Главная Обратная связь

Дисциплины:


Порядок виконання роботи. 1) Отримати від викладача дані частот , , на яких спостерігались мінімуми світла , і значення1) Отримати від викладача дані частот , , на яких спостерігались мінімуми світла , і значення . Для цих даних знайти віддаль, виміряну світловіддалеміром з плавною зміною частоти. Результати розрахунків звести в таблицю 2.1. Значення робочої швидкості взяти з попередньої роботи.

 

Таблиця 2.1

, кГц 30345,8
, кГц 32495,9
225,82
, м/с
, м 9,87627434
1116,019

 

2) Знайти віддаль, виміряну віддалеміром з кратними частотами: ; ; . Показники фазометра: , , . Приблизне значення віддалі - . Перевірити виконання умови (2.8) для всіх частот. У таблиці 2.3 наведений приклад визначення віддалі.

 

Таблиця 2.2 Вихідні дані

,м/с
277,2 151,3 325,5

 

Таблиця 2.3 Визначення віддалі

2000,022996 17,28
0,77
1,99998 17,42
1,23
0,9042
1,77 20,00022996
174,198
0,42 173,29
200,0022996
17,70 173,9042

м

<

<

<

 

3) Знайти віддаль , виміряну віддалеміром з сіткою частот: ; ; . Показники фазометра: , , . Приблизне значення віддалі . Перевірити виконання умови (2.10) для і . Результати обчислень звести в таблицю 2.5.

 

Таблиця 2.4 Вихідні дані

,м/с
319,7 121,0 107,6

 

Таблиця 2.5 Визначення віддалі

  2997,03446 0,0336336
0,6673 164,72
0,888
0,336 165,888
0,1153 828,611
165,336
10,02353 828,625
0,0885915 828,618
9,990

<

 

Звітність по роботі

При оформленні лабораторної роботи необхідно дати алгоритми обчислень для 3-х способів вирішення неоднозначності і результати у вигляді таблиць 2.1-2.5.

 

Контрольні запитання

1. Чим відрізняється імпульсний спосіб віддалеметрії від фазового?

2. В чому полягає неоднозначність фазового способу віддалеметрії?

3. Яким шляхом вирішується неоднозначність у фазових віддалемірах?

4. Яким вимогам повинна відповідати сітка частот у віддалемірах з кратними частотами і з близькими частотами?
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 3

Тема: Вивчення світловіддалеміра СМ-5

Мета роботи: вивчення технічних характеристик, принципу дії та

повірок віддалеміра

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...