Главная Обратная связь

Дисциплины:


Задачі для розв’язку. 1 Виробнича фірма розробляє інвестиційний проект, реалізація якого впродовж чотирьох років може забезпечити грошові доходи (потоки) відповідно 620001 Виробнича фірма розробляє інвестиційний проект, реалізація якого впродовж чотирьох років може забезпечити грошові доходи (потоки) відповідно 62000, 38000, 30000 і 21000 грн. Визначити, чи економічно прийнятний цей проект, якщо початкові інвестиції становили 90000 грн. при ставці дисконту 10 %. Відповідь обґрунтувати, розрахувавши чисту приведену вартість та індекс рентабельності інвестиційного проекту.

2Підприємство розглядає можливість реалізації інвести-ційного проекту загальною вартістю 1200 тис. грн.. Починаючи з кінця другого року підприємство починає отримувати грошові доходи: за 2-й рік — 300 тис. грн., за 3-й — 400 тис. грн., за 4-й — 550 тис. грн.., за 5-й — 650 тис. грн. Дисконтна ставка — 10 %. Обґрунтувати доцільність реалізації запропонованого проекту, розрахувавши такі показники: чистий приведений дохід; термін окупності інвестицій.

3 Виробнича фірма розробляє інвестиційний проект, реалізація якого впродовж чотирьох років може забезпечити грошові доходи відповідно 32000, 40000, 45000 і 41000 грн. Визначити, чи економічно прийнятний цей проект, якщо початкові інвестиції становили 100000 грн. при ставці дисконту 15%. Відповідь обґрунтувати, розрахувавши чисту приведену вартість та період окупності проекту.

4 Підприємство розглядає можливість реалізації інвестиційного проекту загальною вартістю 1540 тис. грн.. Починаючи з кінця другого року підприємство починає отримувати грошові доходи: за 1-й рік – 250тис.грн., за 2-й рік — 300 тис. грн.., за 3-й — 400 тис. грн.., за 4-й — 550 тис. грн.., за 5-й — 650 тис. грн.. Дисконтна ставка — 20 %. Обґрунтувати доцільність реалізації запропонованого проекту, розрахувавши такі показники: чистий приведений дохід; індекс дохідності.

5 На підприємстві планується технічне переозброєння провідного цеху з метою поліпшення якості вироблюваної ним продукції. На основі розрахунків бізнес-плану встановлено, що здійснення цих заходів потребує інвестицій у розмірі 3,5 млн. грн., а грошові потоки (доходи) за роками становитимуть: за 1-й рік — 0,5 млн. грн., за 2-й — 1 млн. грн., за 3-й — 1,7 млн. грн., за 4-й — 2,5 млн. грн. Ставку дисконту
прийняти на рівні 12 %. Визначити показники ефективності інвестицій на технічне переозброєння цеху та термін їх окупності.

6Визначити загальну суму необхідних капіталовкладень для підприємства, якщо за існуючої виробничої потужності 21 тис. од. у плановому році очікується попит на його продукцію на рівні 24 тис. од. Капітальні витрати на одиницю приросту виробничої потужності становлять 12,4 грн. Коефіцієнт використання потужності — 0,84.

7 Фірма планує оновити обладнання для зменшення поточних витрат на виконання робіт. Протягом чотирьох років очікуються такі надходження коштів:Таблиця 15.1- Вихідні дані до задачі 7

Рік реалізації проекту Економія поточних витрат, грн.
10 000
20 000
30 000
20 000

 

Вартість придбаного нового обладнання 35 000 грн., вартість його встановлення 2 000 грн., кошти від реалізації старого обладнання (за врахуванням податків) – 3 000 грн. Ставка дисконту - 10%. Визначте за допомогою методу чистої теперішньої вартості, чи доцільно підприємству купувати нове обладнання.

8 Експлуатація металообробних верстатів дасть змогу зменшити операційні витрати підприємства. Проте це зменшення за двома варіантами придбання нової техніки різне, що підтверджується даними таблиці 15.2.

Таблиця 15.2 – Вихідні дані до задачі 8

Показник Верстат ТВ-210 Верстат ТВ-250
Величина інвестицій для придбання верстатів, грн
Річна економія операційних витрат протягом року, грн.:    
Першого
Другого
Третього
Четвертого
П”ятого

 

Вартість верстатів після п'яти років їх експлуатації дорівнюватиме нулю. За допомогою методу чистої теперішньої вартості обґрунтуйте, який із двох нових верстатів вигідніше придбати фірмі при ставці дисконту 12%.

9 Скориставшись даними задачі №3, визначте дисконтований період окупності при ставці дисконту 10%. Чи є цей проект ефективним? Яка його чиста теперішня вартість та індекс рентабельності?

10 Визначте дисконтований період окупності інвестицій трьох проектів за таблицею 15.3:

Таблиця 15.3 - Вихідні дані до задачі 10

Показники Альтернативні проекти інвестиційні ГЦХМ
Величина грошових потоків протягом періоду реалізації проекту, тис. грн.:      
1-й рік
2-й рік
3-й рік

Продовженнятабл. 15.3

4-й рік -
5-й рік - -
Обсяг інвестицій, тис. грн.
Ставка дисконту, %

11 За допомогою індексу рентабельності порівняйте такі інвестиційні проекти та виберіть з поміж них найефективніший:

Таблиця 15.4 - Вихідні дані до задачі 11

Проект Початкові інвестиції, грн. Сумарні дисконтні грошові потоки, грн.
А 100 000 120 000
Б 150 000 180 000
В 200 000 220 000
Г 400 000 320 000
Д 10 000 30 000
Е 280 000 305 000

12Скориставшись даними задачі №11, розставте наведені проекти за їх чистою теперішньою вартістю.

13Виробничо-торговельна фірма "Техноцентр БМВ" вирішила створити сучасний центр з технічного обслуговування і продажу легкових автомобілів зарубіжного виробництва. Як показали попередні розрахунки, реалізація проекту потребує витрат інвестиційних ресурсів, але зможе забезпечити грошові надходження в розмірах, наведених у таблиці:

Таблиця 15.5 - Вихідні дані до задачі13

Рік реалізації проекту Інвестиційні витрати, тис. грн. Грошові надходження, тис. грн.
2 480 -
4 320 -
5 970 -
1 730 1 800
- 2 300
- 3 600
- 8 480
Разом 14 500 16 180

Обчисліть чисту теперішню вартість інвестиційного проекту при ставці дисконту 10%, а також індекс рентабельності проекту.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...