Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тести для самоперевірки. 1 До основних фондів підприємства належать:1 До основних фондів підприємства належать:

а) автотранспорт;

б) спецодяг;

в) паливно-мастильні матеріали;

г) склад готової продукції.

2 До пасивної частини основних фондів підприємства належать:

а) залізничні вагони;

б) будинок дитсадка, який утримується на балансі підприємства;

в) під'їзні залізничні колії;

г) потокова лінія.

3 За функціональним призначенням основні фонди підприємства поділяються на такі:

а) орендні;

б) виробничі;

в) резервні;

г) невиробничі;

д) правильні відповіді б, г.

4 За матеріальним складом основні фонди підприємства поділяються на такі:

а) передавальні пристрої;

б) технологічні споруди;

в) змінне обладнання;

г) малоцінний інвентар.

5 Виробнича структура основних фондів — це відсоткове співвідношення:

а) між кількістю нової і відпрацьованої техніки;

б) між віковими групами основних фондів;

в) між наявністю основних фондів за окремими підрозділами підприємства;

г) між активною і пасивною частинами основних фондів.

6 Реально існуюча вартість основних фондів, ще не перенесена на вартість продукції, називається:

а) первісною;

б) відновною;

в) залишковою;

г) ліквідаційною.

7 Вартість основних фондів, яка склалася внаслідок переоцінки, на­зивається:

а) первісною;

б) відновною;

в) залишковою;

г) ліквідаційною.

8 Первісна вартість основних фондів складається з вартості:

а) придбання;

б) майбутніх капітальних ремонтів;

в) поточних ремонтів;

г) транспортування й монтажу;

д) правильні відповіді а, г.

9 Виробничі фонди підприємства поділяються на основні та оборотні залежно від:

а) тривалості кругообігу;

б) способу перенесення своєї вартості в процесі виробництва;

в) умов оновлення;

г) усі відповіді правильні.

Чи відрізняються поняття «засоби виробництва» і «виробничі фонди» підприємства?

а) ні, ці поняття ідентичні;

б) так, друге поняття є виключно вартісною економічною категорією;

в) так, за матеріально-речовим змістом друге поняття входить до складу першого;

г) ці поняття економічно не пов'язані.

11 В яких одиницях виміру здійснюється аналіз і планування основних фондів?

а) лише у вартісних

б) лише у натуральних

в) у вартісних і натуральних

У процесі виробництва основні фонди підприємства...

а) змінюють свою споживну вартість;

б) зберігають свою споживну вартість;

в) повністю втрачають споживну вартість;

г) взагалі її не мають.

Основні фонди при зарахуванні їх на баланс підприємства в результаті придбання, будівництва оцінюються за...

а) ринковою вартістю;

б) відновною вартістю;

в) повною первісною вартістю;г) залишковою вартістю.

Внаслідок переоцінки первісна вартість основних фондів змінюється за...

а) відновленою вартістю;

б) залишковою вартістю;

в) ринковою вартістю.

15 Співвідношення окремих видів (груп) основних фондів, у відсотках до їхньої загальної вартості на підприємстві, визначає структуру використовуваних засобів праці…

а) технологічну;

б) елементну;

в) групову;

г) галузеву;

д) відтворювальну.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...