Главная Обратная связь

Дисциплины:


За результатами підготовки визначених питань скласти таблицюПрактичне заняття №6

 

Правила користування електричною енергією

Правила приєднання електроустановок до електричних мереж

(http://www.donetskoblenergo.dn.ua/2009-01-25-14-18-54/2009-02-16-09-03-34.html)

 

Учбова мета заняття

- ознайомитись із загальними положеннями правил користування електричною енергією та правилами приєднання електроустановок до електричних мереж;

- надати уявлення про взаємовідносини між електропередавальної організаціями та споживачами електричної енергії;

- розкрити зміст і конкретні методи контролю за дотриманням споживачами та електропередавальними організаціями вимог Правил.

 

Контрольні питання

1. Розглянути структурну схему організації ринку електричної енергії України з точки зору термінів та визначень, які використовуються в Правилах. Пояснити основні вимоги Правил (розділ 1 ПКЕЕ).

2. Пояснити причини встановлення електропередавальною організацією вимог до споживача з точки зору приєднання його електроустановок електричних мереж енергопостачальної організації. Розглянути та надати пояснення основним етапам приєднання електроустановок замовника до мереж енергопостачальної організації (ППЕУ).

3. Тимчасове електропостачання струмоприймачів від мереж енергопостачальної організації будівель. Надати пояснення з точки зору проектних та монтажних робіт системи електропостачання (ППЕУ).

4. За результатами аналізу вимог ППЕУ виділити комплекс дослідницьких задач, які необхідно вирішити споживачу та постачальнику електричної енергії для приєднання електроустановок споживача до електричних мереж постачальника (результати оформити згідно з таблицею).

 

За результатами підготовки визначених питань скласти таблицю

Номер розділу ПКЕЕ Постачальник електричної енергії Споживач електричної енергії
Задача, яка потребує вирішення Дослідницькі методи вирішення задачі Задача, яка потребує вирішення Дослідницькі методи вирішення задачі
         

 

5. Розглянути питання щодо організації допуску на підключення електроустановки до електричних мереж (ППЕУ).

6. Пояснити основну мету встановлення межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін. Причини, які вимагають розгляду різних варіантів встановлення межі балансової належності. Вимоги до приладів обліку - перелічити (розділи 2, 3 ПКЕЕ).

7. Режими споживання електричної енергії. Розглянути та пояснити вимоги правил з точки зору різних груп споживачів. Пояснити причини виникнення вимог (розділ 4 ПКЕЕ).

8. За результатами аналізу вимог розділів 4 та 5 виділити комплекс дослідницьких задач, які необхідно вирішити споживачу та постачальнику електричної енергії для забезпечення надійного постачання електричної енергії споживачу (результати оформити згідно з таблицею).9. На основі аналізу договору на постачання електричної енергії сформувати перелік дослідницьких задач як споживача електричної енергії, так і енергопостачальної організації. Результати роботи представити у табличній формі (розділ 5 та додаток 3).

10. Основні вимоги щодо проведення розрахунків за спожиті енергоносії. Розглянути схему встановлення тарифів на електричну енергію. Вимоги до споживачів з точки зору періодів оплати, причини виникнення цих вимог (розділ 6).

11. Причини введення обмежень електропостачання. Дати обгрунтоване пояснення дій енергопостачальної організації (розділ 7).

12. Права та обов’язки постачальників електричної енергії з точки зору надійного енергозабезпечення (розділи 8 та 9).

13. Права та обов’язки споживачів (субспоживачів) електричної енергії та можливості їх реалізації з точки зору надійного енергозабезпечення (розділ 10).

14. На основі аналізу форми технічних умов (додаток 2 до Типового договору про приєднання до електричних мереж) сформувати перелік дослідницьких задач як споживача електричної енергії, так і енергопостачальної організації. Результати роботи представити у табличній формі (розділ 5 та додаток 1).

15. Виділити основні критерії, за якими здійснюється сегментація ринку електричної відповідно до вимог ПКЕЕ та ППЕУ. Результати оформити у вигляді таблиці.

 

Критерій сегментації Мета використання критерію Номер розділу ПКЕЕ та ППЕУ
     

 

16. Провести аналіз вимог ПКЕЕ та ППЕУ для встановлення впливу вимог цих правил на діяльність роздрібного та оптового ринків електричної енергії.


 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...