Главная Обратная связь

Дисциплины:


Звітність по роботі1. Стислий опис метеоприладів.

2. Відліки по метеоприладам, виправлені поправками.

3. Формули і результати обчислень робочої швидкості радіохвиль; поправки δυ.

 

Контрольні запитання

1. З якою метою знаходять робочу швидкість світла і радіохвиль?

2. Які метеоумови називають стандартними?

3. Який порядок має вплив вологості повітря на індекс заломлення світла?

4. Який метеоелемент має найбільший вплив на індекс заломлення радіохвиль?

5. Чому в діапазоні радіохвиль не враховують залежність показника заломлення від довжини хвилі?

6. Яку швидкість (фазову чи групову) дає формула (1.9)?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2

Тема: Загальне ознайомлення з електронними віддалемірами

Мета роботи: ознайомлення з загальними питаннями теорії та принципу дії електронних віддалемірів

 

Загальні положення

Електронні далекоміри використовують для високоточних вимірювань віддалей. Головним призначенням електронного віддалеміра є визначення часу τ2D, за який електромагнітна хвиля проходить подвійну віддаль від передавача до відбивача. Якщо розрахувати реальну швидкість хвилі υ, то віддаль можна знайти за формулою

(2.1)

Електронні віддалеміри в залежності від характеру електромагнітних коливань діляться на дві групи: з імпульсним ( імпульсні віддалеміри ) і безперервним випромінюванням ( фазові віддалеміри ).

Фізичною основою методів вимірювання віддалі з допомогою електромагнітних хвиль є порівняння параметра хвилі до і після проходження нею вимірюваної віддалі.

рис 2.1 – Загальна схема електронного віддалеміра

 

У залежності від параметру хвилі, який порівнюється, у приймачі існують наступні методи вимірювань: часовий ( імпульсний ), фазовий, частотний, імпульсно-фазовий. Найбільше поширення знайшов фазовий метод.

 

Фазовий метод

Фазовий метод ґрунтується на тому, що при розповсюдженні гармонійних коливань їх фаза є лінійна функція часу.

Основне рівняння фазового віддалеміра має такий вигляд:

, (2.2)

де ,

- зміна фази,

f – частота, Гц,

N – ціле число фазових циклів,

- дрібна частина фазових циклів.

Величина вимірюється фазометром віддалеміра.

Для знаходження віддалі у формулі (2.2) необхідно знати число N. Визначення N називається вирішенням неоднозначності.

Існує два основних способи вирішення неоднозначності: спосіб плавної зміни частоти і спосіб фіксованих частот.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...