Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тести для самоперевірки. 1 Сума грошей, яку нараховано працівнику і яку він одержав за виконану роботу, називається заробітною платою:1 Сума грошей, яку нараховано працівнику і яку він одержав за виконану роботу, називається заробітною платою:

а) реальною;

б) номінальною;

в) мінімальною;

г) розрахунковою

2 До основних функцій, які виконує оплата праці не належить:

а) відтворювальна;

б) стимулююча;

в) соціальна;

г) політична

3 Оплата праці за посадовими окладами є різновидом системи:

а) відрядно-преміальної;

б) погодинно-преміальної;

в) акордної;

г) непрямої відрядної

4 Відрядна розцінка — це:

а) показник збільшення розміру заробітної плати залежно від місцезнаходження підприємства;

б) добуток погодинної тарифної ставки та норми часу на виготовлення одиниці продукції;

в) відношення погодинної тарифної ставки до норми часу на виготовлення одиниці продукції;

г) розмір тарифної ставки певного розряду

5 До випереджаючого збільшення заробітної плати порівняно з виробітком призводить така система оплати праці:

а) пряма відрядна;

б) непряма відрядна;

в) відрядно-прогресивна;

г) відрядно-преміальна

6 Розмір заробітної плати за виготовлену одиницю продукції — це:

а) відрядна розцінка;

б) тарифна ставка;

в) тарифний коефіцієнт;

г) відрядний коефіцієнт

7 Яка саме функція заробітної плати забезпечує встановлення залежності рівня заробітної плати від кількості, якості і результатів праці:

а) відтворювальна;

б) стимулююча;

в) регулююча;

г) соціальна

8 До мінімальної заробітної плати не входять:

а) доплати;

б) надбавки;

в) заохочувальні та компенсаційні виплати;

г) правильні відповіді а, в;

д) усе перелічене

9 Тарифна сітка не визначає:

а) розряд робітника;

б) умови преміювання;

в) тарифні коефіцієнти;

г) годинні тарифні ставки

Яка з основних форм заробітної плати є економічно найвигіднішою?

а) відрядна;

б) погодинна;

в) відрядна чи погодинна залежно від умов виробництва

11 У тарифно-кваліфікаційному довіднику відображено:

а) вимоги до знань і вмінь робітників;

б) тарифні коефіцієнти;

в) тарифні ставки;

г) форми та системи заробітної плати;

д) норми часу та виробітку

12 До погодинної форми оплати праці належать:

а) акордна система;

б) непряма відрядна система;

в) відрядно-преміальна система;

г) жодна з наведених систем.

13 Розмір тарифної ставки І розряду – 1,2грн., тарифний коефіцієнт V розряду – 1,5. Тарифна ставка V розряду:

а) 1,8;

б) 1.25;

в) 2,7


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 9-11

Тема: Витрати підприємства

Зміст

1 Розрахунок собівартості продукції.

2 Складання кошторису та калькуляції.

3 Розрахунок економії умовно-постійних витрат.Ключові терміни

Витрати, поточні витрати, змінні витрати, постійні витрати, основні витрати, накладні витрати, прості витрати, комплексні витрати, витрати звичайної діяльності, операційні витрати, фінансові витрати, втрати від участі в капіталі, надзвичайні витрати, калькуляційні статті, економічні елементи витрат, собівартість, методи визначення собівартості продукції, калькуляція собівартості.

Питання для обговорення

1 Визначте економічну сутність поточних витрат підприємства, їх склад.

2 Розкрийте економічну сутність собівартості продукції як економічної категорії та показника, який характеризує ефективність роботи підприємства.

3 Визначте, які витрати входять до собівартості продукції.

4 Зробіть порівняння визначення поняття «собівартість» як економічної категорії та з точки зору бухгалтерського обліку.

5 За якими ознаками класифікують витрати, які входять до собівартості продукції?

6 У чому полягає різниця між економічними та бухгалтерськими витратами?

7 Розкрийте особливості та відмінні риси постійних та змін них витрат.

8 Наведіть алгоритм визначення критичного обсягу виробництва продукції.

9 Охарактеризуйте методи визначення собівартості продукції.

10 Як здійснюється калькуляція собівартості продукції?

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...