Главная Обратная связь

Дисциплины:


Основні формули для розрахунківПочаткова вартість основних фондів:

 

Вп = Ц + Т + М, грн. (2.1)

 

Ц – ціна обладнання, грн.

Т – транспортні витрати на доставку, грн.

М – витрати на монтаж, грн.

Відновна вартість:

Ввіднп*і, грн.(2.2)

або

(2.3),

де і – індекс переоцінки, який визначають діленням справедливої вартості об’єкта, що переоцінюється, на його залишкову вартість;

Пп – річний приріст продуктивності праці в країні, %;

t – кількість років експлуатації обладнання з моменту введення.

Залишкова вартість:

Взал = Вп – Взн, грн. (2.4)

 

де Взн – вартість зношення (амортизаційні відрахування).

Середньорічна вартість основних фондів:

,грн. (2.5)

 

Вп.р. – вартість на початок року, грн.

Ввв – вартість введених основних фондів за певний період, грн.

Ввиб – вартість вибулих основних фондів, грн.

Твв – кількість місяців до кінця року, протягом яких функціонуватимуть введені основні фонди

Твиб – кількість місяців до кінця року з моменту виведення з експлуатації основних фондів.

Коефіцієнт оновлення :

,(2.6)

 

де Ввв – вартість введених основних фондів за певний період, грн.

Вк.р. – вартість основних фондів на кінець періоду, грн.

Коефіцієнт вибуття:

,(2.7)

 

де Ввиб – вартість вибулих основних фондів, грн.

Вп.р. – вартість основних фондів на початок періоду, грн.

Задачі для розв’язку

1 Визначити середньорічну вартість та показники руху основних фондів цеху. Вартість основних виробничих фондів в тис. грн. наведені в таблиці 2.1

 

Таблиця 2.1 – Вихідні дані до задачі 1

  На 01.01. поточного року Введених з 01.05. Виведених з 01.09.
 
- -  
 
- -  
 
 

2 Визначте відновну вартість автоматичної лінії по розливу безалкогольних напоїв, якщо відомо, що початкова її вартість 100тис.грн., лінія експлуатується три роки, середньорічний приріст продуктивності праці по народному господарству становив 1%. Якою буде відновна вартість лінії з врахуванням зношення, якщо відомо, що річна норма амортизації становить 15%.

3 Визначити повну початкову вартість основних фондів підприємства, якщо відомо, що річна норма амортизаційних відрахувань складає 15%, а сума щорічних амортизаційних відрахувань 4800 грн.

4 Визначити коефіцієнти оновлення і вибуття в цілому і по кожній групі основних фондів, якщо відомі такі дані про наявність та рух основних фондів підприємства за звітний рік.

Таблиця 2.2 – Вихідні дані до задачі 4Групи ОФ На початок звітного року, тис.грн. Поступило у звітному році, тис.грн. Вибуло у звітному році, тис.грн. На кінець звітного року, тис.грн.
Всього основних виробничих фондів, в т.ч.:
будівлі
споруди
силове обладнання
робоче обладнання
інші основні фонди

5 Активна частина основних фондів цеху складається з ткацьких верстатів. Цех був створений в кінці 2000 року. Тоді було закуплено 56 верстатів по ціні 5000 грн., за штуку, транспортні витрати склали 85 грн./од., витрати на монтаж верстатів 120 грн. Визначте початкову вартість і відновну вартість основних фондів цеху з врахуванням зношення у 2002 році, якщо норма амортизації 11%, річний приріст продуктивності праці в Україні 0,1%. Ціни на верстати приймаються незмінними, незалежними від інфляції.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...