Главная Обратная связь

Дисциплины:


Основні формули для розрахунків. Натуральний показник продуктивності праці (виробіток) визначається там, де випускається однорідна продукція за формулою:Натуральний показник продуктивності праці (виробіток) визначається там, де випускається однорідна продукція за формулою:

 

ПП = Qн / Ч,(7.1)

 

де Qн – обсяг виготовленої продукції в натуральних показниках,

Ч – середньоспискова чисельність працюючих.

 

Вартісний показник продуктивності праці (виробіток) застосовується тоді, коли випускається підприємством декілька видів продукції і дає можливість порівняти результати праці різних виробництв:

 

ПП = Q / Ч, (7.2)

де Q – валова ( товарна, чиста) продукція за певний період часу в грн. (в бурінні кошторисна вартість будівництва свердловин).

Трудовим показником продуктивності праці виступає трудомісткість продукції, робіт, послуг:

 

Тр = Т / Q, (7.3)

 

де Т – затрачений час на виробництво обсягу продукції (робіт), люд-год.

У бурінні :

 

Тр = * ti , (7.4)

 

де N – кількість пробурених свердловин, ti - норма часу на буріння однієї свердловини.

Вплив продуктивності праці на зміну обсягу виробництва можна розрахувати способом ланцюгових підстановок:

 

QПП = ( ППф – ППпл.) * Ч,(7.5)

 

 

QЧ = ( Чф – Чпл) * ППпл. (7.6)

Норма виробітку – кількість продукції, яка повинна бути вироблена за одиницю часу.

Норма часу – час, який затрачається на виконання одиниці продукції чи робіт, люд-год.

якщо норма виробітку збільшується на а%, то норма часу зменшується на:

 

100*а/(100+а), (7.7)

 

якщо норма виробітку зменшується на а %, то норма часу зростає на :

100*а/(100-а).(7.8)

Планова чисельність ПВП:

 

Чпвп = Чпвп б *Іо/ Іпп , чол. (7.9)

 

Планова чисельність основних робітників визначається:

а) за трудомісткістю виробничої програми:

 

Чор = Тсум / ( Фд * Квн) , чол. (7.10)

 

де Тсум – сумарна трудомісткість виробничої програми, н-год;

Фд – дійсний фонд робочого часу одного середньооблікового. робітника, год.;

Квн – коефіцієнт виконання норм виробітку по підприємству.

б) за нормами обслуговування:

 

Чор = п * Зм * Ксс/ Но , чол. (7.11)

 

де п – загальна кількість одиниць устаткування, що обслуговуються, шт.;

Зм – кількість змін роботи устаткування;

Ксс – коефіцієнт спускового складу – відношення явочної чисельності робітників до спускової;

Но – норма обслуговування на одного робітника, од.

Або:

 

Чор=п*Зм*Ксс*На, чол. (7.12)

 

де На – кількість основних робітників, які одночасно обслуговують один складний агрегат.

в) за нормами виробітку:

Чор = / ( Фд * Квн * Нвир) ,чол. (7.13)

 

де - планова кількість виробів, шт.;Нвир – годинна норма виробітку одного робітника, шт..

Планова чисельність допоміжних робітників визначається аналогічно Чор, якщо для них встановлені певні норми виробітку або обслуговування, якщо ж вони не встановлені, то за формулою:

 

Чдр = пд * Зм * Ксс * На, чол. (7.14)

 

де пд - кількість робочих місць допоміжних робітників.

Економія робочого часу:

 

Ерч = Чзв * t , днів (7.15)

 

Тоді додатковий випуск продукції обчислюється за формулою:

Вдод = Ерч * Вплан, грн.(7.16)

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...