Главная Обратная связь

Дисциплины:


Основні формули для розрахунків. Затрати на 1 грн. продукції:Затрати на 1 грн. продукції:

, грн. /грн. (9.1)

Економія витрат за рахунок зниження норм витрат матеріалів:

Ем=(Н0*Ц-Н1*Ц)*N1, грн,(9.2)

 

де Н0, Н1 – норма витрат матеріалів до і після здійснення заходу, в натур. один;

Ц – ціна одиниці матеріального ресурсу, грн;

N1 – обсяг випуску продукції після здійснення заходу, в натур. один;

Економія за рахунок росту продуктивності праці, тобто зниження трудомісткості виготовлення продукції:

Ет=[(t0*Cг0t1*Cг1)*(1+(%дод/100))*

*(1+(%соц.зах/100))]*N1,грн. (9.3)

 

де t0, t1 – трудомісткість одиниці продукції до і після здійснення заходу, н-год.;

Cг0, Cг1 – годинна тарифна ставка робітників до і після здійснення заходу, грн/год;

% дод – середній процент додаткової заробітної плати для певної категорії робітників;

% соц. зах – встановлений процент відрахувань на соціальні заходи;

Економія за рахунок зниження умовно – постійних витрат:

, грн, (9.4)

 

де Qпл –приріст обсягу випуску продукції в плановому році, %;

Пу-п – сума умовно – постійних витрат в базовому році, грн;

Планова собівартість:

Ст.п.пл = Свих + Есум, грн. (9.5)

Процент зниження затрат на 1 грн товарної продукції в плановому році в порівнянні з базовим:

, (9.6)

Індексний метод розрахунку зниження собівартості продукції:

зниження собівартості за рахунок зміни норм витрат матеріалів і зміни цін на них:

 

, % (9.7)

 

де Ім- індекс зміни норм витрат матеріалів на 1 виріб;

Іц – індекс зміни цін на одиницю матеріального ресурсу;

Чмв – частка матеріальних витрат у собівартості продукції.

зниження собівартості продукції за рахунок зростання продуктивності праці:

, % (9.8)

де Ізп – індекс зростання середньої зарплати;

Іпп – індекс зростання продуктивності праці;

Чзп – частка зарплати у собівартості продукції.

зниження собівартості за рахунок зниження умовно-постійних витрат:

 

, % (9.9)

 

де Іуп –індекс зміни умовно-постійних витрат;

Іов – індекс зростання обсягу виробництва продукції;

Чуп – частка умовно-постійних витрат у собівартості продукції.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...