Главная Обратная связь

Дисциплины:






Одночасне здійснення оподатковуваних і неоподатковуваних операцій



Закон про ПДВ містив норму (пп. 7.4.3) про те, що в разі якщо товари (роботи, послуги), виготовлені та/або придбані, частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково ні, то до суми податкового кредиту включається та частка сплаченого (нарахованого) податку при їх виготовленні або придбанні, яка відповідає частці використання таких товарів (робіт, послуг) в оподатковуваних операціях звітного періоду. Однак протягом усього періоду застосування цього Закону, незважаючи на спеціальні роз'яснення ДПАУ, у платників ПДВ виникало багато запитань щодо порядку здійснення такого розподілу.

Тому при роботі над розд. V ПК було використано досвід інших країн, зокрема норми 112-ї директиви ЄС, яка передбачає основні положення для країн Європейського співтовариства щодо ПДВ. Отже, згідно зі ст. 199 ПК платник, який здійснює одночасно оподатковувані та неоподатковувані операції, буде розподіляти податковий кредит у наступному звітному періоді, тобто протягом наступного року він виконуватиме розподіл на основі частки, яка буде визначена за результатами попереднього звітного періоду. Частка використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (увезеними) товарами (послугами) між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями визначається у відсотках як відношення обсягів із постачання оподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за попередній календарний рік до сукупних обсягів постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за цей же попередній календарний рік. Визначена у відсотках величина застосовується протягом поточного календарного року.

Платник податку за підсумками календарного року здійснює перерахунок частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій. У разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, перерахунок частки здійснюється виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, проведених із початку поточного року до дати зняття з обліку.

Наприклад, на основі частки, визначеної за результатами 2010 року, проводитиметься розподіл податкового кредиту протягом 11 місяців 2011 року, і тільки в податковій декларації з ПДВ за грудень 2011 року платник зможе зробити перерахунок податкового кредиту виходячи із пропорції, яка склалася в нього фактично за 2011 рік. Ця фактично розрахована за 2011 рік частка буде застосовуватися протягом 11 місяців 2012 року і так далі.

Особливість застосування такого методу розподілу стосовно основних засобів полягає в тому, що перерозподіл по основних засобах проводитиметься за результатами 12, 24 та 36 місяців.



Платники податку, які протягом попереднього календарного року не здійснювали неоподатковуваних операцій, а почали їх здійснювати у звітному періоді, а також новостворені платники податку проводять у поточному календарному році розрахунок частки використання придбаних товарів/послуг між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями на підставі розрахунку, визначеного за фактичними даними обсягів із постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій першого звітного податкового періоду, у якому задекларовано такі операції.

Розрахунок частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придба­ними (увезеними) товарами (послугами) між оподатковуваними та неоподаткову­ваними операціями подається до органу ДПС одночасно з податковою декларацією звітного податкового періоду, у якому задекларовано такі оподатковувані та неоподатковувані операції.





sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...