Главная Обратная связь

Дисциплины:


Заповнення аркуша коригування1. Посадовою особою митного органу заповнюються графи A, 1, 3, 4, 5, 12, 20, 22 (лівий підрозділ), 23, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 47, B, C аркуша коригування.

2. Якщо відомості, зазначені у відповідних графах ВМД, до якої складається аркуш коригування, підлягають коригуванню, то в таких графах аркуша коригування зазначаються документально підтверджені відкориговані відомості про товари.

У графи аркуша коригування, відомості в яких не коригуються, інформація переноситься з відповідних граф ВМД, до якої складається аркуш коригування.

3. Графи аркуша коригування заповнюються відповідно до Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби від 09.07.97 N 307, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.09.97 за N 443/2247 (зі змінами), з такими особливостями:

Графа A "Митний орган відправлення/експорту/призначення"

У графі бланка форми МД-2 вчиняється запис у три рядки, де:

перший рядок - проставляється код "АК" і номер аркуша коригування, який формується за схемою, аналогічною передбаченій при формуванні реєстраційного номера ВМД;

другий рядок - вчиняється запис "до ВМД" і переносяться дата та реєстраційний номер ВМД, до якої складається аркуш коригування;

третій рядок - проставляються прізвище та підпис посадової особи митного органу, яка склала аркуш коригування.

Формування відомостей, крім підпису посадової особи, може здійснюватись з використанням програмно-інформаційних комплексів ЄАІС Держмитслужби.

Графа 1 "Декларація"

У перші два підрозділи переносяться відомості з ВМД, до якої складається аркуш коригування.

У третьому підрозділі графи проставляється код типу ВМД відповідно до Класифікатора типів митних декларацій (за наявності) та додатково двозначний літерний код "АК".

Графа 3 "Форми"

Графа заповнюється, якщо використовуються додаткові аркуші аркуша коригування. У першому підрозділі зазначається порядковий номер, у другому - загальна кількість аркушів аркуша коригування, включаючи додаткові.

Графа 4 "Відвантажувальні специфікації"

У графі зазначаються у вигляді запису "Х/0", де "Х" - загальна кількість долучених до аркуша коригування комплектів доповнень МД-6, відомості про складені посадовою особою митного органу доповнення до аркуша коригування.

Графа 5 "Всього товарів"

У графі зазначається загальна кількість товарів, на які складається аркуш коригування. Кількість товарів повинна відповідати кількості граф 31 аркуша коригування, що заповнюються.Графа 23 "Курс валюти"

У графі наводиться офіційний курс гривні до іноземної валюти, зазначеної в лівому підрозділі графи 22 аркуша коригування, установлений Національним банком України на дату прийняття митним органом до оформлення ВМД, до якої складається аркуш коригування.

Графа 32 "Товар N"

У лівому підрозділі графи зазначається порядковий номер товару, щодо якого здійснюється доплата (повернення) сум митних платежів, в аркуші коригування.

У правому підрозділі графи зазначається порядковий номер товару, щодо якого здійснюється доплата (повернення) сум митних платежів, у ВМД, до якої складається аркуш коригування.

Графа 44 "Додаткова інформація / Подані документи / Сертифікати і дозволи"

У графі зазначаються коди згідно з Класифікатором документів, що затверджується Держмитслужбою, та реквізити документів, що додаються до аркуша коригування, підтверджують коригування відомостей, зазначених у ВМД і на підставі яких перераховано суми митних платежів, зокрема визначені пунктом 1 глави 2 цього Порядку.

Код згідно з Класифікатором документів і реквізити ВМД, до якої складається аркуш коригування, у графі не зазначаються.

Графа 47 "Нарахування платежів"

У графі основного й додаткових аркушів аркуша коригування наводяться відомості про нарахування митних платежів на підставі відкоригованих відомостей про товари.

Якщо щодо виду митного платежу не здійснюється доплата (повернення) його сум, відомості про нарахування сум такого платежу не зазначаються.

Інформація про штрафні санкції у графі не зазначається.

Графа B "Подробиці розрахунків"

У графі зазначаються відомості про суми митних платежів, що доплачуються (повертаються), штрафні санкції (за наявності).

Відомості про сплату штрафних санкцій зазначаються із зазначенням чотиризначних кодів штрафних санкцій, які формуються за такою схемою:

ХХХN, де

ХХХ - код виду податку, збору відповідно до Класифікатора видів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Держмитслужби від 07.12.2005 N 1201, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.12.2005 за N 1552/11832 (далі - Класифікатор видів податків і зборів), щодо якого нараховано штрафні санкції;

N - код виду штрафної санкції відповідно до класифікатора видів штрафних санкцій, що затверджується Держмитслужбою.

Відомості про напрям руху коштів зазначаються у графі із застосуванням коду напряму руху коштів: "1" - у разі здійснення доплати платником податків сум митних платежів, "2" - у разі повернення коштів з Державного бюджету України.

4. Якщо коригування здійснюється відносно товарів, які були задекларовані у ВМД, до якої складається аркуш коригування, як один товар, але повинні бути відображені як окремі товари, то в аркуш коригування вносяться відомості про всі товари, отримані в результаті такого розділення.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...