими НБУ, у портфелі банку на продаж
1437 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами, емітованими НБУ, у портфелі банку на продаж
1438 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими НБУ, у портфелі банку на продаж
144 Боргові цінні папери, емітовані НБУ, у портфелі банку до погашення
1440 А Боргові цінні папери, емітовані НБУ, у портфелі банку до погашення
1446 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, емітованими НБУ, у портфелі банку до погашення
1447 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами, емітованими НБУ, у портфелі банку до погашення
1448 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими НБУ, у портфелі банку до погашення
149 Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються НБУ
1490 КА Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку на продаж
1491 КА Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку до погашення
     
     
Кошти в інших банках
150 Кошти на вимогу в інших банках
1500 АП Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках
1502 А Кошти банків у розрахунках
1507 П Нараховані витрати за отриманими кредитами овердрафт від інших банків
1508 А Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках
1509 А Прострочені нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках
151 Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках
1510 А Депозити овернайт, що розміщені в інших банках
1512 А Короткострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках
А Довгострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках
А Довгострокові вклади (депозити), що розміщені на умовах субординованого боргу
А Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках
КА Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках
1517 А Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках
1518 А Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках
1519 А Прострочені нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках
152 Кредити, що надані іншим банкам
1520 А Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам
1521 А Кредити овернайт, що надані іншим банкам
1522 А Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо
1523 А Короткострокові кредити, що надані іншим банкам
1524 А Довгострокові кредити, що надані іншим банкам
1525 А Неамортизована премія за кредитами, що надані іншим банкам
1526 КА Неамортизований дисконт за кредитами, що надані іншим банкам
1527 А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам
1528 А Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам
1529 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам
   
159 Резерви під заборгованість інших банків
1590 КА Резерви під заборгованість інших банків за кредитними операціями
1592 КА Резерви за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках
Кошти інших банків
160 Кошти на вимогу інших банків
1600 АП Кореспондентські рахунки інших банків
1602 П Кошти в розрахунках інших банків
1607 А Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам
1608 П Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків
161 Строкові вклади (депозити) інших банків
1610 П Депозити овернайт інших банків
1612 П Короткострокові вклади (депозити) інших банків
П Довгострокові вклади (депозити) інших банків
1615 П Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) інших банків
1616 КП Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) інших банків
1617 П Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами) інших банків
1618 П Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків
162 Кредити, що отримані від інших банків
1621 П Кредити овернайт, що отримані від інших банків
1622 П Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо
1623 П Короткострокові кредити, що отримані від інших банків
1625 П Неамортизована премія за кредитами, що отримані від інших банків
1624 П Довгострокові кредити, що отримані від інших банків
1626 КП Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків
1627 П Прострочена заборгованість за кредитами, що отримані від інших банків
1628 П Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків
Дебіторська заборгованість за операціями з банками
181 Дебіторська заборгованість за операціями з банками
1811 А Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою
1819 А Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками
189 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками
1890 КА Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками
Кредиторська заборгованість за операціями з банками
191 Кредиторська заборгованість за операціями з банками
1911 П Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою
1919 П Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками
Клас 2. Операції з клієнтами
Кредити, що надані суб'єктам господарювання
201 Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання
2010 А Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання
КА Неамортизований дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання
2018 А Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання
202 Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання
2020 А Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання
2026 КА Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб'єктів господарювання
2027 А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання
2028 А Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання
2029 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання
203 Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання
2030 А Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання
2036 КА Неамортизований дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання
2037 А Прострочена заборгованість за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання
2038 А Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання
2039 А Прострочені нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання
206 Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання
2062 А Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання
2063 А Довгострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання
2065 А Неамортизована премія за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання
2066 КА Неамортизований дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання
2067 А Прострочена заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання
2068 А Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання
2069 А Прострочені нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання
Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання
А Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання
2075 А Неамортизована премія за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання
2076 КА Неамортизований дисконт за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання
2077 А Прострочена заборгованість за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання
2078 А Нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання
2079 А Прострочені нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання
208 Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання
2082 А Короткострокові іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання
2083 А Довгострокові іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання
А Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання
2086 КА Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання
2087 А Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання
2088 А Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання
2089 А Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання
Кредити, що надані органам державної влади
210 Кредити, що надані органам державної влади
А Короткострокові кредити, що надані органам державної влади
А Довгострокові кредити, що надані органам державної влади
2105 А Неамортизована премія за кредитами, що надані органам державної влади
2106 КА Неамортизований дисконт за кредитами, що надані органам державної влади
2107 А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані органам державної влади
2108 А Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади
2109 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади
211 Кредити, що надані органам місцевого самоврядування
А Короткострокові кредити, що надані органам місцевого самоврядування
А Довгострокові кредити, що надані органам місцевого самоврядування
А Неамортизована премія за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування
2116 КА Неамортизований дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування
2117 А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування
2118 А Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування
2119 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування
212 Іпотечні кредити, що надані органам державної влади
2122 А Короткострокові іпотечні кредити, що надані органам державної влади
2123 А Довгострокові іпотечні кредити, що надані органам державної влади
А Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади
2126 КА Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади
2127 А Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади
2128 А Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади
2129 А
Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

 

213 Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування
2132 А Короткострокові іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування
2133 А Довгострокові іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування
А Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування
2136 КА Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування
2137 А Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування
2138 А Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування
2139 А Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування
Кредити, що надані фізичним особам
220 Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам
2202 А Короткострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам
2203 А Довгострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам
А Неамортизована премія за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам
2206 КА Неамортизований дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам
2207 А Прострочена заборгованість за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам
2208 А Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам
2209 А Прострочені нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам
221 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам
2211 А Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам
2215 А Неамортизована премія за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам
2216 КА Неамортизований дисконт за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам
2217 А Прострочена заборгованість за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам
2218 А Нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам
А Прострочені нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам
222 Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам
2220 А Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам
2226 КА Неамортизований дисконт за врахованими векселями фізичних осіб
2227 А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам
2228 А Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам
2229 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам
223 Іпотечні кредити, що надані фізичним особам
2232 А Короткострокові іпотечні кредити, що надані фізичним особам
2233 А Довгострокові іпотечні кредити, що надані фізичним особам
2235 А Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам
2236 КА Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам
2237 А Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам
2238 А Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам
2239 А Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам
Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам
240 Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам
2400 КА Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюються на індивідуальній основі
2401 КА Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюються на портфельній основі
Кошти бюджету та позабюджетних фондів України
251 Кошти Державного бюджету України
2512 П Кошти Державного бюджету України цільового характеру
2513 П Кошти Державного казначейства України
2518 П Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України
252 Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України
2520 П Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України
2523 П Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України
2525 П Вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України
2526 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України
2528 П Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України
253 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України
2530 П Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України
2531 П Кошти, що вилучені уповноваженими органами
2538 П Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України
254 Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів
2541 П Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів
2542 П Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів
2544 П Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру
2545 П Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру
2546 П Вклади (депозити) місцевих бюджетів
2548 П Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів
255 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя
2552 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів
2553 П Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів
2554 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок районних, міських, селищних та сільських бюджетів
2555 П Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів
2558 П Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя
256 Кошти позабюджетних фондів
2560 П Державні позабюджетні фонди
2561 П Галузеві позабюджетні фонди
2562 П Регіональні позабюджетні фонди
2565 П Цільові кошти позабюджетних фондів
2568 П Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів
257 Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат
2570 П Кошти державного бюджету для виплат
2571 П Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою
2572 П Кошти місцевих бюджетів для виплат
Кошти клієнтів банку
260 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання
2600 АП Кошти на вимогу суб'єктів господарювання
2601 П Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління
2602 П Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання
2603 П Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання
2604 П Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання
2605 АП Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток
2606 П Цільові кошти на фінансування ЄВРО-2012
2607 А Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання
2608 П Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання
261 Строкові кошти суб'єктів господарювання
2610 П Короткострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання
2611 П Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо
2615 П Довгострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання
КП Неамортизований дисконт за строковими коштами суб'єктів господарювання
П Неамортизована премія за строковими коштами суб'єктів господарювання
2618 П Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання
262 Коштина вимогу фізичних осіб
2620 АП Кошти на вимогу фізичних осіб
2622 П Кошти в розрахунках фізичних осіб
2625 АП Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток
2627 А Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам
2628 П Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб
263 Строкові кошти фізичних осіб
2630 П Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб
2635 П Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб
КП Неамортизований дисконт за строковими коштами фізичних осіб
П Неамортизована премія за строковими коштами фізичних осіб
2638 П Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб
Кошти виборчих фондів та фонду референдуму
2640 П Кошти виборчого фонду кандидата на пост Президента України
П Кошти виборчого фонду політичної партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі
П Кошти виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах
П Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови
П Кошти фонду референдуму ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму
     
265 Кошти небанківських фінансових установ
2650 АП Кошти на вимогу небанківських фінансових установ
2651 П Короткострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ
2652 П Довгострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ
П Неамортизована премія за строковими коштами небанківських фінансових установ
2655 АП Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток
КП Неамортизований дисконт за строковими коштами небанківських фінансових установ
2657 А Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам
2658 П Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ
Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій
270 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій
2700 П Короткострокові кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій
2701 П Довгострокові кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій
2706 КП Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій
П
Неамортизована премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій

 

2708 П Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій
Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку
280 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку
2800 А Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку
2801 А Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку
2805 А Дебіторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями
2806 А Дебіторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень
2809 А Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку
289 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку
2890 КА Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку
Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку
290 Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку
2900 П Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку
2901 П Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів
2902 П Кредиторська заборгованість за прийняті платежі
2903 П Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками
2905 П Кредиторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями
2906 П Кредиторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень
2907 П Кредиторська заборгованість за операціями з цінними паперами колишнього СРСР
2908 П Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР
2909 П Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку
292 Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку
2920 АП Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат
2924 АП Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток
Клас 3. Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання
Цінні папери та інші фінансові інвестиції, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
Акції та інші фінансові інвестиції, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
3002 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені банками, у торговому портфелі банку
3003 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені небанківськими фінансовими установами, у торговому портфелі банку
3005 А Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку
А Інші фінансові інвестиції, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
АП Переоцінка акцій та інших фінансових інвестицій, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
А Нараховані доходи за акціями та іншими фінансовими інвестиціями, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
301 Боргові цінні папери в торговому портфелі банку
3010 А Боргові цінні папери органів державної влади в торговому портфелі банку
3011 А Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування в торговому портфелі банку
3012 А Боргові цінні папери, випущені банками, у торговому портфелі банку
3013 А Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у торговому портфелі банку
3014 А Боргові цінні папери нефінансових підприємств у торговому портфелі банку
3015 АП Переоцінка боргових цінних паперів у торговому портфелі банку
3016 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку
3017 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку
3018 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку
304 Похідні фінансові активи в торговому портфелі банку
3040 А Активи за придбаними опціонними контрактами в торговому портфелі банку
3041 А Активи за форвардними контрактами в торговому портфелі банку
3042 А Активи за ф'ючерсними контрактами в торговому портфелі банку
Цінні папери та інші фінансові інвестиції в портфелі банку на продаж та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування
Акції та інші фінансові інвестиції в портфелі банку на продаж
3102 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені банками, у портфелі банку на продаж
3103 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку на продаж
3105 А Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж
А Інші фінансові інвестиції в портфелі банку на продаж
АП Переоцінка акцій та інших фінансових інвестицій у портфелі банку на продаж
А Нараховані доходи за акціями та іншими фінансовими інвестиціями в портфелі банку на продаж
311 Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж
3110 А Боргові цінні папери органів державної влади в портфелі банку на продаж
3111 А Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування в портфелі банку на продаж
3112 А Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі банку на продаж
3113 А Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку на продаж
3114 А Боргові цінні папери нефінансових підприємств у портфелі банку на продаж
3115 АП Переоцінка боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж
3116 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж
3117 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж
3118 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж
3119 А Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж
312 Інвестиції в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу
3122 А Інвестиції в асоційовані банки, що утримуються з метою продажу;
3123 А Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи, що утримуються з метою продажу;
3125 А Інвестиції в інші асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу;
3128 А Нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу
313 Інвестиції в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу
3132 А Інвестиції в дочірні банки, що утримуються з метою продажу;
3133 А Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи, що утримуються з метою продажу;
3135 А Інвестиції в інші дочірні компанії, що утримуються з метою продажу;
3138 А Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу
314 Похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування
3140 А Активи за придбаними опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування
3141 А Активи за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування
3142 А Активи за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування
Резерви під знецінення фінансових інвестицій у портфелі банку на продаж
3190 КА Резерви під знецінення фінансових інвестицій у портфелі банку на продаж
Цінні папери в портфелі банку до погашення
321 Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення
3210 А Боргові цінні папери органів державної влади в портфелі банку до погашення
3211 А Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування в портфелі банку до погашення
3212 А
sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...