Главная Обратная связь

Дисциплины:


Додавання в запит таблицьПоняття про запити

В Access для побудови запиту до БД використовується метод QBE (query-by-example - запит за зразком) - метод створення запитів, винайдений IBM ще в 1970-ті роки. Запити забезпечують простий доступ до визначеної підмножини полів і записів однієї або кількох таблиць.

Access дає змогу створювати такі різновиди запитів.

Запрос-выборка. Звичайний запит, який просто вибирає потрібні дані і результати вибірки відтворює у формі динамічного набору. Останній зовні схожий на таблицю, але фактично є динамічним (або віртуальним) набором записів, побудованим за структурою запиту. Записів у динамічному наборі фактично не існує, тому, коли цей набір стає не активним, записи зникають (однак дані, на яких був побудований набір, залишаються у вихідних таблицях). Запит можна зберегти, але дані, що відтворюються під час його виконання, в ньому не зберігаються. При збереженні запиту у вигляді оператора SQL зберігається тільки структура запиту.

Запрос на изменение. Запити на зміну змінюють дані в таблицях відповідно до умов, визначених у самому запиті. Ці запити звичайно використовуються для внесення великої кількості змін в БД.

Перекрестные запросы. Дозволяють подати дані з таблиць БД Access у форматі, що нагадує електронну таблицю. За допомогою цих запитів можна згрупувати великий обсяг інформації і подати його в зручному для сприйняття вигляді.

3.3.2. Створення і використання запиту

В Access створювати запити можна вручну або з допомогою функції Мастерзапросов. Мастерзапросов Access вміщує в собі спеціальні інструменти, які використовуються для вирішення складних завдань (наприклад, для пошуку записів, що повторюються, або перегляду даних перекрестного запроса).

Для виконання простих операцій, які потребують створення простих запитів, можна вручну відкрити запит, додати поля, встановити умови і виконати запит. Для створення запиту вручну виконайте ось що.

У вікні БД виберіть вкладенняЗапросы (Queries).

Клацніть мишкою на кнопці Создать (New), з'явиться діалогове вікноСозданиезапроса (New Query).

В діалоговому вікніСозданиезапроса (NewQuery) виберіть пункт Конструктор (Design View) і клацніть мишкою на кнопці ОК. Після цього відкриється вікно Констуктор запроса з діалоговим вікном Добавлениетаблицы(ShowTable) (рис. 3.10).

У вікні БД виберіть вкладенняЗапросы (Queries).

Клацніть мишкою на кнопці Создать (New), з'явиться діалогове вікноСозданиезапроса (New Query).

В діалоговому вікніСозданиезапроса (NewQuery) виберіть пункт Конструктор (Design View) і клацніть мишкою на кнопці ОК. Після цього відкриється вікно Констуктор запроса з діалоговим вікном Добавлениетаблицы(ShowTable) (рис. 3.10).Рис. 3.10. Діалогове вікно Добавление таблицы

У вікні Конструктор запроса створюється новий запит. Додаються таблиці, які беруть участь у запиті, з таблиць вибираються поля, визначаються умови, які мають задовольняти відібрані записи, і порядок сортування. Створивши запит, його можна зберегти або роздрукувати результати його виконання.

Додавання в запит таблиць

Після відкриття вікна Запросы (Queries) першою дією в процесі розробки нового запиту є додавання таблиць, з яких вибираються дані. В діалоговому вікні Добавление таблицы (Show Table) (див. рис. 3.10) позначте таблицю (або таблиці), яка використовується в запиті.

Рис. 3.10. Діалогове вікно Добавление таблицы

Примітка. Кількість таблиць, що використовуються в запиті, не обмежена. Крім таблиць у запитах можуть брати участь й інші запити.

В запитах можна використовувати одну або кілька таблиць. Створюючи запити з кількома таблицями, необхідно визначити загальне поле, яке зв'язує таблиці, шляхом перетягування його з вікна однієї таблиці у вікно другої. Запити, що використовують кілька таблиць, називаються реляційними.

Створюючи реляційний запит для кожної таблиці (або для запиту, використовуваному в запиті, що створюється), необхідно вибрати цю таблицю (або запит) в діалоговому вікніДобавлениетаблицы(ShowTable) і клацнути мишкою на кнопціДобавить (Add). Після додавання необхідних таблиць і запитів клацніть мишкою на кнопціЗакрыть (Close), шоб закрити діалогове вікноДобавлениетаблицы (Show Table).

Якщо користувач закрив діалогове вікно Добавление таблицы (Show Table), а потім вирішив, що необхідно додати іншу таблицю або запит, клацніть мишкою на кнопці Добавление таблицы (Show Table) на панелі інструментів або виконайте команду Запрос та її опцію Добавить таблицу (QueryShow Table). Діалогове вікно Добавить таблицу (Show Table) відкриється.

Після закриття діалогового вікнаДобавитьтаблицу(ShowTable) на екрані залишається вікно Конструктор запроса, що вміщує вікна таблиць і запитів, доданих у запит, що створюється. На рис. 3.11 відтворене таке вікно (У цьому випадку в розроблюваний запит була додана одна таблиця - Sklad).

Рис. 3.11. Вікно Конструктор запроса з доданою таблицею Sklad

Вікно Конструктор запроса розділене на дві частини. У верхній частині вміщуються вікна таблиць і запитів, що використовуються в створюваному запиті, а в нижній - бланк запиту QBE. В бланку запиту визначаються поля, що включаються, умови відбору і порядок сортування (якщо він необхідний).

3.3.2.2. Додавання в запит полів

Після визначення джерела (або джерел) даних для запиту в графи рядкаПоле (Field) бланку запиту додаються необхідні поля. Це можна зробити кількома способами.

Для додавання одного поля перетягніть його з вікна таблиці в рядок Поле (Field).

Двічі клацніть мишкою на полі у вікні таблиці.

Для додавання кількох полів виберіть поля, використовуючи клавішу <Shift> або <Ctrl>, і перетягніть їх у бланк запиту.

Для додавання всіх полів перетягныть зірочку, яка розміщена зверху вікна таблиці.

Перетягування кожного поля з вікна таблиці в потрібне місце рядка Поле (Field) бланку запиту - це основний метод задання структури запиту. Наприклад, якщо потрібно створити запит, що базується на таблиці Склад (Sklad) (див. рис. 3.11), перетягуйте кожне поле у вікні Sklad в рядок Полебланку запиту.

Рис. 3.11. Вікно Конструктор запроса з доданою таблицею Sklad

На рис. 3.12 відтворено результат такого перетягування.

Рис. 3.12. Результат перетягування полів з вікна таблиці в бланк запиту

Визначення умов

Після додавання в запит необхідних полів визначаються умови, за якими будуть відбиратися дані при виконанні запиту. Умови задаються в рядкуУсловия отбора (Criteria) бланку запиту.

Наприклад, якщо ввести в рядокУсловие отбора (Criteria) графи CENA (Цена) >100, то цим користувач вкаже на необхідність відбору всіх записів, у яких у полі CENA стоїть значення, більше ніж 100.

Можна визначати кілька умов, вводячи їх в кілька граф або об'єднуючи за допомогою логічного оператораИЛИ (OR) або И (AND). Наприклад, якщо в графу КР ввести умову <200, а в графі CENA залишити попередню, то будуть відібрані всі записи, в яких у полі КР (Код продукції) стоїть значення, менше ніж 200, а в полі CENA (Ціна) - більше ніж 100.

Для введення умов клацніть мишкою у будь-якому місці рядка Условия отбора (Criteria) потрібного поля і введіть вираз (допускається введення довгих виразів). Для проглядання всього виразу натисніть комбінацію клавіш <Shift+F2> і прогляньте його в діалоговому вікні Увеличение (Zoom).

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...