Главная Обратная связь

Дисциплины:


Електротехніка. Літерні позначення основних величин». – К.: Держстандарт України, -1995,-40с 

 

Літерні позначення та одиниці виміру основних параметрів синусоїдного змінного струму та лінійних електричних і магнітних кіл.

Назва величини Літерне позначення Фізичні одиниці виміру
головне запасне
1.Відношення кількостей витків двох котушок. Ціле число
2.Густина електричного заряду лінійна. Кл/м
3.Густина електричного заряду об’ємна. ρ
4.Густина електричного заряду поверхнева.
5.Густина струму (провідності).
6.Довжина електромагнітної хвилі. м
7.Добротність. Q в.о.
8.Енергія електромагнітна. W
9. Енергія електромагнітна питома.
10.Ємність електрична. С Ф
11.Заряд електричний. Q Кл
12.Зміщення електричне (індукція електрична). D
13.Зсув фаз між напругою та струмом. рад(град)
14.Індуктивність взаємна. М Гн
15.Індуктивність власна. L Гн
16.Індукція магнітна. В Тл
17.Кількість витків. N Ціле число
18.Кількість пар полюсів. Р Ціле число
19.Кількість фаз багатофазної системи кіл. m Ціле число
20.Ковзання. s в.о.
21.Коефіцієнт послаблення.
22.Коефіцієнт потужності. в.о.
23. Коефіцієнт температурний електричної чи магнітної величини град-1
24.Коефіцієнт поширення.
25.Коефіцієнт трансформації. n в.о.
26. Коефіцієнт трансформації трансформатора напруги. K в.о.
27. Коефіцієнт трансформації трансформатора струму. K в.о.
28.Коефіцієнт фази.
29.Напруга електрична. U B
30.Напруженість електричного поля.
31.Напруженість магнітного поля.
32.Опір електричний:опір електричний постійному струмові, резистанс. R r
33.Опір електричний питомий, резистанс питомий.
34.Опір електричний повний, імпеданс. Z Ом
35.Опір електричний реактивний,реактанс. X x Ом
36.Опір магнітний.
37.Період коливань електричної чи магнітної величини. Т с
38.Поляризація електрична. Р
39.Потенціал електричний. V B
40.Потік магнітний. Ф Вб
41.Потокозчеплення. Вб
42.Потужність;потужність активна. Р Вт
43.Потужність питома. р
44.Потужність повна. S BA
45.Потужність реактивна. Q
46.Провідність електрична активна,кондуктанс. G
47.Провідність електрична питома,кондуктанс питомий. См/м
48.Провідність електрична повна,адмітанс. Y См
49.Провідність реактивна,сусцептанс. B B См
50.Проникність діелектрична абсолютна.
51.Проникність діелектрична відносна. в.о.
52.Проникність магнітна абсолютна.
53.Проникність магнітна відносна. в.о.
54.Різниця електричних потенціалів. U В
55.Сила електрорушійна. E B
56.Сила коерцитивна.
57.Сила магніторушійна по замкненому контуру. F A
58.Сприйнятність діелектрична відносна. в.о.
59.Стала електрична.
60.Стала магнітна.
61.Стала передачі чотириполюсника. Г
62. Стала послаблення чотириполюсника А
63. Стала фази чотириполюсника В
64.Стала часу електричного кола. Т с
65.Струм, сила струму. I A
66.Частота коливань електричної чи магнітної величини. F v
67. Частота коливань електричної чи магнітної величини кутова.
68. Швидкість поширення електромагнітних хвиль с

 
 

Перелік держстандартів, що забезпечують навчальну дисципліну

«Теоретичні основи електротехніки»

 

Назва стандарту Стислий зміст Відомості про гармонізацію
1. ДСТУ 3120-95. «Електротехніка. Літературні позначення основних величин». – К.: Держстандарт України, -1995,-40с. Стандарт установлює літерні позначення основних електричних і магнітних величин в галузі електротехніки (108 величин). Він складається із трьох розділів, які містять 4 таблиці, та 5 додатків. Стандарт відповідає міжнародним стандартам: ІЕС27-1, ІЕС 27-2 та ГОСТ 1494-77.
2. ДСТУ 2843-94. «Електротехніка. Основні поняття. Терміни та визначення». – К.: Держстандарт України, - 1995, - 67 с. Стандарт установлює терміни та визначення понять в галузі електротехніки. Він складається із 8 розділів, які містять 213 термінів і визначень, а також абеткових покажчиків термінів на українській, російській, англійській, німецькій та французькій мовах. Стандарт відповідає ГОСТ 19880-74, та міжнародним стандартам.
3. ДСТУ 2815-94. «Електричні й магнітні кола та пристрої. Терміни та визначення». –К.: Держстандарт України, - 1995, - 105 с. Стандарт установлює терміни та визначення основних понять в галузі електричних та магнітних кіл і пристроїв, які використовуються в науці, техніці та виробництві. Стандарт відповідає міжнародним стандартам: ISO 4092-1988, МЭК 50(131)-78, ГОСТ 18311-80.
4. ДСТУ 2267-93. «Вироби електротехнічні. Терміни та визначення». – К.: Держстандарт України, - 1993, - 14 с. Стандарт встановлює терміни та визначення основних понять в галузі електротехнічних виробів, які застосовуються в науці, техніці і виробництві та є обов’язковими для використання в усіх видах документації та літератури. Стандарт відповідає міжнародним стандартам: МЕК 50(151)-80 і МЕК 50(841)-83.
5. ДСТУ 3466-96. «Якість електричної енергії. Терміни та визначення». –К.: Держстандарт України, - 1997, -35 с.   Стандарт установлює терміни та визначення понять стосовно якості електричної енергії. Він складається із 5 розділів і містить 90 термінів та визначень. Стандарт відповідає міжнародним стандартам: ІЕС 50(601), ІЕС 50(604) та ГОСТ 23875-88
6. ДСТУ ISO 9001-2001. «Система управління якістю. Вимоги». – К.: Держстандарт України, -2001, - 25 с. Стандарт установлює вимоги до системи управління якістю. Стандарт відповідає міжнародним стандартам: ISO 9001:2000 та ТSO 14001:1996.
7. ДСТУ 3788-98. «Обертові електричні машини. Елементи конструкційні, магнітні та електричні». –К.: Держстандарт України, - 1999, - 44 с. Стандарт установлює терміни і визначення основних понять у галузі обертових електричних машин. Він складається із 4 розділів та абеткових покажчиків. Стандарт відповідає міжнародним стандартам.
8. ДСТУ 3122-95. «Установки для компенсації реактивної Потужності, конденсаторні». – К.: Держстандарт України, -1995, -14 с. Стандарт установлює терміни та визначення основних понять в галузі конденсаторних установок для підвищення коефіцієнту Потужності в силових електричних установках змінного струму. Стандарт гармонізовано.
9. Галузевий стандарт ГСВОУ-10 «Дипломний проект бакалавра». – К.: «Міносвіти і науки України», - 2010, -14 с. Стандарт встановлює загальні вимоги до дипломного проекту бакалавра, в тому числі вимоги до структури і змісту дипломного проекту та його оформлення та захисту. Стандарт відповідає вимогам стандартів ГСВОУ-09, ДСТУ 3008-95, ДСТУ 3582-97 та ГОСТ 7.1-84

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...