Главная Обратная связь

Дисциплины:


РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 13723 травня 2007 р. м. Вільнянськ

про організацію в м. Вільнянськ Дня довкілля

Для поліпшення санітарного стану міста ПРОПОНУЮ:

1. Організувати у місті День довкілля.

2. Закріпити за підприємствами, установами, організаціями, зареєстрованими в м. Вільнянськ територію для проведення Дня довкілля.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації В.П.Спепанчука.

Голова Вільнянської

районної державної адміністрації _______ В.Г.Стефаненко

________________________________________________

Шевченківська районна державна адміністрація м. Запоріжжя

Розпорядження

18.09.05 №123 м. Запоріжжя

Про надання шефської

допомоги установам освіти

Для поліпшення виховної роботи та матеріальної бази в установах освіти ПРОПОНУЮ:

1. Закріпити підприємства, установи, організації зареєстровані у Шевченківському районі, за установами освіти згідно з додатком 1.

2. Вважати рішення виконавчого комітету Шевченківської районної ради народних депутатів від 21.11.04 № 453 „Про надання шефської допомоги установам освіти” таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної держадміністрації Ромащенко Ю.А. та завідувача відділу освіти Назаренко М.Г.

Голова Шевченківської

держадміністрації __________ В.А.Петренко

 

СКАРГА

Скарга – документ щодо особового складу, що в ньому особа або установа вказує на порушення її прав та інтересів з боку іншої особи чи установи і пропонує вжити належних заходів з метою усунення цього порушення. Скаргу оформляють у довільній формі – друкують чи пишуть від руки.

Реквізити:

1.Адресат (назва установи або прізвище, ім'я, по бать­кові, посада особи, уповноваженої розглядати скарги і приймати відповідні рішення).

2.Адресант (прізвище, ім'я, по батькові у родовому відмінку, посада, інші дані скаржника).

3.Назва виду документа.

4.Текст.

5.Дата.

6.Підпис.

7.Засвідчення підпису (у разі потреби).

Зразок:

 

Голові міської ради м. Запоріжжя

Карташову Є.Г.

Проскури Валентини Михайлівни,

яка мешкає за адресою:

вул. Правди, 39, кв.15,

м. Запоріжжя, 69063

Скарга

Упродовж тривалого періоду, після відкриття у м. Запоріжжя «Алеї закоханих», у моїй квартирі неможливо спокійно вночі відпочивати, тому що молодь, котра відпочиває вечорами на алеї не дотримується правил поведінки в вечірній час. Я неодноразово зверталася з проханням навести порядок на алеї, але, крім обіцянок, нічого не зроблено. Прошу Вас вжити заходів щодо встановлення порядку після 23.00, згідно чинного законодавства, а також притягнути до суворої відповідальності винних у порушенні тиші в вечірній час.06 грудня 2010 р. (підпис В.М. Проскури)

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

Службова записка – це документ, який використовується для вирішення внутрішніх питань підприємства, установи тощо. Службова записка може містити пропозицію, звернення до керівника, а також інформацію про проведення заходу, про хід виконання якогось завдання чи розпорядження керівництва, про будь-які порушення, виробничі досягнення тощо. Терміном службова записка об'єднують пояснювальну й доповідну за­писки, а також спектр різних за тематикою документів подібного типу, що постійно використовуються у вироб­ничому процесі. Реквізити службової записки типові (див. Пояснювальна записка).

Зразок:

Ректорові Запорізького національного університету проф. Тимченку С.М. завідувача кафедри прикладної математики Гребенюка Сергія Лукича
Службова записка
23 березня 2010 року студенти І курсу Степюк Іван Петрович, Коваль Інна Федорівна взяли участь у Всеукраїнській олімпіаді з прикладної математики, де зайняли друге й третє місце відповідно. Прошу відзначити названих студентів грамотами на загальних зборах університету.
25 березня 2010 р. (підпис С.Л.Гребенюка)

СЛУЖБОВИЙ ЛИСТ

Службовий лист – це довідково-інформаційний доку­мент, за допомогою якого відбувається спілкування між установами та особами.

Службові листи належать до основних засобів встановлення офіційних, службових контактів між підприємствами, організаціями, фірмами та закладами.

За функціональними ознаками службові листи поділяються на такі, що потребують відповіді (лист-прохання, лист-звертання, лист-пропозиція, лист-запит, лист-вимога), й такі, що її не потребують (лист-попередження, лист-нагадування, лист-підтве­рдження, лист-відмова, супровідні листи, лист-розпорядження, гарантійні листи, інформа­ційні листи).

За кількістю адресатів розрізняють звичайні, циркулярні й колективні листи. Звичайний лист надсилають на адресу однієї інстанції, циркулярний лист – цілій низці установ, колективні листи – на одну адресу, але пишуть його від імені керівників кількох установ.

Реквізити:

1. Назва установи-адресата.

2. Номер.

3. Текст, що складається з двох частин:

· опис фактів або подій, які послугували підставою для написання листа;

· висновки та пропозиції.

4. Дата (здебільшого словесно-цифровим способом).

5. Підпис.

6. Печатка.

Листи, які надсилають установи, повинні друкуватися на бланках.

Зразок:

Лист-запрошення

Запорізький технічний університет вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 336512; телефон 64-43-41, факс 64 14 56; розрахунковий рахунок № 000123454 у Запорізькому відділенні банку «Україна» м. Запоріжжя, МФО 231546 Деканові електротехнічного факультету Бердянського державного університету п. Петренку О.С. вул. Вільна, 16, м. Бердянськ, 256711  

23 січня 2000 року № _______

На №__________ від _______

29 травня 2000 року в Запорізькому технічному університеті (за адресою__________) відбудеться конференція «__________________».

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції

Відрядження сплачується за рахунок Запорізького технічного університету.

Ректор (підпис) В.І.Голуб

печатка

ХАРАКТЕРИСТИКА

Характеристика – документ щодо особового складу, у якому подається оцінка ділових і моральних якостей працівника. Цей документ видає адміністрація підприємства (організації, установи, закладу освіти) своєму працівникові (учневі, студентові, співробітнику). Характеристика подається при вступі до закладу освіти (на вимогу), оформленні відрядження на роботу за кордон, при атестаціях, представленні до нагороди та інших випадках.

Відповідно до призначення характеристики поділяються на виробничі, атестаційні, рекомендаційні та нейтральні.

Характеристика належить до документів із низьким рівнем стандартизації, тобто складається у довільній формі. Текст викладається від третьої особи. Оформляють на загальних бланках або чистих аркушах паперу формату А4.

Реквізити:

1.Назва виду документа.

2.Заголовок (у родовому відмінку – прізвище, ім'я, по батькові особи, якій видається характеристика; рік або повна дата народжен­ня, посада, якщо треба — місце проживання).

3.Текст, який містить такі відомості:

· дані про трудову діяльність працівника (з якого часу в цій установі, на якій посаді, просування по службі);

· ставлення до службових обов'язків та трудової дис­ципліни (вказуються найбільш значущі досягнення, за­охочення та покарання);

· моральні якості (риси характеру, ставлення до ін­ших членів колективу);

· висновки;

· призначення характеристики (при потребі).

4.Дата складання.

5.Підпис керівника установи.

6.Печатка (гербова чи кругла, що прирівнюється до гербової).

Характеристику укладають у двох примірниках, один із яких отримує працівник або за його відома надсилається на вимогу підприємства (установи, організації), а другий (копію) – підшивають до його особової справи.

Зразок:

Атестаційна характеристика

  Ковальової Ірини Олександрівни, головного бухгалтера заводу Дніпроспецсталь, 1959 р. н., освіта вища

Ковальова Ірина Олександрівна працює на посаді головного бухгалтера заводу Дніпроспецсталь з 1993 року.

У червні 1987 року закінчила економічний факультет Запорізького державного університету, одержавши диплом бухгалтера за спеціальністю «Фінанси і кредит».

Працюючи на посаді головного бухгалтера, п. Ковальова І.О. зарекомендувала себе здібним, наполегливим, вимогливим працівником, завдяки чому досягла істотних успіхів у роботі.

Службові інструкції та доручення виконує сумлінно. Має високий професійний рівень із питань нарахування коштів, оплати праці і бухгалтерського обліку.

Ірина Олександрівна творчо застосовує в роботі свої знання та навички, вміє оперативно розв’язувати поставлені завдання. Постійно підвищує свій фаховий рівень. Володіє досконало англійською мовою, вивчає німецьку.

Неодноразово виїздила за кордон у складі робочих делегацій, де зарекомендувала себе фахівцем високого рівня.

Ввічлива, чуйна. Користується повагою й авторитетом у колективі.

Видано для подання до ______________________

10 січня 2010 р.

Директор заводу (підпис) В.А.Голуб

Печатка

G Орієнтовні питання для самоперевірки

Дайте відповіді на такі питання:

Які документи належать до обліково-фінансових?

Як називається документ, що містить прохання особи або установи щодо здійснення своїх прав або захисту інтересів?

Назвіть документи, що належать до особових.

Які різновиди заяв ви знаєте?

Що таке скарга, основні реквізити скарги?

Назвіть документ, що оформляють при бажанні зайняти певну посаду.

Що таке характеристика, хто її видає?

У якому документі особа або установа вказує на порушення її прав та інтересів з боку іншої особи чи установи і пропонує вжити належних заходів з метою усунення цього порушення?

Назвіть основні реквізити характеристики.

Назвіть документ, у якому подається оцінка моральних і ділових якостей працівника.

На які різновиди, відповідно до призначення, поділяються характеристики?

Що таке доручення, які є різновиди доручень?

Назвіть реквізити доручення.

За допомогою якого документа організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати якісь дії (одержання грошей чи матеріальних цінностей тощо)?

Що таке розписка, які дії підтверджує розписка?

Назвіть основні реквізити розписки.

За допомогою якого довідково-інформаційного документа відбувається спілкування між установами і особами?

Що таке службовий лист, які є листи за функціональними ознаками?

Назвіть реквізити листа та правила їх оформлення.

Що таке довідка, які є різновиди довідок?

Назвіть основні реквізити довідки.

Що таке службова записка, назвіть її різновиди та реквізити.

Що таке оголошення, які вони бувають за формою?

У якому документі коротко повідомляють про певну подію і запрошують взяти у ній участь?

Що таке запрошення?

Назвіть основні відмінності між запрошенням і оголошенням.

Назвіть документ, у якому в хронологічній послідовності повідомляють основні факти своєї біографії?

Які ключові слова містить текст протоколу?

На які три групи (за обсягом) можна поділити протоколи?

Як називається документ, у якому записується хід обговорення питань і рішень, ухвалених на зборах, нарадах, конференціях тощо?

Назвіть основні реквізити витягу з протоколу. Хто його підписує?

На які два види (за призначенням) можна поділити накази?

Назвіть реквізити розпорядження та правила його оформлення.

Правовий акт (розпорядчий документ), що прийма­ється вищими й деякими центральними органами колегіаль­ного управління з метою розв’язання найбільш важливих і принципових завдань, що стоять перед цими органами, та встановлення стабільних норм і правил поведінки називається …

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...