Главная Обратная связь

Дисциплины:


Задачі для розв’язку. 1 До річних витрат підприємства входять витрати на оплату праці основних робітників з нарахуваннями на неї — 125тис.грн1 До річних витрат підприємства входять витрати на оплату праці основних робітників з нарахуваннями на неї — 125тис.грн., витрати сировини та матеріалів — 310тис.грн., адміністративні витрати — 200тис.грн., витрати на збут — 80тис грн. Річна потужність підприємства — 10 тис. од. продукції, виручка від їх реалізації — 810 тис. грн. Обчислити беззбитковий обсяг виробництва продукції підприємства.

2Річна виробнича потужність підприємства — 8000 од. продукції. Постійні витрати підприємства — 10 тис. грн., змінні на одиницю продукції — 2,5 грн. Виручка від реалізації — 40 тис. грн. Обчислити беззбитковий обсяг виробництва і визначити, як він зміниться, якщо постійні витрати підприємства збільшаться на 5 %.

3 Річна виробнича потужність підприємства — 300 тис. од. продукції. Постійні витрати підприємства — 450 тис. грн., змінні — 540 тис. грн. Ціна, за якою підприємство може продати продукцію на ринку - 4,5 грн. Визначити, як зміниться беззбитковий обсяг виробництва, якщо за тієї ж ціни реалізації змінні витрати на один виріб збільшаться на 10 %.

4 Обчислити беззбитковий обсяг виробництва продукції за такими даними: виробнича потужність підприємства — 500 тис. од. продукції; чиста виручка від реалізації продукції — 7000 тис. грн.; постійні витрати — 2800 тис. грн., змінні на виробництво 500 тис. од. продукції — 3050 тис. грн.

5 Повна собівартість шуби з натурального хутра — 3000 грн. Рівень рентабельності цього виробу — 18 %. Торговельна надбавка — 8 % відпускної ціни разом з ПДВ(ПДВ = 20 %). Розрахувати роздрібну ціну шуби.

6 Собівартість одиниці продукції підприємства становить 364 грн. Роздрібна ціна його у торговельній мережі — 515 грн. Торговельна надбавка — 6 %, ПДВ — 20 %. Визначити прибуток, який залишає собі підприємство-виробник, а також рентабельність цієї продукції.

7 Підприємство купує у закордонної фірми партію сиро­вини, митна вартість якої 200 тис. грн.; митні збори — 8 тис. грн.; ввізне мито — 28 тис. грн.; акцизний збір — 75 тис. грн. Визначити податок на додану вартість, який сплатить підприємство в державний бюджет.

8 Вартість купованих матеріальних ресурсів для виробництва одиниці продукції — 600 грн., у тому числі ПДВ. Витрати на виробництво і збут одиниці власної продукції підприємства складаються з таких статей витрат:

- матеріальні витрати (без урахування ПДВ) — 540грн.;

- витрати на оплату праці — 264 грн.;

- відрахування на соціальні потреби —99грн.;

- амортизація основних фондів — 50 грн.;

- інші витрати —87грн.

Рівень рентабельності продукції — 30 %. ПДВ = 20 %. Річний обсяг випуску продукції — 20 тис. од. Визначити річний ПДВ, який підприємство повинно сплатити в державний бюджет.Тести для самоперевірки

Товарообіг звітного року склав 37,2 млн. грн., у порів-няльних цінах базового року - 38,5млн. грн. Що відбулося з роздрібною ціною?

а) зросла на 3,5 %;

б) знизилася на 3,5 %;

в) зросла на 103,5 %

Максимальна ціна товару визначається ...

а) величиною попиту на товар;

б) цінами конкурентів на аналогічний товар;

в) найвищим рівнем сукупних витрат;

г) монопольним статусом виробника

Мінімальна ціна товару визначається ...

а) місткістю ринку товару;

б) рівнем сукупних витрат підприємства;

в) коефіцієнтом еластичності попиту;

г) рівнем змінних витрат

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...