Главная Обратная связь

Дисциплины:


Задачі для розв’язку. 1Визначити цехову, виробничу і повну собівартість продукції, за таких даних:1Визначити цехову, виробничу і повну собівартість продукції, за таких даних:

· вартість витраченої сировини — 20 тис. грн.;

· заробітна плата основних робітників — 1 тис. грн.;

· нарахування на заробітну плату основних робітників —37,5%.;

· витрати на утримання обладнання цехів підприємства — 1,8 тис. грн.;

· амортизація будівлі виробничого корпусу - 2,7 тис. грн.;

· витрати на оренду приміщення офісу — 1,9 тис. грн.;

· заробітна плата адміністративно-управлінського персоналу —1,1 тис. грн.;

· нарахування на заробітну плату адміністративно-управлінського персоналу — 0,41 тис. грн.;

· витрати, пов'язані з дослідженням ринку — 1,5 тис. грн.;

· витрати на оплату енергії, спожиту підприємством під час виготовлення продукції — 1,75 тис. грн.

2 Визначити виробничу собівартість виробу, якщо норма витрачання матеріалу на нього – 10 кг, чиста вага – 8,5 кг. Ціна 1 кг матеріалу 8,7 грн., ціна відходів – 12% від ціни матеріалу. Трудомісткість виготовлення виробу – 1,34 год. Середній розряд робіт 3,6. годинна тарифна ставка 3-го розряду – 3,87 грн., 4-го – 4,25 грн. Додаткова зарплата становить 20% до основної. Нарахування на зарплату – 37,5%. Цехові затрати складають 120%, витрати на утримання та експлуатацію обладнання – 130%, загальнозаводські затрати – 90% до фонду основної зарплати.

3 Поточний обсяг реалізації продукції підприємства з урахуванням кон'юнктури ринку може дорівнювати 15000 од. Продажна ціна одиниці продукції становить 30 грн. Змінні витрати в розрахунку на одиницю продукції складають 12 грн., а постійні витрати на весь річний випуск продукції — 80000 грн. Розрахувати: точку беззбитковості виробництва, використавши аналітичний і графічний методи розрахунків; додатковий розмір прибутку, який одержить підприємство за умови скорочення змінних витрат на 10 % і постійних витрат на 20000 грн.

4 За звітними даними на підприємстві було виготовлено 1500 виробів А, 2400 виробів В і 1800 виробів С. Основна заробітна плата на виготовлення одиниці виробу А – 5,2 грн., виробу В – 2,8 грн., виробу С – 3,8 грн. Визначити суму цехових витрат та ВУЕО, які підлягають включенню в собівартість кожного виробу, якщо загальна сума цехових витрат становить 32100 грн., ВУЕО – 45700 грн.

5 Визначити зміну собівартості виготовлення деталей при збільшенні обсягу виробництва на 10% на підставі наступних даних: річний обсяг виробництва згідно плану, млн..грн.-76. Умовно-постійні витрати в собівартості планового обсягу виробництва – 60%.

6 Визначити економію витрат на виробництво продукції, якщо згідно плану собівартість 1 виробу становить 120 грн. при випуску 10000 шт. в рік. Фактично обсяг випуску збільшився на 10%. Умовно-постійні витрати в собівартості продукції складають 60%.7Обсяг товарної продукції в минулому році становив 12400 тис. грн. Частка витрат на виробництво в одній гривні товарної продукції — 0,9 грн. У плановому році передбачається збільшити обсяг виробництва на 12 % за рахунок впровадження нової техніки. При цьому буде досягнуто економію в розмірі 130 тис. грн. Умовно-постійні витрати в минулому році становили 3000 тис. грн., а у зв'язку зі збільшенням обсягу виробництва вони збільшаться на 5 %. Виявити вплив факторів на собівартість товарної продукції і зміну рівня витрат на виробництво 1 грн. товарної продукції.

8 Протягом місяця підприємство виготовило три види продукції: А - 350 од., Б -470од.,В-240од. Заробітна плата основних робітників, що зайняті виготовленням продукції за видами продукції становить: А — 2600грн, Б — 3600грн, В — 1700грн. Сумарні місячні загальногосподарські витрати підприємства — 12000грн. Здійснити розподіл накладних витрат між видами продукції і визначити величину загальногосподарських витрат, що припадає на одиницю виробленої продукції видів А, Б та В.

9 На малому підприємстві витрати на оренду приміщень та їх утримання становлять 4000 тис. грн. на рік, а витрати на управління, інженерне і виробничо-господарське обслуговування та амортизаційні відрахування – 3000 тис. грн.. Змінні витрати на один виріб складають 200 грн., його продажна ціна – 300 грн. Визначити мінімальний річний обсяг випуску продукції, що забезпечить беззбитковість виробництва.

10 На виробничому підприємстві в першому кварталі поточного року змінні витрати в розрахунку на одиницю продукції склали 950 грн., ціна одиниці виробу – 1250 грн., загальні постійні витрати – 500000 грн. Протягом другого кварталу ціна на вихідну сировину підвищилась на 10%, що обумовило збільшення змінних витрат на той самий відсоток. Визначити, як зміна ціни на вихідну сировину вплинула на критичний обсяг виробництва продукції.

11Визначити розмір цехової, виробничої та повної собівартостіпродукції за такими даними:

· витрати на оплату праці збутового персоналу — 3000 грн.;

· витрати на оренду приміщення виробничого цеху —
15000 грн.;

· витрати сировини та матеріалів — 25000 грн.;

· витрати енергії, спожитої на технологічні цілі -
10000 грн.;

· витрати на відрядження директора підприємства - 1000 грн.;

· витрати енергії, спожитої на загальногосподарські цілі — 3100 грн.;

· витрати на оплату праці основних виробничих робітників —16000грн.;

· витрати на утримання адміністративного персоналу - 6500 грн.;

· витрати на утримання приміщення фірмового магазину підприємства — 13500 грн.;

· амортизація виробничого обладнання — 2300 грн.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...