Главная Обратная связь

Дисциплины:


Норми й відхилення при сприйнятті повідомленьУ суспільстві передача повідомлень може відбуватися лише і тільки на основі угоди (конвенції) між авторами й реципієнтами повідомлень. Прикладом може виступати мова передачі повідомлень. Такі угоди, як правило, фіксують у вигляді норм, усних чи письмових.

Через світоглядні, інтелектуальні та інші відмінності між автором і реципієнтом під час передачі повідомлень можуть виникати відхилення від цих норм. Так, автор може допустити відхилення від тієї мови, яку знає реципієнт (наприклад, може вжити кілька іншомовних, незрозумілих реципієнтові слів); у свідомості реципієнтів унаслідок набутого власного життєвого досвіду в час сприймання можуть виникнути відхилення від тих образів, які мав автор, генеруючи повідомлення; під час публікування (тиражування, розповсюдження) через наявність "шумів" могли бути допущені механічні відхилення —спотворення оригіналу та ін. Оскільки суть редагування полягає в тому, щобзнаходити й виправляти у повідомленнях елементи, які призводять до появи таких відхилень, то категорія відхилення належить до базисних понять едитологіі яке не може бути визначене в її рамках.

Виникнення в реципієнтів відхилень під час сприймання повідомленьвідоме ще з античних часів. При цьому вже тоді — та й пізніше — було помічено на практиці, що успішно уникати їх можна, лише дотримуючись вказаних вище норм. Ці норми повинні встановлювати як слід подати повідомлення так, щоби кількість відхилень у ньому була мінімальною.

Норми можна поділити на загальні (постулати), що базуються на сформульованих вище аксіомах редагування, та конкретні, що уточнюють і розвивають загальні норми. На підставі цих норм формують нормативну базу редагування.

Одночасне застосування понять відхилення і норм у філологічних науках розпочалося з 80-х років XX ст. Запропонували її французькі дослідники. Вони справедливо вказали, що ці два поняття є протилежними сторонами одного цілого. Будь-яка теорія, яку будують на понятті відхилення, обов'язково передбачає наявність норми, чи нульового ступеня... Нульовий ступінь будь-якої позиції —це те, чого очікує в певній позиції читач... Відхилення — це помітна для читача зміна нульового ступеня.

Відхилення можна класифікувати на об'єктивні та суб'єктивні. Об'єктивні виникають у більшості (наприклад, 80 — 90%) реципієнтів внаслідок існування між автором та реципієнтом об'єктивних відмінностей і не залежать від місця, часу, ситуації та інших особливостей сприймання повідомлень. Суб'єктивні виникають випадково у меншості (наприклад, 10 — 20%) реципієнтів внаслідок дії, як правило, суб'єктивних чинників.

Приклад. Об'єктивне відхилення: дитина не може зрозуміти якогось слова повідомлення, оскільки воно відсутнє в її словниковому запасі (тезаурусі). Суб'єктивне відхилення: внаслідок впливу випадкових факторів (хтось увійшов до кімнати) реципієнт пропустив наявне у газетному повідомленні слово (припустімо, частку не перед дієсловом).

Звичайно, завдання редактора полягає в опрацюванні лише об'єктивних відхилень. Редагування суб'єктивних відхилень у принципі не може належати до обов'язків редактора.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...