Главная Обратная связь

Дисциплины:


Залишок заборгованості перед постачальниками на початок звітного періоду становить 102000 грн., в т.чХід лабораторного заняття

1. Ознайомитись з нормативно-законодавчою базою яка регламентує порядок ведення обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками в Україні.

2. Відкрити регіст синтетичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками.

3. Визначити кореспонденцію рахунків.

4. Скласти Реєстр № 3.3. с.г. операцій по розрахунках з постачальниками і підрядниками.

5. Заповнити Журнал-ордер № 3 В с.г. Провести необхідні розрахунки, визначити залишок кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду.

 

Вихідні дані для виконання завдання:

Залишок заборгованості перед постачальниками на початок звітного періоду становить 102000 грн., в т.ч.

- Полтавська ремонтно-будівельна база 15000,00 грн.;

- Полтава-агроснаб 75000,00 грн.;

- Зооветпостач 12000,00 грн.

Зміст господарської операції Дт Кт Сума, грн
1. Оприбутковано бензин А-92 10000 л згідно рахунку-фактури № 52 від Полтава-агроснаб, на суму 120000,00 грн. в т.ч. ПДВ      
2. Оприбутковано бензин А-92 згідно рахунку-фактури № 14 від Полтаванафтопродукт , 1000 л. на суму 8500,00 грн. в т.ч. ПДВ      
3. Придбано талони на бензин А-92 у ТОВ «Полтаванафтопродукт» на 200 л на суму 1600,00 грн., в т.ч. ПДВ      
4. Оприбутковано бензин А-80 згідно рахунку – фактури № 27 від ТОВ «ТНК», 1500 л на суму 18000,00 грн., в т.ч ПДВ      
5. Оприбутковано дизельне паливо згідно рахунку-фактури № 68 від Полтава-агроснаб, 3000 л на суму 30000,00 грн. в т.ч. ПДВ      
6. Оприбутковано цеглу згідно рахунку-фактури № 126 від Полтавської ремонтно-будівельної бази 2400 шт. на суму 12000,00 грн.,в т.ч. ПДВ Витрати по доставці будівельних матеріалів склали: - доставка власним автотранспортом; - оплата праці вантажників; - відрахування ЄСВ.       560,00 1000,00 ?
7. Оприбутковано цеглу згідно рахунку-фактури № 14 від Малобудищанського цегельного заводу 1000 шт., на суму 8000,00 грн., в т.ч. ПДВ      
8. Оприбутковано запасні частини для комбайна згідно рахунку-фактури № 70 від ТОВ «Агроінвест» на суму 1200,00 грн., в т.ч. ПДВ      
9. Оприбутковано медикаменти згідно рахунка-фактури № 71 від Зооветпостач, на суму 12000,00 грн.в т.ч. ПДВ      
10. Оприбутковано насіння сільськогосподарських культур згідно рахунку-фактури № 73 від ТОВ «Агро-Союз» - насіння озимої пшениці 30 ц на суму 4000,00 грн., в т.ч. ПДВ; - насіння цукрових буряків 20 ц на суму 4200,00 грн. в т.ч. ПДВ; - насіння кукурудзи 15 ц на суму 2400,00 грн., в т.ч. ПДВ.      
11. Оприбутковано насіння цукрових буряків від ТОВ «Перемога» за бартерною угодою в обмін на акції ВАТ «Оболонь» 600 кг на суму 24000,00 грн., в т.ч. ПДВ      
Придбано для тривалого утримання акції ВАТ «Полтава» за ринковою вартістю (20000 акцій х 1 грн.)      
Отримано рахунок – фактуру від брокера за послуги з придбання акцій ВАТ «Полтава» на суму 2000,00 грн. в тому числі ПДВ      
ТОВ «Зелений гай» отримало рахунок – фактуру за придбані 10000 акцій ВАТ «Букрос» на загальну суму 30000,00 грн. Метою придбання є перепродаж у найбільш вигідний момент.      
Одержано від Харківського тракторного заводу рахунок – фактуру № 5 за придбаний трактор Т-150, купівельна вартість 135000,00 грн., в тому числі ПДВ. Витрати на доставку трактора на підприємство становлять: - пальне - витрати на відрядження до м. Харків Трактор введено в експлуатацію згідно акту.      
Оприбутковано довідкову літературу згідно накладної № 8 від видавництва «Фактор» на суму 1200,00 грн., в тому числі ПДВ.      
Оприбутковано калькулятор «CITIZEN» (3 шт) згідно накладної № 12 від ТОВ «ЮЛІС» на суму 360,00 грн. в тому числі ПДВ.      
Придбане згідно рахунку – фактури № 87 у ПП «Персонал» програмне забезпечення «Парус» крім того ПДВ     3500,00  
Відображено витрати на встановлення програмного забезпечення ПП «Персонал», крім того ПДВ     650,00 ?
Сплачено з поточного рахунку за придбані акції АТ «Велес», які обліковуються за методом участі в капіталі     120000,00
Сплачено з поточного рахунку за придбані облігації АТ «Торг сервіс». Термін погашення облігацій 6 місяців.     16500,00
Перераховано з поточного рахунку КП «Полтаватранс» за проїзні квитки     300,00
Перераховано з поточного рахунку заборгованість постачальникам: - Полтавська ремонтно-будівельна база - Полтава – агроснаб - Зооветпостач         15000,00 75000,00 12000,00
Перераховано Полтавській ремонтно – будівельній базі по рахунку №126 за поставлену цеглу     12000,00
Перераховано Полтава – агроснаб по рахунку №68 за поставлене пальне     6000,00
Перераховано Полтава - агроснаб по рахунку № 52 за поставлений бензин А-92     120000,00
Перераховано Зооветпостач по рахунку № 71 за отримані медикаменти     12000,00
Оплачено з поточного рахунку ТОВ «Полтаванафтопродукт» за талони на бензин     1600,00
         

Контрольні питання.1.Що таке зобов’язання?

2.Як класифікуються зобов’язання за термінами виникнення?

3.Якими документами оформляються взаємовідносини між покупцями та постачальниками?

4.Що таке довіреність?

5.Які правила обліку бланків довіреностей?

6.Як ведеться журнал обліку виданих довіреностей?

7.На підставі яких первинних документів оприбутковуються матеріальні цінності, придбані у постачальників?

8.На якому синтетичному рахунку ведеться облік розрахунків з постачальниками та підрядниками?

9.Як визначається сальдо по рахунку 63?

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...